Matematický seminář Fakulty aplikovaných věd opět hlásí plnou účast

Další vzdělávání Přednáška Seminář

Návštěvníci již tradičního matematického semináře Brána matematikou otevřená, který se konal již po osmé, mohli ve čtvrtek a pátek 4. a 5. dubna navštívit několik přednášek a workshopů týkajících se výuky matematiky na středních či vysokých školách.

Program semináře určeného zejména pro učitele středních škol zařizovala za katedru matematiky včetně organizačních záležitostí Fakulty aplikovaných věd Světlana Tomiczková. Dvoudenní seminář probíhal v hotelu Lions v Plzni, kde bylo pro návštěvníky také připraveno ubytování a občerstvení.

Matematičtí pedagogové měli první den díky pestrému programu opravdu nabitý. První přednášku si pro ně připravil Josef Kohout z katedry informatiky a výpočetní techniky, který odhaloval matematické zákonitosti v počítačových hrách. Matematickou detekci znázorňoval na konkrétním příkladu, na hře Angry Birds. U populárních her se zůstalo i při druhé přednášce Petra Stehlíka, který se zaměřil na stolní hru Dobble. Jedná se o postřehovou hru s kulatými kartami, kdy každé dvě karty mají společný pouze jeden symbol. A právě o matematiku, která je potřeba k vytvoření takové hry, šlo.

Martina Litchmannová přijela až z Ostravy svým kolegům přednášet o tom, jak stručně a zároveň promyšleně vyučovat pravděpodobnost v matematice, zároveň uvedla několik konkrétních příkladů. Závěr dne se uskutečnil v DEPO2015, kde byl pro účastníky semináře připraven doprovodný program v podobě týmového workshopu. Večer navazovala diskuze o úskalích studia v prvním ročníku vysoké školy, kterou vedla Blanka Šedivá.

Následující den přednášel Luboš Pick z Katedry matematické analýzy Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Ve svém bloku se zaměřil na nekonečno. Hovořil mimo jiné také o Hilbertově hotelu Nekonečno nebo také o Banach-Tarského paradoxu. Seminář uzavíral workshop Šárky Gergelitsové z gymnázia Benešov,  který byl zaměřen na GeoGebru.

Děkujeme Jednotě českých matematiků a fyziků, která je společně s městem Plzeň sponzorem semináře a všem zúčastněným za jejich přízeň. Budeme se těšit na další ročník!

Galerie


Fakulta aplikovaných věd

Michaela Zůzová

10. 04. 2019


Konference Energetické stroje a zařízení se konala už podevatenácté

Konference Univerzita Věda

Fakulta strojní

16. 09. 2020

Projekt UNIS pomůže špičkovým sportovcům při studiu

Sport Studenti Studium

Celouniverzitní

18. 09. 2020

FZS uspořádala tradiční konferenci Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství XI.

Konference Přednáška Spolupráce

Fakulta zdravotnických studií

24. 09. 2020