Autonomní univerzita v Santo Domingu má zájem spolupracovat se ZČU

Spolupráce Univerzita Zaměstnanci

Ve čtvrtek 31. ledna navštívila Západočeskou univerzitu delegace z Dominikánské republiky. Jednání se týkalo především možností univerzitní spolupráce.

Zahraniční hosty, jimiž byli generální konzul Dominikánské republiky v Praze Ramón Feliz Peña a představitelé Autonomní univerzity Santo Domingo – prorektor pro rozvoj Elizardo Antonio Medina Calcaño a děkan Fakulty právnických a politických věd Bautista López García, přivítal na Západočeské univerzitě prorektor pro rozvoj a vnější vztahy Vladimír Duchek.

Jednalo se o první jednání zástupců obou univerzit. Hlavní náplní proto bylo vzájemné představení a nastínění možné spolupráce.

V globálním světě je nutné rozvíjet spolupráci a učit se od ostatních. Vysoké školy musí v tomto procesu zaujímat významnou roli,“ řekl prorektor univerzity v Santo Domingu, která je se svou historií, sahající do roku 1538, vůbec nejstarší univerzitou amerického kontinentu. Tvoří ji devět fakult, jež navštěvuje bezmála 195 tisíc studentů. Více než polovina z nich studuje přímo v hlavním městě v Santo Domingu, zbylá část se vzdělává v osmnácti regionálních kampusech rozesetých po Dominikánské republice. Nejstarší součástí univerzity je Fakulta humanitních studií, zastoupena je dále Fakulta právních a politických věd, Fakulta ekonomických a sociálních věd, Fakulta pedagogická, Fakulta umění a další fakulty zaměřené například na architekturu a stavitelství, zdravotnictví, zemědělství a veterinářství nebo přírodní vědy.

Prorektor Vladimír Duchek ujistil zahraniční kolegy, že internacionalizace je jedním z pilířů strategie Západočeské univerzity. Vzhledem k převážně humanitnímu zaměření Autonomní univerzity Santo Domingo by podle něj bylo vhodné rozvíjet spolupráci s podobně orientovanými fakultami ZČU. „Západočeská univerzita vyrostla na technických disciplínách a je navázána na významné průmyslové podniky. Máme však také silné humanitní fakulty,“ řekl Vladimír Duchek, který kolegům z Dominikánské republiky představil proděkanku Fakulty právnické Moniku Forejtovou a proděkana Fakulty filozofické Jana Záhoříka.

Jan Záhořík uvedl, že v oblasti Latinské Ameriky spolupracuje filozofická fakulta s Mexikem a Kolumbií a má zájem na rozšiřování sítě partnerských škol. Také proděkanka Monika Forejtová přiblížila aktivity Fakulty právnické na poli mezinárodních vztahů, zmínila program Erasmus+, v němž fakulta spolupracuje s padesáti partnery, dále kurzy v angličtině a němčině, zaměřené na všechny oblasti práva, a přizvala dominikánské profesory k hostování na Letní škole práva, která se koná vždy jeden červencový týden v rámci Mezinárodní letní jazykové školy. K účasti pozvala také studenty santodomingské univerzity.

Po jednání v budově rektorátu si členové delegace prohlédli Regionální technologický institut Fakulty strojní a Regionální inovační centrum elektrotechniky, výzkumné centrum Fakulty elektrotechnické.

Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

01. 02. 2019


Projekt Cesty k inkluzi se blíží do cíle

Další vzdělávání Přednáška Studenti

Fakulta pedagogická

26. 06. 2019

NTC řeší využití nástroje počítačového modelování v prevenci a léčbě ramene

Seminář Univerzita Věda

Nové technologie - výzkumné centrum

26. 06. 2019

VZLUSAT-1 strávil na oběžné dráze už dva roky. Vstoupil tak mezi elitu nanosatelitů

Spolupráce Věda

Fakulta elektrotechnická

24. 06. 2019