Fakulta ekonomická úspěšně zakončila společný semestrální kurz českých a německých studentů

Spolupráce Studenti

Studenti dokázali kvalitně zpracovat zadaná témata a připravit zajímavé i originální prezentace.

Na Fakultě ekonomické (FEK) Západočeské univerzity v Plzni se 17. prosince 2018 v rámci společného semestrálního kurzu českých a německých studentů uskutečnil závěrečný workshop. Během něj studentské týmy prezentovaly výstupy, na kterých společně pracovaly celý zimní semestr.

Po úvodním přivítání děkankou Michaelou Krechovskou představily týmy složené ze studentů FEK a Fakulty podnikohospodářské OTH Amberg-Weiden výsledky svých prací. I přes relativně krátký čas dokázaly týmy kvalitně zpracovat zadaná témata převážně zaměřená na oblast řízení lidských zdrojů a připravit zajímavé a v některých případech i originální prezentace.

Výstupy budou následně publikovány také ve společném sborníku studentských prací. Na pracovní část navázalo večerní neformální posezení, na kterém studenti převzali certifikáty za absolvování kurzu.

Společný semestrální kurz je částečně realizován za podpory programu Bavorsko-české akademické projekty 2018.

Fakulta ekonomická

Dana Egerová

02. 01. 2019


Západočeská univerzita se v srpnu a září představí Plzeňanům dvěma výstavami

Tisková zpráva Univerzita Výstava

Celouniverzitní

19. 08. 2019

Rektor Miroslav Holeček jednal s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem

Spolupráce Univerzita

Celouniverzitní

19. 07. 2019

Dvě největší letní školy ZČU se rozloučily koncertem

Další vzdělávání Koncert Veřejnost

Celouniverzitní

26. 07. 2019