Pocta Pavlu Kielbergerovi

Sport Univerzita Zaměstnanci

Výkonný výbor České asociace univerzitního sportu ocenil tragicky zesnulého Pavla Kielbergera.

Výkonný výbor České asociace univerzitního sportu udělil in memoriam ocenění TIBI GRATIAS tragicky zesnulému Pavlu Kielbergerovi. Ocenění za významnou činnost ve prospěch univerzitního sportu převzal z rukou předsedkyně výkonného výboru Ivany Ertlové Pavel Červenka, vedoucí Katedry tělesné výchovy a sportu (KTS) Fakulty strojní, kde Pavel Kielberger pracoval.

Pavel Kielberger (10. 6. 1959 – 4. 6. 2018) působil na KTS od roku 1985, kdy ještě katedra spadala pod Vysokou školu strojní a elektrotechnickou. Na katedře pod Fakultou strojní ZČU byl odborným asistentem se specializací na volejbal. Kromě výuky inicioval turnaje na mezifakultní úrovni, vedl reprezentační výběry mužů i žen ZČU na Akademických mistrovstvích ČR a Českých akademických hrách, v prostorách KTS pořádal kvalifikační klání o účast mistrovstvích, turnaje pro zaměstnance, turnaje v deblech a v beachvolejbalu. Hrával a trénoval v oddílech plzeňského regionu i přilehlých oblastech Německa.

Tradiční událostí se stal Turnaj k výročí 17. listopadu, který Kielberger původně založil v roce 1989 jako mezifakultní, později na něj byli zváni i absolventi ZČU a v posledních letech se už hrával oficiálně pod názvem Kilby cup. Účastní se ho kolem 20 družstev. "Tuto jeho srdeční akci chceme na KTS zachovat, a tak se 15. 11. 2018 odehrál s přispěním našich absolventů první ročník Kilby cupu, kterého se Pavel již bohužel zúčastnit nemohl," uvedl Pavel Červenka.

Pavel Kielberger byl ústřední postavou při vzniku Univerzitního sportovního klubu Západočeské univerzity v Plzni v roce 2001. Stal se jeho prvním předsedou a zůstal jím až do své smrti.

"Odešel skvělý tělocvikář, kolega, kamarád, hudebník a bavič, který v každém z nás zanechal svůj odkaz, a který své dny žil naplno. Čest jeho památce. Chybíš nám," dodává Pavel Červenka.

Galerie


Fakulta strojní

Pavel KORELUS

27. 11. 2018


Aplikace mapuje a rozpoznává houby podle fotografií i díky studentovi Fakulty aplikovaných věd

Spolupráce Studenti Úspěchy

Fakulta aplikovaných věd

17. 01. 2020

Výzkumné centrum NTC otevřelo zrekonstruovanou laboratoř

Spolupráce Univerzita Věda

Nové technologie - výzkumné centrum

23. 01. 2020

Izraelský velvyslanec navštívil Fakultu designu a umění Ladislava Sutnara

Spolupráce Studenti Výstava

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

15. 01. 2020