Filozofická fakulta se těší na nové prostory

Studenti Univerzita Zaměstnanci

Budova na rohu Veleslavínovy a Sedláčkovy ulice má za sebou dvě etapy rekonstrukce, aktuální třetí už je poslední.

Namísto studentů a pedagogů patří sídlo Fakulty filozofické Západočeské univerzity na rohu Veleslavínovy a Sedláčkovy ulice stavbařům. Rekonstrukce památkově chráněné budovy je v závěrečné třetí fázi a až skončí, bude zrekonstruovaná kompletně.

První etapa rekonstrukce se týkala učeben a laboratoří a byla financována z dotace  Operačního programu VaVpI. Druhou etapu hradila ZČU z vlastních zdrojů a budova díky ní získala vloni novou střechu.

Nyní se dělá to, nač při první etapě nedošlo. "Vznikají nové prostory pro děkanát fakulty, prostory kateder a učebny. Vysoutěžená částka této etapy je 12 milionů Kč, z toho 10 milionů jsou dotační zdroje Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,“ uvedl kvestor Západočeské univerzity Petr Beneš s tím, že dokončení vnitřních prostor včetně výměny oken v celé budově předpokládá do konce ledna. „Novou fasádu dostane budova v jarních měsících, až to umožní klimatické podmínky,“ dodal kvestor.

Jelikož je budova kulturní památkou, přispívá Západočeská univerzita její rekonstrukcí ke zlepšení stavu památkové zóny v centru města Plzně, kde město zároveň rekonstruuje komunikace.

V příštím roce by měla skončit rovněž rekonstrukce nedaleké budovy Fakulty pedagogické ve Veleslavínově ulici. ZČU rekonstruuje budovy v celé Plzni postupně a koncepčně, práce provádí tak, aby mohla zachovat jejich provoz. Příkladem může být proměna budovy s adresou Univerzitní 22 v areálu kampusu na Borech, v níž sídlí Fakulta strojní, Fakulta ekonomická a Ústav jazykové přípravy. Univerzita v budově zrekonstruovala 4. až 6. patro, sociální zařízení v krčku K1 a K2. Příští rok přijde na řadu 7. patro, vstupní prostor a část hlavních rozvodů inženýrských sítí. V dalších letech budou práce pokračovat a budova má ve finále získat nový kabát v podobě šedomodrého opláštění.

Provoz budov Západočeská univerzita v posledních letech výrazně zefektivnila tím, že všechny objekty, které využívá, také vlastní.


Galerie


Fakulta filozofická

Pavel KORELUS

23. 11. 2018


Na Fakultě zdravotnických studií vystoupí Edwin van Teijlingen

Přednáška Veřejnost Zaměstnanci

Fakulta zdravotnických studií

13. 11. 2019

Studentka Fakulty ekonomické prezentovala výsledky hodnocení festivalu Industry Open 2019

Festival Spolupráce Studenti

Fakulta ekonomická

31. 10. 2019

Členové Klubu pro nadané a přemýšlivé si užili prázdninové dopoledne v centru NTC

Studenti Věda Veřejnost

Nové technologie - výzkumné centrum

03. 11. 2019