Škola podnikání pomohla českým i německým studentům k teorii i praxi

Spolupráce Studenti Univerzita

V rámci projektu STUDYKOM se na Západočeské univerzitě setkali studenti ze čtyř vysokých škol. Dostali rady a dobré příklady z podnikatelské praxe v Čechách i v Německu.

V týdnu od 4. do 9. března uspořádala Západočeská univerzita v Plzni Týdenní školu podnikání pro zájemce ze čtyř univerzit. Byla to jedna z důležitých aktivit projektu STUDYKOM, která nabídla odborné vzdělávání, poradenství a dobré příklady z podnikatelské praxe v Čechách i v Německu.

Týdenní program plný odborných přednášek a workshopů v anglickém jazyce absolvovalo celkem dvacet studentů. „Je moc přínosné, že si všichni studenti mohou vyzkoušet sestavit svůj podnikatelský záměr i bez předchozího ekonomického vzdělání,“  konstatoval účastník kurzu Alexander Günther z Východobavorské technické vysoké školy Amberg-Weiden.

Do programu se skutečně mohli zapojit všichni studenti bez ohledu na znalost podnikatelské problematiky, mohli se doplňovat se svými zkušenosti a svými názory na podnikání z různých pohledů. Přednášeli jim odborníci z praxe z Česka i Německa a studenti si díky nim vyzkoušeli mnoho technik a principů. „Velmi zajímavý a opravdu zábavný byl workshop LEGO sustainable pana Alexandra Herznera,“ potvrzuje další účastnice Veronika Adamcová z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Díky exkurzi do firmy Diebold Nixdorf získali studenti možnost nahlédnout do podnikatelské praxe a možnost interakce při workshopech. Mimo odborný program si pochvalovali i příležitost navázat nové kontakty a poznat nové prostředí, což je také jeden z dalších cílů projektu č. 132 Růst kompetencí studentů – lepší uplatnitelnost na trhu práce v česko-bavorském příhraničí. „Jsem velmi rád, že jsem se mohl Týdne podnikání účastnit a získat mimo velkého množství odborných informací i nové kontakty a do budoucna možná i nové obchodní partnery,“ dodává Johannes Reisinger  z Technické vysoké školy Deggendorf.

Galerie


Celouniverzitní

Pavel KORELUS

13. 03. 2019


Studenti dostali od rektora na uvítanou nealko

Studenti Studium Univerzita

Celouniverzitní

21. 09. 2020

UJP uspořádal konferenci a vzdělávací seminář Den s jazyky

Další vzdělávání Spolupráce Univerzita

Ústav jazykové přípravy

25. 09. 2020

NTC zahájilo provoz česko-izraelského výzkumného a vývojového centra pro obnovitelnou energii

Spolupráce Univerzita Věda

Nové technologie - výzkumné centrum

18. 09. 2020