Česko-bavorskou spolupráci stvrdil podpis memoranda na ZČU

Spolupráce Tisková zpráva Univerzita

Memorandum svými podpisy stvrdili rektor Západočeské univerzity (ZČU) Miroslav Holeček, prezident Obchodní a průmyslové komory (IHK) Regensburg Michael Matt a předseda představenstva této komory Jürgen Helmes a za Česko-německou obchodní a průmyslovou komoru Praha (ČNOPK) prezident Jörg Mathew a předseda představenstva Bernard Bauer.

Regionální kancelář IHK Regensburg a ČNOPK spolupracují se ZČU už několik let. V posledním roce došlo k významnému zintenzivnění spolupráce, která navíc dostala jasnou strukturu v rámci platformy „Science & Industry“. Podpisem memoranda se smluvní strany zavázaly spolupracovat v rámci této platformy a společně tak vylepšovat podmínky pro výzkum, vývoj a inovace, rozvoj studijních programů a transferu technologií a znalostí, a to na regionální a přeshraniční úrovni.

„Spolupráce s bavorskými firmami a institucemi v oblasti smluvního výzkumu, transferu technologií nebo studentských mobilit je pro rozvoj Západočeské univerzity velmi důležitá a partnerství s průmyslovými komorami je logickou cestou, jak ji udržovat a posilovat. Podpisem memoranda nyní dáváme naší spolupráci i formální ukotvení a věřím, že i ještě intenzivnější náplň,“ uvedl rektor Západočeské univerzity Miroslav Holeček.

Podpis memoranda o spolupráci se Západočeskou univerzitou vítá i prezident Obchodní a průmyslové komory Regensburg Michael Matt. „Přeshraniční spolupráce je jedinečná šance jak etablovat a vyprofilovat společný hospodářský prostor východní Bavorsko a západní Čechy v rámci Evropy jako inovativní a konkurenceschopný příhraniční region," řekl.

Subjekty si stanovily pět klíčových oblastí, v nichž se bude spolupráce uskutečňovat. První z nich je aplikovaný výzkum, tedy podpora smluvního výzkumu, transferu technologií a spolupráce ZČU s podniky na obou stranách společné hranice ČR a Bavorska. Druhou oblastí je budování značky zaměstnavatele a nábor, a to zaměřený jak na absolventy, kteří budou lépe připraveni uplatnit se na trhu práce, tak na získávání středoškolských studentů ke studiu na ZČU. V loňském roce tak například vzniklo několik videomedailonků úspěšných absolventů ZČU zaměstnaných v německých firmách, letos na ně naváže dalších pět. Německé podniky také navazují kontakty se studenty zadáváním témat bakalářských a diplomových prací.  V oblasti zaměřené na rozvoj lidských zdrojů jde například o zvýšení zájmu studentů o německý jazyk. Některé německé podniky se proto rozhodly, že finančně podpoří výuku němčiny, konkrétně jsou to v současné době ZF Engineering, Alfmeier, Streicher, Konplan a MBTech. Takto dotovaná výuka bude na ZČU probíhat od zimního semestru ak. roku 2019/2020. Smluvní strany dále budou vyvíjet aktivity ke zvýšení zájmu o studium technických oborů na Západočeské univerzitě v Plzni a spolupracovat při vytváření kontaktů, kde je cílem vybudovat silné vazby s německými podniky působícími v Plzeňském kraji a spolupracovat s nimi při tvorbě studijních programů.

V závěru setkání se partneři dohodli, že se chtějí aktivně zapojit a vstupovat do přípravy programového období EU 2021 – 2027, a společně tak posílit své šance na úspěch při prosazování aktuálních témat v oblasti vzdělávání a vědy, výzkumu a inovací.

 

Česko-německá obchodní a průmyslová komora je součástí celosvětové sítě bilaterálních zahraničních hospodářských komor a aktivně podporuje hospodářskou spolupráci mezi Českou republikou a Německem. Již od roku 1993 podporuje prostřednictvím širokého portfolia služeb české podniky při vstupu na německý trh a německé firmy při vstupu na trh český. Z pověření německého ministerstva hospodářství nabízí českým a německým firmám rozsáhlou síť kontaktů a zastupuje jejich zájmy při komunikaci s politiky a veřejností. IHK Regensburg zastupuje zájmy svých členských firem, kterým v rámci podpory podnikání poskytuje četné nabídky servisu.

Obchodní a průmyslová komora Regensburg je samosprávní instituce regionálního hospodářství pro regiony Horní Falc a v okrese Kelheim, která zastupuje společný zájem svých členských firem. IHK Regensburg je veřejnoprávním subjektem.

Západočeská univerzita je veřejnou vysokou školou, která poskytuje vysokoškolské vzdělání a zároveň vyvíjí výzkumnou a vývojovou činnost, jak v oblasti teoretického, tak aplikovaného výzkumu. V akademickém roce 2018/19 ji navštěvuje přes 11 tisíc studentů.

Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

08. 04. 2019


Plzeň vyhlásila výzvu č. 2020 programu Plzeňské podnikatelské vouchery

Transfer Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

22. 06. 2020

Fakulta aplikovaných věd slaví 30. výročí založení

Univerzita Veřejnost Zaměstnanci

Fakulta aplikovaných věd

03. 07. 2020

Uměleckou cenu města Plzně za rok 2019 získá absolventka Sutnarky

Absolventi Univerzita Úspěchy

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

01. 07. 2020