A pak se to stalo! Noc s Andersenem v Univerzitní knihovně ZČU

Spolupráce Univerzita Zaměstnanci

Děti už počtvrté nocovaly v knihovně Západočeské univerzity. Spát šly kolem půl druhé.

A pak se to stalo! je kniha autorky Ester Staré, která byla hlavním tématem již čtvrtého ročníku Noci s Andersenem, pořádaného Univerzitní knihovnou ve dnech 29.- 30. března.

Děti podle čtyř příběhů z knihy nastudovaly a předvedly divadelní vystoupení. V podvečer navštívily ateliér designu kovu a šperku Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, hrály nejrůznější hry venku i v knihovně nebo luštily kvízy a úkoly z dalších knih zmíněné autorky. V druhé polovině večera si vyzkoušely lezeckou stěnu v tělocvičně. Před spaním na ně čekalo čtení na dobrou noc a do spacáků děti zalehly mezi regály kolem půl druhé v noci. Ráno ještě stihly předání diplomů a upomínkových předmětů a už si pro ně přicházeli rodiče.

Hladem účastníci nestrádali - byla pro ně připravená první i (po vysilujícím výkonu v tělocvičně) druhá večeře. Kolegyně z knihovny připravily tousty a zeleninové a ovocné občerstvení a spolu s maminkami napekly nejrůznější dobroty, které děti snědly v průběhu noci a k snídani.

Tak jako každý rok byl o atraktivní akci velký zájem, přišlo 22 dětí, o které se staralo osm knihovnic. Celá akce se vydařila, takže poděkování patří nejen zaměstnancům knihovny, ale i kolegům Miroslavě Veselé z FDULS  a Jiřímu Valachovičovi a dvěma spolupracujícím studentům z katedry tělesné výchovy a sportu FST.

Pokud máte chuť se blíže podívat na fotky a vychutnat si atmosféru celého večera, sledujte facebook Univerzitní knihovny.

Ať žije Noc s Andersenem 2020!

Univerzitní knihovna

Jakub Pokorný

05. 04. 2019


ZČU nezapomíná na odkaz letců a zve na výstavu do mázhausu radnice

Univerzita Veřejnost Výstava

Celouniverzitní

05. 06. 2020

Na Valči se otevře netradiční lapidárium Braunových soch. Autory jsou studenti a pedagogové Sutnarky

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

15. 06. 2020

Fakulta zdravotnických studií připravila sérii edukačních videí

Další vzdělávání Studenti Studium

Fakulta zdravotnických studií

21. 06. 2020