Zaměstnanci ZČU se mohou učit prezentačním dovednostem i češtině pro administrativu

Přednáška Seminář Zaměstnanci

Odbor Celoživotního a distančního vzdělávání zve na prosincové a lednové kurzy.
Odbor Celoživotního a distančního vzdělávání připravil pro zaměstnance ZČU během prosince a ledna řadu zajímavých akcí a workshopů.

Kromě oblíbených Kurzů první pomoci je možné si zlepšit psaný projev v kurzu Český jazyk pro administrativní praxi, nebo získat nové informace v oblasti PR a mediálních studií v kurzu Prezentační dovednosti„V lednu je také možné se naučit upravovat fotografie a pracovat s vektorovou i bitmapovou grafikou v kurzech pořádaných CIV,“ zve za CŽV Jana Holatová.

V rámci kurzů vysokoškolské pedagogiky, které jsou součástí platformy PEDADESK pro podporu vyučujících, je připraveno celkem osm nových kurzů. Přihlásit se můžete na kurz Jak se mozek učí?Využití internetových aplikací ve výuce na VŠ nebo prosincový kurz Mluvený projev učitele„Tento kurz je zaměřen na různé aspekty mluveného projevu pedagogů a možnosti jeho zlepšení tak, aby výuka probíhala co nejefektivněji. Pozornost je věnována technice mluvení od práce s dechem, přes dikci, posazení hlasu a tempo řeči. Součástí kurzu jsou tipy na rétorické triky sloužící k udržení pozornosti publika, využívání a vysvětlování odborných termínů, výhody a nevýhody využívání obecné a hovorové češtiny,” dodává Jana Holatová.

Kompletní nabídku kurzů je možné vidět na stránkách CŽV.

Celouniverzitní

Pavel KORELUS

04. 12. 2018


Roman Kodet z FF získal grant japonské vlády. Přinese nové poznatky o dějinách Japonska

Tisková zpráva Úspěchy Věda

Fakulta filozofická

15. 05. 2020

Zámek Nečtiny otevírá a zve na historii, občerstvení i výlety

Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

12. 05. 2020

Systém BASIL z FAV bude pomáhat nesoběstačným lidem ovládat počítač mozkem

Spolupráce Tisková zpráva Věda

Fakulta aplikovaných věd

14. 05. 2020