Fakulta ekonomická úspěšně zakončila společný semestrální kurz českých a německých studentů

Spolupráce Studenti

Studenti dokázali kvalitně zpracovat zadaná témata a připravit zajímavé i originální prezentace.

Na Fakultě ekonomické (FEK) Západočeské univerzity v Plzni se 17. prosince 2018 v rámci společného semestrálního kurzu českých a německých studentů uskutečnil závěrečný workshop. Během něj studentské týmy prezentovaly výstupy, na kterých společně pracovaly celý zimní semestr.

Po úvodním přivítání děkankou Michaelou Krechovskou představily týmy složené ze studentů FEK a Fakulty podnikohospodářské OTH Amberg-Weiden výsledky svých prací. I přes relativně krátký čas dokázaly týmy kvalitně zpracovat zadaná témata převážně zaměřená na oblast řízení lidských zdrojů a připravit zajímavé a v některých případech i originální prezentace.

Výstupy budou následně publikovány také ve společném sborníku studentských prací. Na pracovní část navázalo večerní neformální posezení, na kterém studenti převzali certifikáty za absolvování kurzu.

Společný semestrální kurz je částečně realizován za podpory programu Bavorsko-české akademické projekty 2018.

Fakulta ekonomická

Dana Egerová

02. 01. 2019


Fakulta elektrotechnická představila projekt zaměřený na elektrifikaci dopravy

Spolupráce Tisková zpráva Věda

Fakulta elektrotechnická

26. 11. 2019

Studenti bojovali o cenné kovy na meziuniverzitním mistrovství světa

Soutěž Sport Úspěchy

Fakulta pedagogická

22. 11. 2019

Ústav jazykové přípravy uspořádal Konferenci studentských odborných prezentací v cizích jazycích

Soutěž Studenti Veřejnost

Ústav jazykové přípravy

27. 11. 2019