Nekvalifikovaní pedagogičtí pracovníci se mohou hlásit ke studiu

Další vzdělávání Tisková zpráva Univerzita

Nedostatek kvalifikovaných učitelů na základních a středních školách je jedním z nejčastěji diskutovaných problémů s celospolečenským dopadem. Fakulta pedagogická Západočeské univerzity (ZČU) v Plzni nabízí již řadu let široké spektrum studijních programů, ve kterých si mohou učitelé a učitelky kvalifikaci doplnit, aniž by chodili do školy každý den. Ke studiu se mohou hlásit už nyní.

Učitelům, kteří nemají pedagogickou kvalifikaci, nabízí Fakulta pedagogická ZČU takzvané pedagogické minimum. Jeho absolvováním získají kvalifikaci pro výuku odborných předmětů, praktického vyučování nebo odborného výcviku na středních školách.

Ke studiu se také mohou hlásit učitelé a učitelky, kteří si potřebují takzvaně rozšířit kvalifikaci, a to buď o další obor, nebo o vyšší stupeň v rámci své aprobace (např. z učitelství pro 2. stupeň ZŠ na učitelství pro SŠ). Nabídka Fakulty pedagogické přitom pokrývá studijní obory pro základní i pro střední školy a zahrnuje jazykové obory, dějepis, informatiku, tělesnou výchovu a mnoho dalších.

Fakulta nabízí také kvalifikační studium pro vychovatele. Pedagogičtí pracovníci si mohou prohloubit své vzdělání v oblasti speciální pedagogiky.

Výuka probíhá v pátek nebo v sobotu a trvá jeden až dva roky podle zvoleného typu studia. Kompletní nabídku oborů a on-line přihlášku ke studiu najdou zájemci na webových stránkách Fakulty pedagogické pod odkazem Celoživotní vzdělávání. Přihlášky fakulta přijímá do 15. srpna pro učitelství prvního stupně nebo do 31. srpna v případě ostatních oborů.Fakulta pedagogická

Šárka Stará

27. 06. 2019