Absolventi Univerzity třetího věku Západočeské univerzity převzali diplomy

Absolventi Tisková zpráva Univerzita

Na 290 seniorů převzalo v úterý 25. června v Měšťanské besedě diplomy stvrzující absolvování Univerzity třetího věku (U3V) Západočeské univerzity v Plzni (ZČU). Budou jim připomínat, že nikdy není pozdě na to, věnovat čas sám sobě, rozšířit své znalosti a třeba i navázat nová přátelství.

„Univerzita třetího věku se každoročně těší obrovskému zájmu. To jen potvrzuje, že učení je celoživotním procesem, který dává životu smysl. Obecně vnímáme, že učení patří spíše mládí. Z tohoto pohledu tedy každý, kdo se rád učí, zůstává mladým,“ řekl rektor Západočeské univerzity Miroslav Holeček při slavnostní promoci absolventů Univerzity třetího věku.

V tomto akademickém roce navštěvovalo Univerzitu třetího věku ZČU celkem 2395 posluchačů v deseti městech Plzeňského a pěti městech Karlovarského kraje, konkrétně na pobočkách v Plzni, Klatovech, Tachově, Stříbře, Zbirohu, Spáleném Poříčí, Rokycanech, Dobřanech, Plasích, Horažďovicích, Chebu, Aši, Sokolově, Karlových Varech a Mariánských Lázních. Studium je součástí celoživotního vzdělávání a je určeno seniorům a lidem ve třetím stupni invalidního důchodu, kteří mají zájem rozšiřovat své znalosti a udržovat svoji duševní aktivitu. Letos studium ukončilo 290 posluchačů, kteří převzali z rukou rektora ZČU Miroslava Holečka osvědčení o absolvování.

V září zahájí Univerzita třetího věku, která na Západočeské univerzitě působí už od roku 1992, další akademický rok a opět bude z čeho vybírat. „Pro naše posluchače jsme připravili řadu nových kurzů, například Design a designéři, Psychologie pro každý den, Tajemství hmyzí říše, Architektura Plzně aktivně nebo Politika v demokratických režimech,“ jmenuje Magdalena Edlová, vedoucí Univerzity třetího věku ZČU, některé novinky. „Samozřejmě nabízíme také obory zaměřené na práci s notebookem a tabletem nebo technicky orientované obory jako Člověk, energie a technika,“ dodává. Nové kurzy doplní už tak pestrou nabídku více než třiceti různě zaměřených oborů. Stačí se jen rozhodnout pro ten svůj. „Vůbec nezáleží, co jste kdy studovali, a maturitní vysvědčení po vás také chtít nebudeme,“ připomíná Magdalena Edlová.

Kompletní nabídku a veškeré potřebné informace najdou zájemci na webových stránkách u3v.zcu.cz.

Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

26. 06. 2019


Slovo rektora ke studentům

COVID-19 Studenti Univerzita

Celouniverzitní

03. 04. 2020

Tým studentů Fakulty ekonomické obsadil 3. místo v soutěži Coca-Cola Management Challenge

Soutěž Studenti Úspěchy

Fakulta ekonomická

10. 03. 2020

ZČU ruší březnové akce

COVID-19 Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

11. 03. 2020