Únor ve znamení kurzů vysokoškolské pedagogiky

Další vzdělávání Univerzita Zaměstnanci

Zajímá vás tvorba případových studií, možnosti snižování studijní neúspěšnosti nebo chcete pouze načerpat inspiraci od kolegů? Celoživotní a distanční vzdělávání připravilo únorovou nabídku kurzů vysokoškolské pedagogiky.

Příprava případových studií pro výuku různých oborů na VŠ je kurz, ve kterém přednášející Tomáš Langer představí možnosti využití případových studií ve výuce a pravidla pro jejich vytváření. Uskuteční se 13. února a bude prvním z řady únorových kurzů vysokoškolské pedagogiky na Západočeské univerzitě.  “Naučíte se zadávat případovou studii formou individuální a skupinové práce, nebo z ní vytvoříte nástroj hodnocení studentů. Účastníci kurzu si řadu případových studií vyzkoušejí nejen řešit, ale i vytvořit pod metodickým vedením lektora,” zve za pořádající oddělení Celoživotní a dostanční vzdělávání Martin Merta.

Zajímá vás stav vysokých škol? Trápí vás vysoká propadovost studentů? Kurz Možnosti předcházení neúspěšnosti studentů, který se pod vedením zkušených lektorů Aleše Vlka a Šimona Stibůrka uskuteční 26. února, se zaměří na některé méně diskutované fenomény, které mají na pokračování studentů ve studiu silný vliv. Hlavní důraz bude kladen na význam sociální a akademické integrace ve vysokoškolském prostředí v kontextu masifikovaného vysokého školství a proměňující se populace studentů.

Kurz Příklady dobré praxe výuky v technických a přírodovědných oborech, který připravili akademičtí pracovníci z Fakulty strojní, Fakulty aplikovaných věd a z Fakulty pedagogické, reflektuje současný stav, východiska a perspektivy technického a přírodovědného vzdělávání a přináší řadu zajímavých výukových příkladů z jejich vlastní praxe. Chcete vědět, jak učí ostatní kolegové v oboru a hledáte inspiraci pro vlastní výuku? “Kurz se skládá z prezenčního setkání, které proběhne 27. února, a on-line kurzu. Těšit se tak můžete nejen na živé příklady s diskuzí, ale také na další praktické zkušenosti s výukou technických a přírodovědných oborů,” dodává Martin Merta.

Všechny kurzy vysokoškolské pedagogiky pořádané oddělením Celoživotní a distanční vzdělávání jsou zdarma a jejich kompletní seznam naleznete zde.


Celouniverzitní

Jakub Truneček

06. 02. 2019


Hokejisté ZČU a Lékařské fakulty svedou Bitvu o Plzeň

Sport Studenti Veřejnost

Celouniverzitní

20. 11. 2019

Od loňského dubna vybavila ZČU laboratoře a posluchárny za více než 142 milionů korun

Spolupráce Studium Univerzita

Celouniverzitní

05. 12. 2019

B-room nabízí prostor pro schůzky, práci i relaxaci

Studenti Zaměstnanci

Celouniverzitní

20. 11. 2019