Západočeská univerzita má nového prorektora pro výzkum a vývoj

Univerzita Věda Zaměstnanci

Na místo Tomáše Kaisera nastupuje dosavadní ředitel výzkumného institutu NTC Luděk Hynčík.

Novým prorektorem Západočeské univerzity v Plzni pro oblast výzkumu a vývoje se od 8. července stane doc. Ing. Luděk Hynčík, Ph.D. Jeho jmenování projednal v posledním červnovém týdnu Akademický senát ZČU, neboť dosavadní prorektor, prof. RNDr. Tomáš Kaiser, DSc., se funkce po čtyřech letech na vlastní žádost vzdal, aby se mohl naplno věnovat vědě.

Luděk Hynčík byl od roku 2015 ředitelem výzkumného institutu Nové technologie – výzkumné centrum (NTC). Řízením NTC byl nyní pověřen Mgr. Petr Kavalíř, Ph.D., MBA.

Doc. Ing. Luděk Hynčík, Ph.D  absolvoval ZČU v roce 1998, titul Ph.D. získal v roce 2002 a habilitoval se v roce 2014. Působí v oblasti impaktní biomechaniky, mechaniky diskrétních systémů, metody konečných prvků a částicových metod. Během studií absolvoval semestr na univerzitě v Hullu a absolvoval stáže ve skupině ESI. Od začátku své vědecké kariéry se zaměřil na virtuální modely lidského těla využitelné pro analýzu rizika poranění v dopravě. V této oblasti sestavil tým studentů a mladých výzkumných pracovníků a později založil v NTC oddělení Modelování a monitorování lidského těla, které vedl pět let, dokud se nestal ředitelem NTC. Je členem správní rady Techmania Science Center, viceprezidentem mezinárodního sdružení automobilových společností FISITA, viceprezidentem České automobilové společnosti, členem správní rady České společnosti pro biomechaniku a mnoha regionálních, národních a mezinárodních komisí.

Galerie


Doc. Ing. Luděk Hynčík, Ph.D

Celouniverzitní

Pavel KORELUS

01. 07. 2019


Výstava podává svědectví o záhadném poutu mezi Českem a Izraelem

Studenti Tisková zpráva Výstava

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

02. 03. 2020

Zámek Nečtiny se připravuje na další sezonu

Univerzita Veřejnost Zaměstnanci

Celouniverzitní

27. 02. 2020

Tým studentů Fakulty ekonomické obsadil 3. místo v soutěži Coca-Cola Management Challenge

Soutěž Studenti Úspěchy

Fakulta ekonomická

10. 03. 2020