Fakulta ekonomická má za sebou čtvrtý rok spolupráce s brazilskými studenty v rámci programu Unigou

Spolupráce Studenti Úspěchy

Přítomnost brazilských stážistů se na Fakultě ekonomické (FEK) stala již tradicí. Přes program Unigou Institutu česko-brazilské akademické spolupráce (Incbac Institute) pravidelně přijíždějí brazilští studenti a studentky, aby realizovali výzkum či projekty na některé z pěti kateder FEK. 

Institut Incbac vznikl s cílem prohloubit vztahy mezi Českou republikou a Brazílií prostřednictvím spolupráce na akademické úrovni. Podporuje mobilitu studentů a výzkumných pracovníků obou zemí a nabízí jim možnost zapojit se do společných projektů. Spolupráce napomáhá nejen k rozvoji samotného účastníka, ale také k vytvoření či upevnění vzájemných profesních vazeb. Program Unigou je určen studentům bakalářského, magisterského či doktorského stupně studia. Celou stáž organizačně zajišťuje institut Incbac. Povinností přijímací instituce je pouze nabídnout téma a místo výkonu stáže.

Za čtyři roky spolupracovala Fakulta ekonomická celkem se šesti stážisty. Prozatím posledního z nich, Lucase de Andrade Burgareli, přivítala v květnu 2019 katedra marketingu, obchodu a služeb FEK. Následující tři měsíce bylo jeho úkolem připravit přehledovou stať zaměřenou na téma image destinace cestovního ruchu. „Téma a cíl výzkumu se na začátku každé stáže ještě vyvíjí,“ říká mentor studenta  Petr Janeček. „Katedry na začátku spolupráce nabízejí obecné náměty projektů, které si mohou zájemci o stáž vybrat. Ty se následně upravují podle aktuálních příležitostí či nápadů samotných stážistů. Často se tedy díky okolnostem výsledný projekt odchýlí od původního plánu,“ vysvětluje Petr Janeček.

Do Lucasova výzkumu byli zapojeni i účastníci v té době probíhající Mezinárodní letní jazykové školy. „Rozhodli jsme se zjistit, jak je Česká republika vnímána očima cizinců,“ popisuje Lucas. „Oslovili jsme tedy šest studentů různých národností a pomocí oční kamery jsme zkoumali, co je v propagačních vizuálech zaujme. Osobním dotazováním jsme dále zjišťovali, jak na ně jednotlivé promítané obrázky působí. Jednalo se o oficiální propagační materiály organizace CzechTourism, které zachycovaly památky, přírodu či ukázky české kultury,“ dodává. Důležitou podmínkou je, aby oslovení neměli k České republice žádné vazby a neznali objekty na obrázcích.

Lucas se o programu Unigou dozvěděl od kamaráda, který se stáže zúčastnil před ním. „Neměl jsem velkou představu o náplni své práce. Věděl jsem jen, že Česko je hezká země a že bych se sem chtěl podívat,“ směje se. „Pobyt v České republice mi pomohl odbourat jazykovou bariéru a zlepšit se v angličtině,“ přiznává. Díky stáži na Fakultě ekonomické se naučil nejen vyhledávat relevantní materiály a publikace, ale především je používat v praxi pro účely vlastního výzkumného projektu. Přínosem pro něj bylo i osvojení si práce s eye-trackingovou kamerou.

„Tento průzkumu je určitě možné publikovat na vědecké konferenci, protože se nám podařilo získat pro něj zajímavý vzorek respondentů. Uvidíme, jak budeme schopni získaná data zpracovat. Možná bychom si mohli dělat ambice i na publikaci v nějakém vědeckém časopise,“ odhaduje Petr Janeček. Prozatím bude Lucasova práce zveřejněna na webových stránkách institutu Incbac ve formě posteru. Lucas se svými výsledky nyní finišuje a začátkem srpna je instituci představí.
Výstupy všech výzkumů v rámci programu Unigou si můžete prohlédnout na webových stránkách institutu Incbac

Galerie


Fakulta ekonomická

Ivana Kutáčová

01. 08. 2019


Pomáháme s Agenturou vojenského zdravotnictví Armády České republiky

COVID-19 Spolupráce Veřejnost

Fakulta zdravotnických studií

07. 05. 2020

NTC ukončilo a obhájilo projekt CENTEM+ na jedničku s hvězdičkou

Univerzita Úspěchy Věda

Nové technologie - výzkumné centrum

21. 05. 2020

Student Fakulty aplikovaných věd Lukáš Picek sklízí mezinárodní úspěchy

Studenti Tisková zpráva Úspěchy

Fakulta aplikovaných věd

07. 05. 2020