Seminář prozradí, jak hodnotí kvalitu v centru CEITEC MU

Seminář Věda Zaměstnanci

Jak nastavit hodnocení a které atributy ovlivňují jeho dopad, se pokusí poradit prezentace Nikoly Kostlánové.

Členové součástí  Západočeské univerzity v Plzni, akademické obce i výzkumníci jsou na pondělí 18. února zváni na další seminář z cyklu věnovaného strategii řízení a hodnocení ve výzkumu a vývoji. Seminář tentokrát povede Nikola Kostlánová, vědecká tajemnice brněnského výzkumného centra CEITEC MU.

Seminář se uskuteční za podpory projektu HR Award a klíčové aktivity Strategické nastavení a rozvoj vnitřního hodnocení výzkumné organizace. „Hodnocení kvality výzkumu je extrémně silný manažerský nástroj, který dokáže nastartovat rozvoj výzkumné instituce i podpořit kariérní rozvoj jednotlivce, stimulovat získávání kompetitivních zdrojů financování i včasně detektovat patologie či hrozící nebezpečí ve výzkumné strategii. Na druhou stranu špatně nastavené či realizované hodnocení může přes veškerou snahu i finance do něj vložené vést k nulovému či naprosto opačnému efektu,“ říká za pořádající odbor Výzkum a vývoj jeho vedoucí Tomáš Görner.

Jak nastavit hodnocení a které atributy ovlivňují jeho dopad, se pokusí poradit právě prezentace Nikoly Kostlánové z CEITEC MU. „Představí filozofickou i praktickou stránku různých typů hodnocení na tomto vysokoškolském ústavu,“ zve Tomáš Görner s tím, že zájemci o seminář mají vzhledem k omezené kapacitě místnosti potvrdit účast na mail tgorner@rek.zcu.cz. Seminář se bude konat od 12 hodin v místnosti UV115b v budově Fakulty strojní.

Celouniverzitní

Pavel KORELUS

15. 02. 2019


Západočeská univerzita má nového prorektora pro výzkum a vývoj

Univerzita Věda Zaměstnanci

Celouniverzitní

01. 07. 2019

NTC úspěšně rozvíjí spolupráci s Tianjin University of Science and Technology

Spolupráce Univerzita Zaměstnanci

Nové technologie - výzkumné centrum

28. 06. 2019

Rektor Miroslav Holeček jednal s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem

Spolupráce Univerzita

Celouniverzitní

19. 07. 2019