Martin Fusek hovořil o uvádění výsledků vědy do praktického života

Beseda Veřejnost Věda

Hostem druhé besedy cyklu Univerzita jako příležitost, který zve k setkání se zajímavými osobnostmi české vědy, školství a veřejného života, byl ve čtvrtek 7. února přední český biochemik Martin Fusek.
Setkat se s osobnostmi, které mají co říci, ptát se na jejich názory a diskutovat s nimi, to umožňuje studentům, akademikům i široké veřejnosti katedra filozofie Fakulty filozofické ZČU při besedách souhrnně pojmenovaných Univerzita jako příležitost.
Ty navazují na panelovou diskusi Humanitní a společenskovědní vzdělání a vzdělávání a jejich role v demokratické společnosti z loňského října, která nejenže po okraj naplnila aulu na Fakultě pedagogické ve Veleslavínově ulici, ale potvrdila, že má význam hledat odpovědi na to, v jaké situaci se nacházejí humanitní obory, k čemu je společnost potřebuje, jaký je jejich vztah k disciplínám technickým a řadu dalších souvisejících otázek.

V besedách Univerzita jako příležitost , které od konce loňského roku pořádají studentky doktorského studia z katedry filozofie, tento směr zůstává. Témata přímo či nepřímo souvisejí s oblastí vzdělávání a vědy a cílem je nahlédnout na ně s určitým odstupem a v kontextu fungování moderních společností 21. století. Patrná je přitom tendence propojovat svět humanitních a technických věd, hledat styčná místa a cesty, jak si obě tyto oblasti mohou navzájem prospět.

Profesor Martin Fusek, vynikající biochemik, pracovník Ústavu organické chemie a biochemie, kde vede tým technologického transferu, a předseda výzkumné rady Technologické agentury ČR už v úvodním videu k únorové besedě řekl o možné spolupráci humanitních a exaktních oborů: „Chce to chtít z obou stran. A možná to chce i lidi, kteří budou dělat tlumočníky.“

Při setkání v Družbě hovořil především o problémech spojených s aplikovaným výzkumem a o jeho místě na univerzitě. Zaměřil se na obtíže spojené s uvedením vyvinutých látek do společnosti a na otázku etiky v rámci výzkumu.

Celý záznam besedy je ke zhlédnutí na youtubovém kanále katedry filozofie Fakulty filozofické ZČU.

Už nyní zvou organizátorky na další besedu, která se uskuteční 27. března od 17 hodin v Družbě a jejímž hostem bude sociolog a člen Národního akreditačního úřadu profesor Dušan Lužný. Účastníky diskusního setkání provede „zákulisím“ univerzitního vzdělávání, promluví o svých zkušenostech z Národního akreditačního úřadu, vysvětlí význam a fungování akreditačního procesu, zamyslí se nad současnou úrovní vysokých škol, kvalitou vědy a vysokoškolského vzdělávání a zároveň osvětlí, v čem spatřuje pozitiva, ale i problémy humanitních a společenských věd.

Galerie


Fakulta filozofická

Šárka Stará

12. 02. 2019


Francouzská univerzita Artois projevila zájem o rozšíření spolupráce se ZČU

Spolupráce Studium

Celouniverzitní

10. 02. 2019

Biochemik Martin Fusek bude hostem druhé besedy z cyklu Univerzita jako příležitost

Beseda Tisková zpráva Univerzita

Fakulta filozofická

04. 02. 2019

Emeritní rektor ZČU Josef Průša oslavil osmdesátiny

Univerzita Zaměstnanci

Celouniverzitní

05. 02. 2019