Projekt Desing+ prověřil schopnost studentů spolupracovat napříč obory

Spolupráce Studenti Univerzita

Spolupráce, systematičnost, kreativita, vytrvalost – nejen to jsou schopnosti, které rozvíjí výukový projekt DESING+, jehož 15. ročník se letos uskutečnil na Západočeské univerzitě v Plzni. Zúčastnilo se ho 73 studentů ze čtyř fakult.

Ti vytvořili deset interdisciplinárních týmů, v nichž zpracovávali vždy jedno ze čtyř témat zadaných průmyslovými podniky. Svoje produkty představili 13. a 14. února hodnotitelským komisím. Nejúspěšnější týmy se zúčastní 10. mezinárodního workshopu DESING+ , který se v Plzni uskuteční na začátku dubna.

Systém podjezdových zábran tramvaje, integrovaný dopravník do vstřikolisu, kombinované vozítko pro děti od 3 do 6 let a univerzální elektricky poháněný rolátor - taková témata zadaly firmy Škoda Transportation, Engel, Kovodružstvo Žebrák a Konstruktionsbüro Dostal ve spolupráci s Technische Hoschule Deggendorf v rámci letošního ročníku výukového projektu DESING+. Řešili je studenti Fakulty strojní (36), Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara (10), Fakulty zdravotnických studií (17) a Fakulty ekonomické (7) v interdisciplinárních týmech.

Konstruktéři, designéři, odborníci na marketing i na bezpečnost a ochranu zdraví spolupracovali pod vedením studentských manažerů a jejich zástupců v průběhu zimního semestru. Během této doby se opakovaně setkávali s odborníky ze zadavatelských firem v rámci motivačních workshopů a konzultací.

Více než sedmdesát studentů si tak vyzkoušelo spolupráci mezioborovou i spolupráci s firmami a všechno, co k ní patří „Pokud vím, jedná se o ojedinělý projekt, kdy studenti propojují konstrukční schopnosti a kreativitu, učí se spolupracovat i řešit se zástupci firem jejich aktuální odborné problémy,“ říká profesor Stanislav Hosnedl z katedry konstruování strojů Fakulty strojní, který na ZČU interdisciplinární projekt DESING+ založil, rozvíjí a garantuje.

Ve dnech 13. a 14. února studenti před hodnotitelskými komisemi, tvořenými zástupci zadavatelských podniků a zúčastněných fakult ZČU, obhajovali formou závěrečných soutěžních prezentací své produkty. Představili je z hlediska konstrukčního, designérského, marketingového i bezpečnostního a ergonomického. Hodnotila se především aplikovatelnost v praxi, úroveň konstrukčního a designérského řešení i úroveň dokumentace, prezentací a týmové práce.

„Je úžasné, k jaké systematičnosti projekt studenty vede,“ konstatoval během hodnocení Jiří Vokoun ze společnosti Škoda Transportation. Ocenil, že studenti dokázali propojit hlediska jednotlivých oborů. Pozitivně ohodnotil postup založený na porovnání a hodnocení několika navržených výchozích alternativ a rozpracování té nejvýhodnější. Hodnotil také snahu jít k podstatě zadání, ale třeba i návrhy směřující k vyšší bezpečnosti nebo zohlednění vlivu navržených systémů na životní prostředí.

„Děkujeme za vaše návrhy. Moc jste nás jimi inspirovali,“ neskrývali své překvapení z výsledků studentských týmových prací zástupci společnosti Kovodružsto Žebrák. 

Projekt přináší mnohé z toho, s čím se jeho účastníci později setkají v pracovním životě. „Když se studenti při řešení zadaného tématu dostanou do slepé uličky, naučí se, že i takové poznání má smysl. Důležité je, aby pokračovali a snažili se dospět k cíli,“ zmiňuje profesor Hosnedl jeden z aspektů práce na zadaných tématech.

Na prvních místech v řešení jednotlivých projektů se umístily týmy ve složení:

Téma: univerzální elektricky poháněný rolátor

zadáno firmou Konstruktionsbüro DOSTAL a Technische Hoschule Deggendorf

Miroslav Bednář (FST) - manažer, Lenka Baumanová (FDULS) - zástupkyně manažera, Jiří Pomahač (FST), Aleksandr Velikorechin (FST), Monika Stajnerová (FZS), Viktorie Šeflová (FZS)

Téma: systém podjezdových zábran tramvajového vozidla

zadáno firmou Škoda Transportation

Lucie Šimečková (FST) – manažerka, Rostislav Prokop (FDULS) – zástupce manažerky, Petr Kanta (FST), Pavel Skála (FST), Tereza Doležalová (FZS), Tereza Vašíčková (FZS)

Téma: kombinované vozítko pro děti od 3 do 6 let

zadáno firmou Kovodružstvo Žebrák

Jakub Albl (FST) – manažer, Simona Nguyen (FDULS) – zástupkyně manažera, Aleš Vildman (FST), Michael Pompl (FST), Josef Kozák (FST), Petr Voltr (FST), Denisa Sudová (FEK), Tereza Tesařová (FEK), Petra Moulisová (FEK), Jozef Blichar (FZS)

Téma: integrovaný dopravník do vstřikolisu

zadáno firmou Engel strojírenskÁ

Karel Ritter (FST) – manažer, Pavel Kotva (FDULS) – zástupce manažera, Tomáš Bláha (FST), Pavlína Vodičková (FST), Kristýna Karafová (FZS), Amálie Mašková (FZS), Hana Vlčková (FZS)

Kromě diplomů ZČU a certifikátů od zadavatelských firem, které si studenti každoročně odnášejí, jsou významným výsledkem užitné vzory a průmyslové vzory na originální části navržených řešení. Dosud jich Úřad průmyslového vlastnictví udělil více než 30. Odměnou je jistě také možnost představit nejlepší týmové práce na mezinárodním workshopu DESING+. Ten letošní se uskuteční začátkem dubna v Plzni.

V projektu DESING+ studenti spolupracují v oblastech konstrukce, průmyslového designu, elektrotechniky, zdravotnictví a marketingu při řešení projektů zadávaných a konzultovaných českými i zahraničními průmyslovými partnery. Od roku 2004 se projektu zúčastnilo již téměř 1300 studentů z pěti fakult Západočeské univerzity, kteří ve 185 týmových projektech řešili 48 různých témat. Do projektu již bylo, příp. stále je zapojeno 16 českých a německých průmyslových a institucionálních partnerů. Projekt DESING+ se koná pod záštitou rektora ZČU Miroslava Holečka.

Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

15. 02. 2019


Staňte se dárci krevních destiček

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

30. 01. 2020

Vrcholoví sportovci ZČU mohou využít stipendium

Sport Studium

Fakulta pedagogická

12. 02. 2020

Petr Liška se stal Právníkem roku 2019 v oblasti občanského práva

Univerzita Úspěchy Zaměstnanci

Fakulta právnická

04. 02. 2020