Studenti získali mezinárodní certifikát i nové zážitky a zkušenosti

Spolupráce Studenti Studium

V rámci projektu Bavorsko-české vysokoškolské agentury dostali studenti Západočeské univerzity možnost zúčastnit se mezinárodního certifikátového programu při vysoké škole OTH Amberg-Weiden. Program byl zaměřen na udržitelný rozvoj.

K získání mezinárodního certifikátu museli studenti pod odborným dohledem zpracovat vybrané téma vztahující se k trvale udržitelnému rozvoji, prezentovat jej a zúčastnit se tří akcí pořádaných partnerskou vysokou školou.

Do programu se zapojilo devatenáct studentů z Fakulty ekonomické a Fakulty filozofické ZČU. První společnou akcí bylo EthikForum, které se uskutečnilo 7. listopadu v Ambergu a zabývalo se problematikou politického radikalismu a jeho celospolečenskými dopady.

Druhá akce s názvem Zukunftsworkshop neboli workshop o budoucnosti proběhla 22. listopadu a byla intenzivně věnována otázkám udržitelnosti. Devatenáct českých a dvacet čtyři německých studentů představilo na workshopu výstupy svých prací. Prezentována a diskutována byla témata jako např. udržitelná móda, třídění odpadu, fair trade, udržitelnost v cestovním ruchu a další.

"Všechna setkání probíhala v němčině, nicméně pomoc hledali účastníci i v angličtině a dokonce i v češtině. Kromě prezentací stavěli studující z lega udržitelné koncepty, navštívili fair trade obchod a vyslechli odbornou přednášku k tématu. Večer byli všichni srdečně pozváni na společnou večeři," popisuje průběh celého dne Dita Hommerová z Fakulty ekonomické.

Závěrečnou akcí byl 23. listopadu tzv. Studientag nazvaný Temná stránka digitálního konzumu. Kromě tří velmi zajímavých a aktuálních témat absolvovali účastníci prohlídku e-commerce laboratoře, v mezinárodních skupinách odpoledne pracovali na zadaných tématech a výsledky skupinově prezentovali.

„Ráda bych poděkovala nejen Bavorsko-české vysokoškolské agentuře za přidělený grant, bez kterého by se pravděpodobně ani část tohoto projektu neuskutečnila, ale také vedení obou fakult a univerzity, že shledávají i v „malých“ projektech takový smysl a podpořili nás,“ říká Dita Hommerová. "Největší poděkování pak patří všem studentům a pedagogům, kteří se projektu zúčastnili. Bez nich by projekt neměl smysl," dodává.

Financováno z projektu BTHA-AP-2018-25-Projekt „Internationalisierung der Nachhaltigkeits- und Ethikforschung und Lehre im bayerisch-tschechischen Grenzraum“.

Galerie


Fakulta ekonomická

Šárka Stará

30. 11. 2018


Pracovníky psychosociální intervenční služby přijel do Nečtin pozdravit ministr zdravotnictví

Konference Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

01. 06. 2020

Fakulta zdravotnických studií chystá cyklus přednášek o efektivním tréninku paměti

Další vzdělávání Přednáška Veřejnost

Fakulta zdravotnických studií

26. 05. 2020

Menza na Borech znovu otevírá, zatím jen v omezeném provozu

COVID-19 Studenti Zaměstnanci

Celouniverzitní

15. 05. 2020