Autonomní univerzita v Santo Domingu má zájem spolupracovat se ZČU

Spolupráce Univerzita Zaměstnanci

Ve čtvrtek 31. ledna navštívila Západočeskou univerzitu delegace z Dominikánské republiky. Jednání se týkalo především možností univerzitní spolupráce.

Zahraniční hosty, jimiž byli generální konzul Dominikánské republiky v Praze Ramón Feliz Peña a představitelé Autonomní univerzity Santo Domingo – prorektor pro rozvoj Elizardo Antonio Medina Calcaño a děkan Fakulty právnických a politických věd Bautista López García, přivítal na Západočeské univerzitě prorektor pro rozvoj a vnější vztahy Vladimír Duchek.

Jednalo se o první jednání zástupců obou univerzit. Hlavní náplní proto bylo vzájemné představení a nastínění možné spolupráce.

V globálním světě je nutné rozvíjet spolupráci a učit se od ostatních. Vysoké školy musí v tomto procesu zaujímat významnou roli,“ řekl prorektor univerzity v Santo Domingu, která je se svou historií, sahající do roku 1538, vůbec nejstarší univerzitou amerického kontinentu. Tvoří ji devět fakult, jež navštěvuje bezmála 195 tisíc studentů. Více než polovina z nich studuje přímo v hlavním městě v Santo Domingu, zbylá část se vzdělává v osmnácti regionálních kampusech rozesetých po Dominikánské republice. Nejstarší součástí univerzity je Fakulta humanitních studií, zastoupena je dále Fakulta právních a politických věd, Fakulta ekonomických a sociálních věd, Fakulta pedagogická, Fakulta umění a další fakulty zaměřené například na architekturu a stavitelství, zdravotnictví, zemědělství a veterinářství nebo přírodní vědy.

Prorektor Vladimír Duchek ujistil zahraniční kolegy, že internacionalizace je jedním z pilířů strategie Západočeské univerzity. Vzhledem k převážně humanitnímu zaměření Autonomní univerzity Santo Domingo by podle něj bylo vhodné rozvíjet spolupráci s podobně orientovanými fakultami ZČU. „Západočeská univerzita vyrostla na technických disciplínách a je navázána na významné průmyslové podniky. Máme však také silné humanitní fakulty,“ řekl Vladimír Duchek, který kolegům z Dominikánské republiky představil proděkanku Fakulty právnické Moniku Forejtovou a proděkana Fakulty filozofické Jana Záhoříka.

Jan Záhořík uvedl, že v oblasti Latinské Ameriky spolupracuje filozofická fakulta s Mexikem a Kolumbií a má zájem na rozšiřování sítě partnerských škol. Také proděkanka Monika Forejtová přiblížila aktivity Fakulty právnické na poli mezinárodních vztahů, zmínila program Erasmus+, v němž fakulta spolupracuje s padesáti partnery, dále kurzy v angličtině a němčině, zaměřené na všechny oblasti práva, a přizvala dominikánské profesory k hostování na Letní škole práva, která se koná vždy jeden červencový týden v rámci Mezinárodní letní jazykové školy. K účasti pozvala také studenty santodomingské univerzity.

Po jednání v budově rektorátu si členové delegace prohlédli Regionální technologický institut Fakulty strojní a Regionální inovační centrum elektrotechniky, výzkumné centrum Fakulty elektrotechnické.

Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

01. 02. 2019


Už plánujeme, jak se potkáme a navštívíme, říká studentka o Erasmu, který přerušil koronavirus

COVID-19 Studenti Studium

Fakulta ekonomická

13. 05. 2020

Fakulta filozofická nově nabízí studium programu Sociální práce

Studium Tisková zpráva Univerzita

Fakulta filozofická

02. 06. 2020

Projekt Termovize do škol byl podpořen mezinárodním grantem SPIE Education Outreach

Další vzdělávání Spolupráce Věda

Nové technologie - výzkumné centrum

22. 05. 2020