Studenti získali mezinárodní certifikát i nové zážitky a zkušenosti

Spolupráce Studenti Studium

V rámci projektu Bavorsko-české vysokoškolské agentury dostali studenti Západočeské univerzity možnost zúčastnit se mezinárodního certifikátového programu při vysoké škole OTH Amberg-Weiden. Program byl zaměřen na udržitelný rozvoj.

K získání mezinárodního certifikátu museli studenti pod odborným dohledem zpracovat vybrané téma vztahující se k trvale udržitelnému rozvoji, prezentovat jej a zúčastnit se tří akcí pořádaných partnerskou vysokou školou.

Do programu se zapojilo devatenáct studentů z Fakulty ekonomické a Fakulty filozofické ZČU. První společnou akcí bylo EthikForum, které se uskutečnilo 7. listopadu v Ambergu a zabývalo se problematikou politického radikalismu a jeho celospolečenskými dopady.

Druhá akce s názvem Zukunftsworkshop neboli workshop o budoucnosti proběhla 22. listopadu a byla intenzivně věnována otázkám udržitelnosti. Devatenáct českých a dvacet čtyři německých studentů představilo na workshopu výstupy svých prací. Prezentována a diskutována byla témata jako např. udržitelná móda, třídění odpadu, fair trade, udržitelnost v cestovním ruchu a další.

"Všechna setkání probíhala v němčině, nicméně pomoc hledali účastníci i v angličtině a dokonce i v češtině. Kromě prezentací stavěli studující z lega udržitelné koncepty, navštívili fair trade obchod a vyslechli odbornou přednášku k tématu. Večer byli všichni srdečně pozváni na společnou večeři," popisuje průběh celého dne Dita Hommerová z Fakulty ekonomické.

Závěrečnou akcí byl 23. listopadu tzv. Studientag nazvaný Temná stránka digitálního konzumu. Kromě tří velmi zajímavých a aktuálních témat absolvovali účastníci prohlídku e-commerce laboratoře, v mezinárodních skupinách odpoledne pracovali na zadaných tématech a výsledky skupinově prezentovali.

„Ráda bych poděkovala nejen Bavorsko-české vysokoškolské agentuře za přidělený grant, bez kterého by se pravděpodobně ani část tohoto projektu neuskutečnila, ale také vedení obou fakult a univerzity, že shledávají i v „malých“ projektech takový smysl a podpořili nás,“ říká Dita Hommerová. "Největší poděkování pak patří všem studentům a pedagogům, kteří se projektu zúčastnili. Bez nich by projekt neměl smysl," dodává.

Financováno z projektu BTHA-AP-2018-25-Projekt „Internationalisierung der Nachhaltigkeits- und Ethikforschung und Lehre im bayerisch-tschechischen Grenzraum“.

Galerie


Fakulta ekonomická

Šárka Stará

30. 11. 18


Fakulta pedagogická přivítala odborníky z dalekého Japonska

Přednáška Spolupráce Studenti

Fakulta pedagogická

26. 11. 2018

International Day 2018 je tady!

Festival Konference Studium

Zahraniční vztahy

03. 12. 2018

Svět a energie: energetická mytologie

Přednáška Studenti Veřejnost

Fakulta elektrotechnická

28. 11. 2018