Projekt Desing+ prověřil schopnost studentů spolupracovat napříč obory

Spolupráce Studenti Univerzita

Spolupráce, systematičnost, kreativita, vytrvalost – nejen to jsou schopnosti, které rozvíjí výukový projekt DESING+, jehož 15. ročník se letos uskutečnil na Západočeské univerzitě v Plzni. Zúčastnilo se ho 73 studentů ze čtyř fakult.

Ti vytvořili deset interdisciplinárních týmů, v nichž zpracovávali vždy jedno ze čtyř témat zadaných průmyslovými podniky. Svoje produkty představili 13. a 14. února hodnotitelským komisím. Nejúspěšnější týmy se zúčastní 10. mezinárodního workshopu DESING+ , který se v Plzni uskuteční na začátku dubna.

Systém podjezdových zábran tramvaje, integrovaný dopravník do vstřikolisu, kombinované vozítko pro děti od 3 do 6 let a univerzální elektricky poháněný rolátor - taková témata zadaly firmy Škoda Transportation, Engel, Kovodružstvo Žebrák a Konstruktionsbüro Dostal ve spolupráci s Technische Hoschule Deggendorf v rámci letošního ročníku výukového projektu DESING+. Řešili je studenti Fakulty strojní (36), Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara (10), Fakulty zdravotnických studií (17) a Fakulty ekonomické (7) v interdisciplinárních týmech.

Konstruktéři, designéři, odborníci na marketing i na bezpečnost a ochranu zdraví spolupracovali pod vedením studentských manažerů a jejich zástupců v průběhu zimního semestru. Během této doby se opakovaně setkávali s odborníky ze zadavatelských firem v rámci motivačních workshopů a konzultací.

Více než sedmdesát studentů si tak vyzkoušelo spolupráci mezioborovou i spolupráci s firmami a všechno, co k ní patří „Pokud vím, jedná se o ojedinělý projekt, kdy studenti propojují konstrukční schopnosti a kreativitu, učí se spolupracovat i řešit se zástupci firem jejich aktuální odborné problémy,“ říká profesor Stanislav Hosnedl z katedry konstruování strojů Fakulty strojní, který na ZČU interdisciplinární projekt DESING+ založil, rozvíjí a garantuje.

Ve dnech 13. a 14. února studenti před hodnotitelskými komisemi, tvořenými zástupci zadavatelských podniků a zúčastněných fakult ZČU, obhajovali formou závěrečných soutěžních prezentací své produkty. Představili je z hlediska konstrukčního, designérského, marketingového i bezpečnostního a ergonomického. Hodnotila se především aplikovatelnost v praxi, úroveň konstrukčního a designérského řešení i úroveň dokumentace, prezentací a týmové práce.

„Je úžasné, k jaké systematičnosti projekt studenty vede,“ konstatoval během hodnocení Jiří Vokoun ze společnosti Škoda Transportation. Ocenil, že studenti dokázali propojit hlediska jednotlivých oborů. Pozitivně ohodnotil postup založený na porovnání a hodnocení několika navržených výchozích alternativ a rozpracování té nejvýhodnější. Hodnotil také snahu jít k podstatě zadání, ale třeba i návrhy směřující k vyšší bezpečnosti nebo zohlednění vlivu navržených systémů na životní prostředí.

„Děkujeme za vaše návrhy. Moc jste nás jimi inspirovali,“ neskrývali své překvapení z výsledků studentských týmových prací zástupci společnosti Kovodružsto Žebrák. 

Projekt přináší mnohé z toho, s čím se jeho účastníci později setkají v pracovním životě. „Když se studenti při řešení zadaného tématu dostanou do slepé uličky, naučí se, že i takové poznání má smysl. Důležité je, aby pokračovali a snažili se dospět k cíli,“ zmiňuje profesor Hosnedl jeden z aspektů práce na zadaných tématech.

Na prvních místech v řešení jednotlivých projektů se umístily týmy ve složení:

Téma: univerzální elektricky poháněný rolátor

zadáno firmou Konstruktionsbüro DOSTAL a Technische Hoschule Deggendorf

Miroslav Bednář (FST) - manažer, Lenka Baumanová (FDULS) - zástupkyně manažera, Jiří Pomahač (FST), Aleksandr Velikorechin (FST), Monika Stajnerová (FZS), Viktorie Šeflová (FZS)

Téma: systém podjezdových zábran tramvajového vozidla

zadáno firmou Škoda Transportation

Lucie Šimečková (FST) – manažerka, Rostislav Prokop (FDULS) – zástupce manažerky, Petr Kanta (FST), Pavel Skála (FST), Tereza Doležalová (FZS), Tereza Vašíčková (FZS)

Téma: kombinované vozítko pro děti od 3 do 6 let

zadáno firmou Kovodružstvo Žebrák

Jakub Albl (FST) – manažer, Simona Nguyen (FDULS) – zástupkyně manažera, Aleš Vildman (FST), Michael Pompl (FST), Josef Kozák (FST), Petr Voltr (FST), Denisa Sudová (FEK), Tereza Tesařová (FEK), Petra Moulisová (FEK), Jozef Blichar (FZS)

Téma: integrovaný dopravník do vstřikolisu

zadáno firmou Engel strojírenskÁ

Karel Ritter (FST) – manažer, Pavel Kotva (FDULS) – zástupce manažera, Tomáš Bláha (FST), Pavlína Vodičková (FST), Kristýna Karafová (FZS), Amálie Mašková (FZS), Hana Vlčková (FZS)

Kromě diplomů ZČU a certifikátů od zadavatelských firem, které si studenti každoročně odnášejí, jsou významným výsledkem užitné vzory a průmyslové vzory na originální části navržených řešení. Dosud jich Úřad průmyslového vlastnictví udělil více než 30. Odměnou je jistě také možnost představit nejlepší týmové práce na mezinárodním workshopu DESING+. Ten letošní se uskuteční začátkem dubna v Plzni.

V projektu DESING+ studenti spolupracují v oblastech konstrukce, průmyslového designu, elektrotechniky, zdravotnictví a marketingu při řešení projektů zadávaných a konzultovaných českými i zahraničními průmyslovými partnery. Od roku 2004 se projektu zúčastnilo již téměř 1300 studentů z pěti fakult Západočeské univerzity, kteří ve 185 týmových projektech řešili 48 různých témat. Do projektu již bylo, příp. stále je zapojeno 16 českých a německých průmyslových a institucionálních partnerů. Projekt DESING+ se koná pod záštitou rektora ZČU Miroslava Holečka.

Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

15. 02. 2019


Studentka Sutnarky uspěla v komiksové soutěži Fumetto

Soutěž Studenti Úspěchy

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

15. 03. 2019

Projekt Laboratoř EU opět hledá nejlepší diplomové práce

Soutěž Studenti

Celouniverzitní

12. 03. 2019

FZS jednala v Tirschenreuthu nejen o dalším směřování česko-bavorské spolupráce

Spolupráce Věda Zaměstnanci

Fakulta zdravotnických studií

25. 02. 2019