ZČU opravila památkově chráněné sídlo Fakulty filozofické v centru Plzně

Tisková zpráva Univerzita

Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) dokončila rekonstrukci sídla Fakulty filozofické – rohový městský dům spojující ulice Sedláčkovu a Veleslavínovu. Budova, památkově chráněná od května 1958, patří do plzeňské památkové rezervace. Díky ZČU tak má Plzeň o další opravenou kulturní památku navíc.

Zrekonstruovaný objekt tvoří dvě propojené budovy - Sedláčkova 38 a 40. V prvním patře sídlí děkanát Fakulty filozofické, který byl po dobu oprav provizorně umístěn v budově v Jungmannově ulici, v přízemí se nachází studijní oddělení fakulty, z nedalekých prostor na rohu Sedláčkovy a Solní (Sedláčkova 31) se do opraveného objektu přestěhovala katedra historických věd, dále jsou tu kanceláře a laboratoře katedry antropologie a katedry archeologie.

Původně gotický dům, který se později dočkal nejprve renesanční a před rokem 1738 také barokní přestavby, rekonstruovala ZČU ve třech etapách rozložených do sedmi let. První etapa se týkala učeben a laboratoří a financovala ji dotace Operačního programu VaVpI ve výši přes 20 mil. Kč, druhou etapu, která spočívala v pořízení nové střechy v hodnotě asi 5,2 mil. Kč vč. DPH, hradila ZČU z vlastních zdrojů. Závěrečná třetí etapa za 14,5 milionů Kč vč. DPH, z nichž 10,2 milionů hradila dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zajistila budově nové prostory pro děkanát fakulty, prostory kateder a učebny a nová okna. Během rekonstrukce našli stavbaři v několika místnostech určených pro děkanát dřevěné parkety. I ty tak prošly renovací a přispívají k reprezentativnímu vzhledu kanceláře děkana a sousedních prostor včetně jednací místnosti. V jarních měsících letošního roku získala budova také novou fasádu. Součástí rekonstrukce byly také přilehlé stavby Sedláčkova 36 a Veleslavínova 27 a 29, které pro jinou barvu fasády působí jako samostatné, ale ve skutečnosti spoluvytvářejí celý blok domů. Restaurovány byly i tři kamenné portály. Celá rekonstrukce probíhala pod dohledem památkářů.

Kromě nově zrekonstruovaného objektu v Sedláčkově 38 působí Fakulta filozofická ještě v Sedláčkově 15, v Sedláčkově 19 (dvojobjekt na rohu Sedláčkovy a Riegrovy), dvě učebny využívá v Sedláčkově 31 (roh Sedláčkovy a Solní) a učebny má také v Jungmannově ulici 1.

Galerie


Fakulta filozofická

Šárka Stará

27. 05. 2019


Fakulta zdravotnických studií připravila sérii edukačních videí

Další vzdělávání Studenti Studium

Fakulta zdravotnických studií

21. 06. 2020

SmartCAMPUS ZČU využívá pokročilejší cloudový systém

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

07. 07. 2020

Fakulta filozofická získala HR Award

Úspěchy Věda Zaměstnanci

Fakulta filozofická

23. 06. 2020