Středoškoláci poměřili své síly v programátorské soutěži PilsProg již po dvanácté

Soutěž Úspěchy Veřejnost

V sobotu 6. dubna se na katedře informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovaných věd ZČU konalo finále 12. ročníku programovací soutěže pro středoškoláky PilsProg.

Soutěže v budově Fakulty aplikovaných věd se zúčastnilo 12 nejlepších, kteří vzešli z kvalifikačního kola. Do něj se mohli zájemci registrovat již od 1. listopadu loňského roku. Kvalifikační kolo pak oficiálně začalo 17. ledna. V letošním roce se do soutěže nakonec zaregistrovalo 45 studentů z 30 různých středních škol z celé České republiky, jejichž úkolem bylo vyřešit co nejvíce ze šesti programovacích příkladů, přičemž řešení mělo být nejen správné, ale i efektivní. 

Alespoň jednu úlohu úspěšně vyřešilo 19 účastníků. Nejoblíbenějším příkladem byl úkol Programátoři, který úspěšně vyřešilo 18 soutěžících. Nejtěžší úlohu s názvem Obdélníky, která měla hlavně prověřit efektivnost navrhnutého řešení, vyřešili jen dva středoškoláci: V rovině jsou různě rozmístěné obdélníky, které se nepřekrývají, ale mohou se navzájem dotýkat. O obdélnících řekneme, že spolu sousedí, pokud se dotýkají hranou nenulové délky. Úkolem je určit velikost maximální souvislé plochy tvořené sousedními obdélníky.

Všechny úlohy kvalifikačního kola se nakonec podařilo splnit pouze jednomu soutěžícímu. Úspěšnými řešiteli kvalifikačního kola se ale stali ti středoškoláci, kteří vyřešili alespoň tři úlohy, a ti všichni se probojovali do sobotního finále, ve kterém se utkali o hodnotné ceny.

Finále bylo napínavé do samotného konce. O prvním místě bylo sice rozhodnuto přibližně půl hodiny předtím, když se finalistovi Radkovi, nakonec jako jedinému povedlo vyřešit všech pět finálových úloh, nicméně na obsazení stříbrné a bronzové příčky jsme si museli počkat. Stačil jediný pokus o odevzdání ať správného či chybného řešení a mohlo být všechno jinak. Nakonec ale k ničemu takovému nedošlo, a tak druhé a třetí místo obsadili finalisté, kteří shodně vyřešili tři úlohy, a tudíž o výsledném pořadí rozhodla rychlost řešení. Nejtěžšími finálovými úlohami, které nakonec zvládl vyřešit pouze vítěz, přitom byly úlohy Přístupové karty a Lišák. 

Stupně vítězů:

  1. Radek Olšák (Menza gymnázium, Praha)
  2. Jakub Jirkal (Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice)
  3. Jan Kaifer (Gymnázium Jana Keplera, Praha)

Děkujeme generálnímu partnerovi soutěže, kterým je firma CCA Group a.s., gratulujeme výhercům, všem finalistům děkujeme za skvělé výkony a již nyní se těšíme na příští ročník programovací soutěže pro středoškoláky.

Galerie


2. místo - Jakub Jirkal (Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice)

1. místo - Radek Olšák

3. místo - Jan Kaifer (Gymnázium Jana Keplera, Praha)

Fakulta aplikovaných věd

Zuzana Majdišová

09. 04. 2019


Studenti kreslí komiksy pro Paměť národa

Spolupráce Studenti Veřejnost

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

07. 01. 2020

Výzkumníci centra NTIS a katedry kybernetiky uspěli v mezinárodní soutěži

Úspěchy Věda Zaměstnanci

Fakulta aplikovaných věd

08. 01. 2020

Fakulta zdravotnických studií přispěla rodině dlouhodobě léčené Natálky

Konference Spolupráce Veřejnost

Fakulta zdravotnických studií

02. 01. 2020