Fakulta ekonomická se připojila k mezinárodní iniciativě SDG Accord

Cooperation University Public

SDG Accord představuje síť institucí, které se odpovědně hlásí k Cílům udržitelného rozvoje.

Fakulta ekonomická ZČU si plně uvědomuje úlohu vzdělávací instituce v oblasti udržitelného rozvoje, a proto se v květnu připojila k iniciativě SDG Accord. Jde o síť vysokoškolských institucí, které se odpovědně hlásí k Cílům udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals - SDGs) a programu transformace světa k udržitelnosti, jenž představují.

Program je výsledkem tříletého procesu vyjednávání a na jeho formulaci se podílely všechny členské státy OSN. Stojí na 17 konkrétních cílech a jeho hlavním smyslem je zajistit udržitelný rozvoj tak, aby se zlepšily životní podmínky lidí a nebylo to na úkor budoucích generací.

Instituce, které se k programu připojily, si stejně jako Fakulta ekonomická uvědomují kritickou roli vzdělávání v oblasti rozvoje SDGs a mohou se navzájem inspirovat, podporovat. Zároveň se zavazují svoje aktivity rozvíjet k podpoře naplňování SDGs a pravidelně o nich reportovat.

Gallery


Faculty of Economics

Petra Taušl Procházková

25. 06. 2019


The International Staff Week was organized for the first time by the UWB with OTH Amberg Weiden

Cooperation University

International Office

25. 05. 2021

The Study in Pilsen brand attracts students to enrol at WBU / CUFMP

Students Study University

International Office

26. 05. 2021

RICE Research Center Develops Unique Technology for Plastics Separation

Press Release Transfer Science

Faculty of Electrical Engineering

03. 05. 2021

US Point offered help to students, teachers and general public

covid-19 Seminar Public

Institute of Applied Language Studies

24. 05. 2021

The University of West Bohemia Celebrates its 30th Anniversary

Press Release University Public

University-wide

18. 06. 2021