Na Západočeské univerzitě působí tři noví profesoři

Univerzita Úspěchy Zaměstnanci

Třiašedesáti novým profesorkám a profesorům předal ve čtvrtek 20. června v Karolinu ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga jmenovací dekrety. Byli mezi nimi také tři zástupci Západočeské univerzity v Plzni - Jan Džugan z Fakulty strojní, Michal Kubát z Fakulty filozofické a Zbyněk Tonar, který působí ve výzkumném centru NTIS Fakulty aplikovaných věd.

Prof. Ing. Jan Džugan, Ph.D. byl jmenován profesorem na návrh Vědecké rady Západočeské univerzity (ZČU), a to pro obor Strojní inženýrství. S Fakultou strojní ZČU je jeho profesní život spjatý od roku 1995, s přestávkou v letech 1999–2004, kdy pobýval v zahraničí. Od roku 2004 působí jako vedoucí bakalářských, diplomových a později i disertačních prací a vyučuje odborné předměty na katedře materiálů a strojírenské metalurgie.

Oborem Jana Džugana je zejména mechanické zkoušení materiálů a v poslední době také aditivní technologie. Praxi získal při svém působení ve společnosti Škoda Výzkum s.r.o., ve výzkumném centru v německém Rosendorfu (Forschungszentrum Rossendorf, dnes Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf), na univerzitě Tóhoku ve městě Sendai v Japonsku a v posledních letech ve výzkumné společnosti COMTES FHT a.s.

Jan Džugan je členem řady řešitelských týmů národních a mezinárodních projektů a je také aktivní v oblasti vývoje mezinárodních standardů pro zkoušení materiálů v rámci své činnosti v Americké společnosti pro testování a materiály (American Society for Testing and Materials, ASTM) a Mezinárodní organizaci pro normalizaci (International Organization for Standardization, ISO).

Prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. získal nejvyšší akademickou hodnost v oboru Politologie na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity. Michal Kubát vystudoval politologii na Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Absolvoval také roční studijní pobyt na Institutu politických věd Jagellonské univerzity v Krakově.

V současné době Michal Kubát vyučuje na katedře ruských a východoevropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a jeho dalším působištěm je katedra politologie a mezinárodních vztahů Fakulty filozofické Západočeské univerzity, kde vede například předměty Evropské politické systémy nebo Politické strany a stranické systémy.

Prof. MUDr. et Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D. byl jmenován profesorem na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy pro obor Anatomie, histologie, embryologie. Působí v Ústavu histologie a embryologie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. Ve výzkumném centru NTIS Fakulty aplikovaných věd je členem výzkumného týmu laboratoře mikroskopie a stereologie.

Galerie


Jan Džugan

Zbyněk Tonar

Michal Kubát

Celouniverzitní

Šárka Stará

21. 06. 2019


Stopy baroka představily v Blovicích přístroje i 3D modely památek

Spolupráce Veřejnost

Fakulta aplikovaných věd

17. 09. 2019

Studuj a bav se vědou, radí výstava v mázhausu radnice

Univerzita Veřejnost Výstava

Celouniverzitní

27. 08. 2019

VELVET EFFECT 1989/1990 ze Sutnarky pozve Američany do Československa v době sametové revoluce

Studenti Tisková zpráva Výstava

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

27. 08. 2019