Fakulta aplikovaných věd znovu otevřela dveře. Tentokrát večer

Studium Univerzita Veřejnost

Večer otevřených dveří přinesl možnost přivítat mnoho nových zájemců o studium. Dorazili v takovém množství a s takovým zájmem, který předčil veškerá očekávání.

Ve čtvrtek 7. března pořádala Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity Večer otevřených dveří. Kolem osmdesáti návštěvníků tak mělo možnost prohlédnout si vybrané výukové prostory a výzkumné laboratoře fakulty. Zároveň se mohli seznámit s moderními systémy a unikátními technologiemi, jež jim v podobě různých stanovišť představila většina z šesti kateder. Stanoviště byla na čtyřech podlažích fakulty přístupná po celou dobu akce, tedy od 17 do 19 hodin.

Katedra fyziky předvedla plazmový reaktor pro přípravu unikátních materiálů a skenovací elektronový mikroskop. Katedra matematiky přiblížila studium včetně příkladů uplatnění absolventů, katedra informatiky a výpočetní techniky si připravila ukázky Virtuální realita a Neuroinformatická laboratoř – Smart Train a katedra kybernetiky se postarala o ukázky robotiky. S počítačovým modelováním v biomechanice bylo možné se setkat díky katedře mechaniky, oddělení stavitelství představilo ukázky modelů konstrukcí, které vytvořili studenti během svých závěrečných prací, a katedra geomatiky poukazovala na geomatiku kolem nás.

V průběhu celé akce bylo možné pokládat vyučujícím i studentům dotazy o studiu, na něž odpovídal také proděkan pro koncepci studia a pedagogické záležitosti Miloš Železný. Přiblížil nejen studium na fakultě, ale rovněž průběh přijímacího řízení.

Další Večer otevřených dveří se bude v areálu kampusu ZČU na Borech konat 28. března, tentokrát v režii dvou zbylých technických fakult - strojní a elektrotechnické.

Fakulta aplikovaných věd

Michaela Zůzová

13. 03. 2019


Soutěž The Falling Walls Lab vyzývá studenty a začínající vědce s myšlenkou

Soutěž Studenti Univerzita

Celouniverzitní

15. 05. 2019

Z akademického šampionátu v požárním sportu přivezla výprava ZČU zlato a bronz

Tisková zpráva Univerzita Úspěchy

Celouniverzitní

06. 05. 2019

Tři výzkumná centra ZČU se v červnu připojí k festivalu Industry Open

Univerzita Veřejnost Věda

Celouniverzitní

17. 05. 2019