Fakulta aplikovaných věd znovu otevřela dveře. Tentokrát večer

Studium Univerzita Veřejnost

Večer otevřených dveří přinesl možnost přivítat mnoho nových zájemců o studium. Dorazili v takovém množství a s takovým zájmem, který předčil veškerá očekávání.

Ve čtvrtek 7. března pořádala Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity Večer otevřených dveří. Kolem osmdesáti návštěvníků tak mělo možnost prohlédnout si vybrané výukové prostory a výzkumné laboratoře fakulty. Zároveň se mohli seznámit s moderními systémy a unikátními technologiemi, jež jim v podobě různých stanovišť představila většina z šesti kateder. Stanoviště byla na čtyřech podlažích fakulty přístupná po celou dobu akce, tedy od 17 do 19 hodin.

Katedra fyziky předvedla plazmový reaktor pro přípravu unikátních materiálů a skenovací elektronový mikroskop. Katedra matematiky přiblížila studium včetně příkladů uplatnění absolventů, katedra informatiky a výpočetní techniky si připravila ukázky Virtuální realita a Neuroinformatická laboratoř – Smart Train a katedra kybernetiky se postarala o ukázky robotiky. S počítačovým modelováním v biomechanice bylo možné se setkat díky katedře mechaniky, oddělení stavitelství představilo ukázky modelů konstrukcí, které vytvořili studenti během svých závěrečných prací, a katedra geomatiky poukazovala na geomatiku kolem nás.

V průběhu celé akce bylo možné pokládat vyučujícím i studentům dotazy o studiu, na něž odpovídal také proděkan pro koncepci studia a pedagogické záležitosti Miloš Železný. Přiblížil nejen studium na fakultě, ale rovněž průběh přijímacího řízení.

Další Večer otevřených dveří se bude v areálu kampusu ZČU na Borech konat 28. března, tentokrát v režii dvou zbylých technických fakult - strojní a elektrotechnické.

Fakulta aplikovaných věd

Michaela Zůzová

13. 03. 2019


Fakulta aplikovaných věd rozšířila na ZČU skupinu součástí oceněných známkou HR Award

Úspěchy Věda Zaměstnanci

Fakulta aplikovaných věd

16. 08. 2019

Rektor Miroslav Holeček jednal s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem

Spolupráce Univerzita

Celouniverzitní

19. 07. 2019

Srpnové a zářijové letní školy na západočeské univerzitě cílí na techniku

Tisková zpráva Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

09. 08. 2019