Seminář prozradí, jak hodnotí kvalitu v centru CEITEC MU

Seminář Věda Zaměstnanci

Jak nastavit hodnocení a které atributy ovlivňují jeho dopad, se pokusí poradit prezentace Nikoly Kostlánové.

Členové součástí  Západočeské univerzity v Plzni, akademické obce i výzkumníci jsou na pondělí 18. února zváni na další seminář z cyklu věnovaného strategii řízení a hodnocení ve výzkumu a vývoji. Seminář tentokrát povede Nikola Kostlánová, vědecká tajemnice brněnského výzkumného centra CEITEC MU.

Seminář se uskuteční za podpory projektu HR Award a klíčové aktivity Strategické nastavení a rozvoj vnitřního hodnocení výzkumné organizace. „Hodnocení kvality výzkumu je extrémně silný manažerský nástroj, který dokáže nastartovat rozvoj výzkumné instituce i podpořit kariérní rozvoj jednotlivce, stimulovat získávání kompetitivních zdrojů financování i včasně detektovat patologie či hrozící nebezpečí ve výzkumné strategii. Na druhou stranu špatně nastavené či realizované hodnocení může přes veškerou snahu i finance do něj vložené vést k nulovému či naprosto opačnému efektu,“ říká za pořádající odbor Výzkum a vývoj jeho vedoucí Tomáš Görner.

Jak nastavit hodnocení a které atributy ovlivňují jeho dopad, se pokusí poradit právě prezentace Nikoly Kostlánové z CEITEC MU. „Představí filozofickou i praktickou stránku různých typů hodnocení na tomto vysokoškolském ústavu,“ zve Tomáš Görner s tím, že zájemci o seminář mají vzhledem k omezené kapacitě místnosti potvrdit účast na mail tgorner@rek.zcu.cz. Seminář se bude konat od 12 hodin v místnosti UV115b v budově Fakulty strojní.

Celouniverzitní

Pavel KORELUS

15. 02. 2019


Členové Klubu pro nadané a přemýšlivé si užili prázdninové dopoledne v centru NTC

Studenti Věda Veřejnost

Nové technologie - výzkumné centrum

03. 11. 2019

Zaměstnavatelé ocenili Fakultu strojní 3. místem jako Školu doporučenou zaměstnavateli

Soutěž Studium Úspěchy

Fakulta strojní

08. 11. 2019

Studenti Fakulty ekonomické se vydali po Stopách udržitelného rozvoje v česko-bavorském pohraničí

Spolupráce Studenti Univerzita

Fakulta ekonomická

31. 10. 2019