Na Západočeské univerzitě působí tři noví profesoři

Univerzita Úspěchy Zaměstnanci

Třiašedesáti novým profesorkám a profesorům předal ve čtvrtek 20. června v Karolinu ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga jmenovací dekrety. Byli mezi nimi také tři zástupci Západočeské univerzity v Plzni - Jan Džugan z Fakulty strojní, Michal Kubát z Fakulty filozofické a Zbyněk Tonar, který působí ve výzkumném centru NTIS Fakulty aplikovaných věd.

Prof. Ing. Jan Džugan, Ph.D. byl jmenován profesorem na návrh Vědecké rady Západočeské univerzity (ZČU), a to pro obor Strojní inženýrství. S Fakultou strojní ZČU je jeho profesní život spjatý od roku 1995, s přestávkou v letech 1999–2004, kdy pobýval v zahraničí. Od roku 2004 působí jako vedoucí bakalářských, diplomových a později i disertačních prací a vyučuje odborné předměty na katedře materiálů a strojírenské metalurgie.

Oborem Jana Džugana je zejména mechanické zkoušení materiálů a v poslední době také aditivní technologie. Praxi získal při svém působení ve společnosti Škoda Výzkum s.r.o., ve výzkumném centru v německém Rosendorfu (Forschungszentrum Rossendorf, dnes Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf), na univerzitě Tóhoku ve městě Sendai v Japonsku a v posledních letech ve výzkumné společnosti COMTES FHT a.s.

Jan Džugan je členem řady řešitelských týmů národních a mezinárodních projektů a je také aktivní v oblasti vývoje mezinárodních standardů pro zkoušení materiálů v rámci své činnosti v Americké společnosti pro testování a materiály (American Society for Testing and Materials, ASTM) a Mezinárodní organizaci pro normalizaci (International Organization for Standardization, ISO).

Prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. získal nejvyšší akademickou hodnost v oboru Politologie na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity. Michal Kubát vystudoval politologii na Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Absolvoval také roční studijní pobyt na Institutu politických věd Jagellonské univerzity v Krakově.

V současné době Michal Kubát vyučuje na katedře ruských a východoevropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a jeho dalším působištěm je katedra politologie a mezinárodních vztahů Fakulty filozofické Západočeské univerzity, kde vede například předměty Evropské politické systémy nebo Politické strany a stranické systémy.

Prof. MUDr. et Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D. byl jmenován profesorem na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy pro obor Anatomie, histologie, embryologie. Působí v Ústavu histologie a embryologie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. Ve výzkumném centru NTIS Fakulty aplikovaných věd je členem výzkumného týmu laboratoře mikroskopie a stereologie.

Galerie


Jan Džugan

Zbyněk Tonar

Michal Kubát

Celouniverzitní

Šárka Stará

21. 06. 2019


Sedmý ročník mezinárodní konference ESCO 2020 se konal online

Univerzita Věda Zaměstnanci

Fakulta elektrotechnická

19. 06. 2020

Ve výzkumném centru NTIS vyvinuli vlastního robota pro náročné manipulace v omezeném prostoru

Tisková zpráva Univerzita Věda

Fakulta aplikovaných věd

04. 06. 2020

Výzkumníci FEL získali ocenění Best Paper Award na konferenci ELEKTRO 2020

Úspěchy Věda Zaměstnanci

Fakulta elektrotechnická

11. 06. 2020