NTC řeší využití nástroje počítačového modelování v prevenci a léčbě ramene

Seminář Univerzita Věda

Výzkumný tým pod vedením Jana Vychytila společně s odborníky z partnerské Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg prezentoval dosavadní výsledky vzájemné spolupráce.

V prostorách Plzeňského Prazdroje se 24. června konal workshop projektu česko-bavorské spolupráce Virtuální model člověka pro prevenci, léčbu a rehabilitaci onemocnění ramene – současný stav a budoucí výzvy. Řešitelský tým výzkumného centra NTC při něm spolu s odborníky z partnerské univerzity OTH Regensburg prezentoval výsledky projektu, který se zaměřuje na využití nástrojů počítačového modelování v klinické praxi. „Svalově kosterní model ramene je složitý především v tom, jak realisticky namodelovat správný průběh a úpony svalů a dále jejich aktivitu. K tomu využíváme snímků magnetické rezonance a EMG signálů,“ uvádí vedoucí týmu Jan Vychytil.

Výsledky budou ověřovat na partnerské klinice v Německu. Vzhledem k úspěšnému průběhu řešení stávajícího projektu diskutovali všichni partneři rovněž o dalších možnostech vzájemné spolupráce v budoucích projektových výzvách. Na řešitelské schůzce v závěru dne pak odborníci stanovovali dílčí milníky pro zdárné ukončení projektu.

Galerie


Jan Špička představuje využití MRI snímků pro zdokonalení svalově-kosterního modelu

Odborník z partnerské univerzity OTH, Maximilian Aurbach M. Sc., seznamuje účastníky workshopu s průběžnými výsledky projektu

Jan Vychytil nastiňuje možná témata pro budoucí spolupráci partnerů v rámci výzkumných projektů

Nové technologie - výzkumné centrum

Michaela Gaea ČOLAKOVOVÁ

26. 06. 2019


Nekvalifikovaní pedagogičtí pracovníci se mohou hlásit ke studiu

Další vzdělávání Tisková zpráva Univerzita

Fakulta pedagogická

27. 06. 2019

Ani na pražském festivalu Maker Faire Prague nechyběl Smart Train

Další vzdělávání Festival Veřejnost

Fakulta aplikovaných věd

01. 07. 2019

Po stopách německého osídlení západu Čech vyšla patnáctá exkurze

Další vzdělávání Univerzita Veřejnost

Fakulta pedagogická

27. 06. 2019