Výroční zasedání Sportovního programu ZČU Western Stars uzavře rok 2018

Sport Studenti Veřejnost

Zástupci sportovního programu připomenou úspěchy za rok 2018 i plány na nadcházející rok.

Na výročním zasedání Sportovního programu ZČU Western Stars bude také detailně zopakována problematika tzv. asistovaného přístupu k plnění studijních povinností, který je jednou z výhod, jež mohou studenti Západočeské univerzity zapojení do sportovního programu využívat.

Hovořit se bude i o dalších benefitech, zahraničních stážích studentů - sportovců a o studiu zahraničních sportovců na ZČU. Jedním z témat bude také péče o uchazeče a nastupující studenty, nazvaná v programu jako "freshmen" - vše pro budoucí prváky, organizátoři se budou věnovat také oblasti vědy a výzkumu v rámci sportovního programu.

Výroční zasedání se uskuteční ve čtvrtek 13. prosince od 14 hodin v aule Fakulty pedagogické ve Veleslavínově ulici. Zváni jsou nejen studenti zaregistrovaní do Sportovního programu ZČU Western Stars, ale i ti, kdo o členství teprve uvažují. Vítáni jsou také zaměstnanci univerzity a zástupci sportovních klubů.

Fakulta pedagogická

Šárka Stará

09. 12. 2018


Mezinárodní přehlídka prací učitelů technických předmětů měla rekordní účast

Soutěž Tisková zpráva Univerzita

Celouniverzitní

22. 05. 2019

Studenti výpočetní techniky fakulty pedagogické uspořádali vědeckou konferenci

Další vzdělávání Konference Studenti

Fakulta pedagogická

18. 05. 2019

Tři výzkumná centra ZČU se v červnu připojí k festivalu Industry Open

Univerzita Veřejnost Věda

Celouniverzitní

17. 05. 2019