Výukové sady EDUPix ze Západočeské univerzity pomohou zatraktivnit fyziku na gymnáziích v kraji

Spolupráce Tisková zpráva Veřejnost

Zástupci škol převzali od zástupců ZČU výukové kufříky s moderními detektory ionizujícího záření. Sady, které vytvořili ve výzkumném centru RICE Fakulty elektrotechnické ve spolupráci s Fakultou pedagogickou, mají pomoci zatraktivnit fyziku pro žáky, učitele i budoucí učitele.

Žáci šesti gymnázií z Plzeňského kraje, která podporují technické vzdělávání, budou moci provádět experimenty v oblasti částicové fyziky. Zástupci škol si na krajském úřadu převzali od představitelů Západočeské univerzity kufříky s výukovými sadami EDUPix, jež obsahují detektory ionizujícího záření. Sady vyvinuli vědci ve výzkumném centru RICE Fakulty elektrotechnické ZČU ve spolupráci s oddělením fyziky Fakulty pedagogické ZČU. Zatraktivní fyziku žákům, učitelům i budoucím učitelům.

Ionizující záření vzniká například při radioaktivním rozpadu, lze je ovšem vytvořit i uměle. Široké využití našlo v lékařství (rentgenové paprsky) nebo výzkumu. O tom všem se gymnazisté dozvědí – poznají druhy záření i částic, budou plnit připravená zadání.

Sada EDUPix obsahuje detektor ionizujícího záření FITPix Lite, bezpečné zdroje záření (americium, uranové sklíčko, wolframovou elektrodu s thoriem), dále nastavitelnou experimentální lavici, různé stínicí destičky, USB flash disk se softwarem FELix a návody s úlohami pro studenty. Sadu vytvořili pracovníci výzkumného centra RICE (Regionální inovační centrum elektrotechniky) Fakulty elektrotechnické ZČU, přičemž detektor FITPix Lite vznikl díky jejich spolupráci s Ústavem technické a experimentální fyziky (ÚTEF) ČVUT v Praze. Na návodech k úlohám spolupracovalo oddělení fyziky Fakulty pedagogické ZČU. Zařízení využívá technologii vyvinutou v laboratořích Evropské organizace pro jaderný výzkum CERN.

 „Přáli jsme si přiblížit širší veřejnosti fyzikální instrumentaci, na které spolupracujeme s CERN a ÚTEF. Proto jsme navázali spolupráci s Fakultou pedagogickou, pro kterou je zařízení zajímavé i z pohledu výuky budoucích učitelů fyziky. Bohužel se nejedná o levnou záležitost, a jsme tedy rádi, že Plzeňský kraj na laboratorní sady školám finančně přispěl," uvedl Pavel Turjanica za centrum RICE.

Fakulta pedagogická ZČU pro sady EDUPix sestavila laboratorní úlohy, experimenty a výuková videa. „Možnosti detekce a zobrazení stop částic vzniklých při radioaktivních rozpadech jsou se stávajícím přístrojovým vybavením velmi limitované – k dispozici jsou většinou pouze čítače částic s akustickou signalizací. Nyní dokážeme zobrazit i jejich dráhu podobně, jako kdybychom je fotografovali. Kamera umožní vizualizovat stopy alfa, beta a gama částic. Studenti tak prozkoumají, kterými materiály částice prochází a které je odstíní, a zjistí, jakou mají částice energii a rychlost. Do sady jsme vytvořili celou řadu úloh věnovaných této tematice. Jako autoři doufáme, že práce s naší kamerou přinese studentům množství nových poznatků a uvědomí si, že radioaktivita nemusí být nutně škodlivá, jakkoli se jí někdy takovýto význam přikládá, a je přirozenou součástí našeho okolního světa,“ uvedl za Fakultu pedagogickou Pavel Masopust.

Výukové pomůcky získají Gymnázium Luďka Pika, Gymnázium Plzeň, Mikulášské nám., Gymnázium Jaroslava Vrchlického v Klatovech, Gymnázium J. Š. Baara v Domažlicích, Sportovní gymnázium Plzeň a Gymnázium a střední odborná škola Rokycany. Plzeňský kraj na jejich pořízení přispěl 600tisícovou částkou, 100 tisíc korun každé škole. „V rámci spolupráce se Západočeskou univerzitou jsme sady EDUPix nabídli školám, o nichž víme, že se zaměřují na výuku fyziky více než jiné. Chceme totiž předmět zatraktivnit a motivovat žáky například i k tomu, aby si ho vybírali jako maturitní a při studiu na vysokých školách jim fyzika nedělala problémy. Zároveň chceme motivovat také učitele fyziky, aby výuku zatraktivňovali,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu Ivana Bartošová. Náměstkyně dodala, že atraktivní výuka může žáky nasměrovat i k tomu, aby se sami stali fyzikáři: „Učitelé fyziky momentálně patří k těm, kteří školám v Plzeňském kraji nejvíce chybí.“

Detektor ionizujícího záření, za nímž stojí centrum RICE a pražský ÚTEF, je jeden z nejkompaktnějších detektorů na světě. Oproti běžně používaným zařízením umí nejen odhalit ionizující záření, ale rovněž určit dráhu jednotlivých částic a jejich energii. Určí také počet částic, energetické spektrum, časové parametry interakce a intenzitu záření.

Galerie


Celouniverzitní

Pavel KORELUS

29. 11. 18


Svět a energie: energetická mytologie

Přednáška Studenti Veřejnost

Fakulta elektrotechnická

28. 11. 2018

Výroční zasedání Sportovního programu ZČU Western Stars uzavře rok 2018

Sport Studenti Veřejnost

Fakulta pedagogická

09. 12. 2018

Student Fakulty filozofické získal Cenu republiky Peru 2018

Studenti Úspěchy

Fakulta filozofická

30. 11. 2018