Fakulta ekonomická úspěšně zakončila společný semestrální kurz českých a německých studentů

Spolupráce Studenti

Studenti dokázali kvalitně zpracovat zadaná témata a připravit zajímavé i originální prezentace.

Na Fakultě ekonomické (FEK) Západočeské univerzity v Plzni se 17. prosince 2018 v rámci společného semestrálního kurzu českých a německých studentů uskutečnil závěrečný workshop. Během něj studentské týmy prezentovaly výstupy, na kterých společně pracovaly celý zimní semestr.

Po úvodním přivítání děkankou Michaelou Krechovskou představily týmy složené ze studentů FEK a Fakulty podnikohospodářské OTH Amberg-Weiden výsledky svých prací. I přes relativně krátký čas dokázaly týmy kvalitně zpracovat zadaná témata převážně zaměřená na oblast řízení lidských zdrojů a připravit zajímavé a v některých případech i originální prezentace.

Výstupy budou následně publikovány také ve společném sborníku studentských prací. Na pracovní část navázalo večerní neformální posezení, na kterém studenti převzali certifikáty za absolvování kurzu.

Společný semestrální kurz je částečně realizován za podpory programu Bavorsko-české akademické projekty 2018.

Fakulta ekonomická

Dana Egerová

02. 01. 2019


Ještě je šance přihlásit se na Mezinárodní letní jazykovou školu!

Další vzdělávání Studenti Veřejnost

Ústav jazykové přípravy

20. 05. 2019

Fakulta filozofická uspořádala mezinárodní konferenci věnovanou šíitskému islámu

Konference Univerzita Veřejnost

Fakulta filozofická

22. 05. 2019

Pochod Exodus zakončí letní semestr. Do Božkova může jít každý

Absolventi Studenti Zaměstnanci

International Office

18. 05. 2019