Jak vypadaly barokní památky? Díky Fakultě aplikovaných věd se to ví

Spolupráce Veřejnost Výstava

V rámci projektu Peregrinus Silva Bohemica vzniká v mezinárodní spolupráci multimediální a digitální turistický průvodce pro přeshraniční historické cesty v Bavorském lese a na Šumavě.

V pátek dopoledne se konala v Regionálním infocentru Plzeňského kraje a Bavorska na náměstí Republiky v Plzni vernisáž k výstavě 3D modelů vybraných barokních památek. Výstava je jedním z výstupů projektu Peregrinus Silva Bohemica, jehož hlavním partnerem je Fakulta aplikovaných věd ZČU. Návštěvníci infocentra mohou až do 31. srpna vidět modely 23 vybraných barokních staveb, mezi nimi například kostel sv. Vintíře na Dobré Vodě, kostel Nanebevzetí Panny Marie v Týnci u Klatov nebo farní a poutní kostel Narození Panny Marie v Neukirchenu beim Heiligen Blut.

Na řadě těchto staveb se podepsal čas a socio-kulturní změny v proměňující se společnosti, ale díky výstavě 3D modelů se naskýtá výjimečná možnost vidět je v původním stavu.

V rámci projektu Peregrinus Silva Bohemica vzniká v mezinárodní spolupráci multimediální a digitální turistický průvodce pro přeshraniční historické cesty v Bavorském lese a na Šumavě. Na jeho tvorbě mají zásadní podíl zástupci Sekce geomatiky (Katedry geomatiky a Výzkumného programu 6 – NTIS) z Fakulty aplikovaných věd a součástí projektu jsou právě vytištěné 3D modely barokních staveb zařazených v průvodci.

Vernisáž výstavy zahájil Ivo Šašek z Úhlava o.p.s., na kterého navázala Martina Kepka Vichrová z Katedry geomatiky FAV ZČU. Ve své prezentaci odhalila nejen zákulisí projektu, ale nastínila také způsob, jak digitální 3D modely barokních staveb vznikají a navíc představila videosekvenci, která zachycovala proces 3D tisku z běžného kancelářského papíru.

Projekt Peregrinus Silva Bohemica má však již více výstupů. Ještě před vernisáží vznikla tištěná výpravná publikace, ve které naleznete nejenom informace o zájmových stezkách (Svatojakubská a Vintířova), ale také popis jednotlivých vybraných barokních staveb, které je lemují. Navíc je možné se 6. – 7. června zúčastnit exkurzí, které některé z těchto staveb navštíví. Organizátoři dále zvou 26. září na závěrečnou konferenci projektu, kde představí kompletního multimediálního a digitálního průvodce včetně mobilní aplikace. V neposlední řadě budou v blízké budoucnosti představeny i spoty od TV ZAK a Donau TV, jež poslouží nejen jako zdroj informací, ale také jako pozvánka k návštěvě jednotlivých lokalit.

Galerie


Fakulta aplikovaných věd

Michaela Zůzová

20. 05. 2019


ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni skončil

Další vzdělávání Spolupráce Univerzita

Celouniverzitní

02. 07. 2020

Výstava o plzeňské aviatice ukazuje kampus ZČU ještě jako letiště

Spolupráce Univerzita Výstava

Celouniverzitní

01. 07. 2020

Fakulta zdravotnických studií připravila sérii edukačních videí

Další vzdělávání Studenti Studium

Fakulta zdravotnických studií

21. 06. 2020