Sociolog Dušan Lužný se zaměří na klíčový problém humanitních oborů

Beseda Veřejnost Zaměstnanci

Hlavní postavou další přednášky z cyklu Univerzita jako příležitost bude sociolog a religionista a současně člen Rady Národního akreditačního úřadu Dušan Lužný.

Besedy Univerzita jako příležitost pořádá katedra filozofie Fakulty filozofické ZČU a jsou vždy zaměřené na možný interdisciplinární vztah zdánlivě odlišných oborů s důrazem na humanitní disciplíny. Ani přednáška profesora Dušana Lužného, nazvaná Univerzita jako příležitost... pochopit její fungování, nebude výjimkou.

Dušan Lužný se bude věnovat klíčovému problému humanitních oborů, jímž je vztah mezi počtem studentů a kvalitou studia v závislosti na financování vysokých škol.

„Souvislost mezi počtem studentů a kvalitou výuky by nemusela být, záleží na tom, o jaký typ studia se jedná, protože je možné některé typy kurzů vést pro velké množství studentů a zájemců a zkoušet prostřednictvím testů. Na druhou stranu si myslím, že v případě společenských a humanitních věd tento způsob není úplně nejvhodnější,“ říká Dušan Lužný. „V našich oborech je lépe, když je méně studentů, aby se jim učitelé mohli věnovat. Ale jsme pod tlakem, protože velká část financování vysokých škol se odvíjí od počtu studentů,“ upozorňuje Dušan Lužný.

Ten se při přednášce bude zabývat nejen současnou úrovní vysokých škol, kvalitou vysokoškolského vzdělávání, pozitivy a problémy humanitních a společenských věd, ale promluví také o svých zkušenostech z Národního akreditačního úřadu a vysvětlí význam a fungování akreditačního procesu.

Beseda s profesorem Dušanem Lužným se uskuteční ve středu 27. března od 17 hodin v univerzitní kavárně Družba. Vstup je zdarma.

Galerie


Fakulta filozofická

Šárka Stará

26. 03. 2019


Západočeská univerzita se v srpnu a září představí Plzeňanům dvěma výstavami

Tisková zpráva Univerzita Výstava

Celouniverzitní

19. 08. 2019

Z italského závodního okruhu přivezli studenti ZČU šesté místo

Spolupráce Tisková zpráva Úspěchy

Fakulta strojní

30. 07. 2019

První Letní škola vysokoškolské pedagogiky měla úspěch

Další vzdělávání Spolupráce Univerzita

Celouniverzitní

19. 07. 2019