NTC řeší využití nástroje počítačového modelování v prevenci a léčbě ramene

Seminář Univerzita Věda

Výzkumný tým pod vedením Jana Vychytila společně s odborníky z partnerské Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg prezentoval dosavadní výsledky vzájemné spolupráce.

V prostorách Plzeňského Prazdroje se 24. června konal workshop projektu česko-bavorské spolupráce Virtuální model člověka pro prevenci, léčbu a rehabilitaci onemocnění ramene – současný stav a budoucí výzvy. Řešitelský tým výzkumného centra NTC při něm spolu s odborníky z partnerské univerzity OTH Regensburg prezentoval výsledky projektu, který se zaměřuje na využití nástrojů počítačového modelování v klinické praxi. „Svalově kosterní model ramene je složitý především v tom, jak realisticky namodelovat správný průběh a úpony svalů a dále jejich aktivitu. K tomu využíváme snímků magnetické rezonance a EMG signálů,“ uvádí vedoucí týmu Jan Vychytil.

Výsledky budou ověřovat na partnerské klinice v Německu. Vzhledem k úspěšnému průběhu řešení stávajícího projektu diskutovali všichni partneři rovněž o dalších možnostech vzájemné spolupráce v budoucích projektových výzvách. Na řešitelské schůzce v závěru dne pak odborníci stanovovali dílčí milníky pro zdárné ukončení projektu.

Galerie


Jan Špička představuje využití MRI snímků pro zdokonalení svalově-kosterního modelu

Odborník z partnerské univerzity OTH, Maximilian Aurbach M. Sc., seznamuje účastníky workshopu s průběžnými výsledky projektu

Jan Vychytil nastiňuje možná témata pro budoucí spolupráci partnerů v rámci výzkumných projektů

Nové technologie - výzkumné centrum

Michaela Gaea ČOLAKOVOVÁ

26. 06. 2019


Studenti kreslí komiksy pro Paměť národa

Spolupráce Studenti Veřejnost

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

07. 01. 2020

CS.KOMIKS.19 má vítěze. Jsou mezi nimi i studenti Sutnarky

Soutěž Univerzita Úspěchy

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

21. 01. 2020

IoT laboratoř se představila středoškolákům

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

20. 01. 2020