Jak vypadaly barokní památky? Díky Fakultě aplikovaných věd se to ví

Spolupráce Veřejnost Výstava

V rámci projektu Peregrinus Silva Bohemica vzniká v mezinárodní spolupráci multimediální a digitální turistický průvodce pro přeshraniční historické cesty v Bavorském lese a na Šumavě.

V pátek dopoledne se konala v Regionálním infocentru Plzeňského kraje a Bavorska na náměstí Republiky v Plzni vernisáž k výstavě 3D modelů vybraných barokních památek. Výstava je jedním z výstupů projektu Peregrinus Silva Bohemica, jehož hlavním partnerem je Fakulta aplikovaných věd ZČU. Návštěvníci infocentra mohou až do 31. srpna vidět modely 23 vybraných barokních staveb, mezi nimi například kostel sv. Vintíře na Dobré Vodě, kostel Nanebevzetí Panny Marie v Týnci u Klatov nebo farní a poutní kostel Narození Panny Marie v Neukirchenu beim Heiligen Blut.

Na řadě těchto staveb se podepsal čas a socio-kulturní změny v proměňující se společnosti, ale díky výstavě 3D modelů se naskýtá výjimečná možnost vidět je v původním stavu.

V rámci projektu Peregrinus Silva Bohemica vzniká v mezinárodní spolupráci multimediální a digitální turistický průvodce pro přeshraniční historické cesty v Bavorském lese a na Šumavě. Na jeho tvorbě mají zásadní podíl zástupci Sekce geomatiky (Katedry geomatiky a Výzkumného programu 6 – NTIS) z Fakulty aplikovaných věd a součástí projektu jsou právě vytištěné 3D modely barokních staveb zařazených v průvodci.

Vernisáž výstavy zahájil Ivo Šašek z Úhlava o.p.s., na kterého navázala Martina Kepka Vichrová z Katedry geomatiky FAV ZČU. Ve své prezentaci odhalila nejen zákulisí projektu, ale nastínila také způsob, jak digitální 3D modely barokních staveb vznikají a navíc představila videosekvenci, která zachycovala proces 3D tisku z běžného kancelářského papíru.

Projekt Peregrinus Silva Bohemica má však již více výstupů. Ještě před vernisáží vznikla tištěná výpravná publikace, ve které naleznete nejenom informace o zájmových stezkách (Svatojakubská a Vintířova), ale také popis jednotlivých vybraných barokních staveb, které je lemují. Navíc je možné se 6. – 7. června zúčastnit exkurzí, které některé z těchto staveb navštíví. Organizátoři dále zvou 26. září na závěrečnou konferenci projektu, kde představí kompletního multimediálního a digitálního průvodce včetně mobilní aplikace. V neposlední řadě budou v blízké budoucnosti představeny i spoty od TV ZAK a Donau TV, jež poslouží nejen jako zdroj informací, ale také jako pozvánka k návštěvě jednotlivých lokalit.

Galerie


Fakulta aplikovaných věd

Michaela Zůzová

20. 05. 2019


Západočeská univerzita ruší výuku / Classes at the University of West Bohemia Are Cancelled

COVID-19 Tisková zpráva Univerzita

Celouniverzitní

11. 03. 2020

Europoslanec Luděk Niedermayer přednášel na Fakultě ekonomické

Beseda Přednáška Studenti

Fakulta ekonomická

06. 03. 2020

Odborníci z Fakulty elektrotechnické se podíleli na vývoji respirátoru CIIRC RP95

COVID-19 Spolupráce Tisková zpráva

Fakulta elektrotechnická

23. 03. 2020