Kýblu akademické krve je 25 let

Spolupráce Studenti

Před 25 lety, přesně 9. prosince 1993, se uskutečnil první Kýbl akademické krve. V pondělí 3. prosince 2018 proběhla tato tradiční studentská akce v chebské části Fakulty ekonomické Západočeské univerzity už po jednapadesáté.

O týden dříve darovali krev na chebské transfúzní stanici i mladí sportovci z klubu FK Hvězda Cheb pod názvem Sportovní kýbl krve . „Jsme rádi, že se mladí lidé aktivně zapojují do řešení nedostatečného počtu dárce krve“, uvádí organizátor akce Jan Tlučhoř z katedry marketingu, obchodu a služeb Fakulty ekonomické. „S potěšením jsem pozoroval, že jsme při darování krve potkali několik dvojic rodičů a jejich dětí. Každý jeden nový dobrovolný dárce krve se počítá,“ doplnil Tlučhoř.

51. Kýbl akademické krve přivedl na transfúzní stanici tři prvodárce z řad studentů Fakulty ekonomické – Petra Gontkoviče, Dominika Kříže a Kryštofa-Adama Dubského, kteří tak rozšířili řady již 550 dárců, kteří často v rámci Kýblu darovali krev i vícekrát.

Zároveň se podařilo navázat na tradici, kdy jsou dárci krve odměněni díly známých českých umělců. Takzvanou „Krevní galerii“, která je k vidění v prostorách chebské budovy ZČU, rozšířila fotografie absolventa ekonomické fakulty Pavla Pližingra, který ve své tvorbě využívá techniky kreslení světlem (light painting).

Dvacátý šestý rok své existence nakousne Kýbl akademické krve v dubnu 2019.

Galerie


Fakulta ekonomická

Jan Tlučhoř

05. 12. 2018


Fakulta aplikovaných věd rozšířila na ZČU skupinu součástí oceněných známkou HR Award

Úspěchy Věda Zaměstnanci

Fakulta aplikovaných věd

16. 08. 2019

Tradiční spolupráce mezi Fakultou elektrotechnickou ZČU a OTH Regensburg pokračuje

Seminář Spolupráce Studium

Fakulta elektrotechnická

02. 08. 2019

Akademici dostanou okřídlený šíp. Začali spolupracovat s HC Škoda Plzeň

Sport Studenti Univerzita

Celouniverzitní

20. 08. 2019