Výroční zasedání Sportovního programu ZČU Western Stars uzavře rok 2018

Sport Studenti Veřejnost

Zástupci sportovního programu připomenou úspěchy za rok 2018 i plány na nadcházející rok.

Na výročním zasedání Sportovního programu ZČU Western Stars bude také detailně zopakována problematika tzv. asistovaného přístupu k plnění studijních povinností, který je jednou z výhod, jež mohou studenti Západočeské univerzity zapojení do sportovního programu využívat.

Hovořit se bude i o dalších benefitech, zahraničních stážích studentů - sportovců a o studiu zahraničních sportovců na ZČU. Jedním z témat bude také péče o uchazeče a nastupující studenty, nazvaná v programu jako "freshmen" - vše pro budoucí prváky, organizátoři se budou věnovat také oblasti vědy a výzkumu v rámci sportovního programu.

Výroční zasedání se uskuteční ve čtvrtek 13. prosince od 14 hodin v aule Fakulty pedagogické ve Veleslavínově ulici. Zváni jsou nejen studenti zaregistrovaní do Sportovního programu ZČU Western Stars, ale i ti, kdo o členství teprve uvažují. Vítáni jsou také zaměstnanci univerzity a zástupci sportovních klubů.

Fakulta pedagogická

Šárka Stará

09. 12. 2018


Křest knihy Příběh samurajů: život a svět válečníků starého Japonska

Tisková zpráva Univerzita Veřejnost

Fakulta filozofická

19. 12. 2018

Tři králové koledovali na ZČU

Univerzita Veřejnost Zaměstnanci

Celouniverzitní

08. 01. 2019

Ekonomové, právníci a pedagogové otevírají dveře zájemcům o studium

Tisková zpráva Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

15. 01. 2019