Absolventi Univerzity třetího věku Západočeské univerzity převzali diplomy

Alumni Press Release University

Na 290 seniorů převzalo v úterý 25. června v Měšťanské besedě diplomy stvrzující absolvování Univerzity třetího věku (U3V) Západočeské univerzity v Plzni (ZČU). Budou jim připomínat, že nikdy není pozdě na to, věnovat čas sám sobě, rozšířit své znalosti a třeba i navázat nová přátelství.

„Univerzita třetího věku se každoročně těší obrovskému zájmu. To jen potvrzuje, že učení je celoživotním procesem, který dává životu smysl. Obecně vnímáme, že učení patří spíše mládí. Z tohoto pohledu tedy každý, kdo se rád učí, zůstává mladým,“ řekl rektor Západočeské univerzity Miroslav Holeček při slavnostní promoci absolventů Univerzity třetího věku.

V tomto akademickém roce navštěvovalo Univerzitu třetího věku ZČU celkem 2395 posluchačů v deseti městech Plzeňského a pěti městech Karlovarského kraje, konkrétně na pobočkách v Plzni, Klatovech, Tachově, Stříbře, Zbirohu, Spáleném Poříčí, Rokycanech, Dobřanech, Plasích, Horažďovicích, Chebu, Aši, Sokolově, Karlových Varech a Mariánských Lázních. Studium je součástí celoživotního vzdělávání a je určeno seniorům a lidem ve třetím stupni invalidního důchodu, kteří mají zájem rozšiřovat své znalosti a udržovat svoji duševní aktivitu. Letos studium ukončilo 290 posluchačů, kteří převzali z rukou rektora ZČU Miroslava Holečka osvědčení o absolvování.

V září zahájí Univerzita třetího věku, která na Západočeské univerzitě působí už od roku 1992, další akademický rok a opět bude z čeho vybírat. „Pro naše posluchače jsme připravili řadu nových kurzů, například Design a designéři, Psychologie pro každý den, Tajemství hmyzí říše, Architektura Plzně aktivně nebo Politika v demokratických režimech,“ jmenuje Magdalena Edlová, vedoucí Univerzity třetího věku ZČU, některé novinky. „Samozřejmě nabízíme také obory zaměřené na práci s notebookem a tabletem nebo technicky orientované obory jako Člověk, energie a technika,“ dodává. Nové kurzy doplní už tak pestrou nabídku více než třiceti různě zaměřených oborů. Stačí se jen rozhodnout pro ten svůj. „Vůbec nezáleží, co jste kdy studovali, a maturitní vysvědčení po vás také chtít nebudeme,“ připomíná Magdalena Edlová.

Kompletní nabídku a veškeré potřebné informace najdou zájemci na webových stránkách u3v.zcu.cz.

Gallery


University-wide

Šárka Stará

26. 06. 2019


APCOM conference

An international conference focused on the structure of materials

Conference Cooperation Science

New Technologies - Research Centre (NTC)

30. 06. 2021

Observation of triple-point Fermions

Cooperation Achievements Science

New Technologies - Research Centre (NTC)

14. 06. 2021

The University of West Bohemia Celebrates its 30th Anniversary

Press Release University Public

University-wide

18. 06. 2021

The Faculty of Electrical Engineering of the University of West Bohemia can boast of a new patent

University Achievements Science

Faculty of Electrical Engineering

17. 06. 2021

RICE Research Center Develops Unique Technology for Plastics Separation

Press Release Transfer Science

Faculty of Electrical Engineering

03. 05. 2021