Srpnové a zářijové letní školy na Západočeské univerzitě cílí na techniku

Tisková zpráva Univerzita Veřejnost

Také v druhé polovině prázdnin pokračují na Západočeské univerzitě (ZČU) letní školy. Určené jsou opět žákům základních škol, středoškolákům i vysokoškolákům. Na rozdíl od těch červencových, věnovaných jazykům, umění a ekonomii, jsou srpnové a zářijové školy zaměřené na kybernetiku, aplikovanou fyziku, mechaniku, elektrotechniku a další témata z oblasti techniky.

CAMPO ARDUINO

Katedra kybernetiky Fakulty aplikovaných věd ZČU pořádá ve spolupráci s Plzeňským krajem od 12. do 16. srpna a od 26. do 30. srpna sedmý ročník letního kybernetického soustředění Campo Arduino. Uskuteční se v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji a je tradičně určen žákům 2. stupně základních škol, odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a studentům středních škol. Tématem soustředění je „kybernetika hrou“. Účastníci si postaví roboty mBot založené na platformě Arduino a budou je učit se pohybovat na základě signálů z různých senzorů. V průběhu kempu budou řešit různé úlohy a účastnit se soutěží, jejichž výsledky se započítávají do „celotáborové hry“. Na závěr všechny čeká slavnostní vyhodnocení, na páteční odpoledne jsou jako v minulých ročnících zváni rodiče a kamarádi, jimž účastníci budou moci předvést svoje výsledky.

Kemp se v červenci uskutečnil také Klatovech a v Domažlicích.

Podrobné informace: campoarduino.zcu.cz

 

CAMPO LAMPONE

Campo Lampone, letní kybernetické soustředění vyšší úrovně, se letos koná druhým rokem, a to od 19. do 23. srpna. Pořádající katedra kybernetiky Fakulty aplikovaných věd jím už vloni zareagovala na zájem z řad těch, kteří často i několikrát navštívili soustředění Campo Arduino, rádi by se ho zúčastnili znovu, ale nechtěli opakovat podobné jednoduché úlohy.

Tématem soustředění zůstává „kybernetika hrou“. Účastníci však budou řešit úlohy z oblasti automatizace, kybernetiky a umělé inteligence, a to s využitím jednodeskového počítače Raspberry Pi. Odtud je odvozen také název příměstského tábora (raspberry – anglicky malina, italsky lampone). Od účastníků se očekává vyšší samostatnost. Postupně na ně čekají tři úlohy, v rámci kterých se naučí rozpoznávat obrázky, ovládat domácí automatizaci nebo osadit a naprogramovat jednoduchý jednočipový mikropočítač. Lektory budou výzkumní pracovníci katedry kybernetiky Fakulty aplikovaných věd nebo výzkumného centra Nové technologie pro informační společnost (NTIS).

Podrobné informace: campolampone.zcu.cz

 

NANOCAMP 

Fakulta aplikovaných věd letos pořádá první ročník NanoCampu. Tato letní škola proběhne od 21. do 23. srpna a je určena studentům středních škol se zájmem o aplikovanou fyziku, materiálové inženýrství a nové technologie, které baví experimentálně zkoumat a objevovat.

Chytré telefony, chytrá okna, flexibilní displeje, antireflexní filtry, čisté zdroje energie, inteligentní senzory, vysokorychlostní obrábění, samočisticí a antibakteriální povrchy, biokompatibilní implantáty - tyto a mnohé další moderní technologie jsou založeny na nových tenkovrstvých nanostrukturních materiálech. Právě do zákulisí moderního materiálového výzkumu a aplikované fyziky umožní nahlédnout letní škola NanoCamp.

Podrobné informace: kfy.zcu.cz/nanocamp

 

JUNIORFEL

Fakulta elektrotechnická ZČU pořádá od 26. do 30. srpna už 13. ročník letní univerzity JuniorFEL, na němž uvítá žáky 5. ‑ 9. tříd základních škol společně se studenty primy až kvarty víceletých gymnázií se zájmem o elektrotechniku. Pro opakovaný zájem o pokračování bude třetím rokem otevřeno také pokračování této letní školy nazvané [JuniorFEL2], určené pro studenty netechnických středních škol ve věku 16 – 19 let.

Během posledního srpnového týdne se účastníci seznámí srozumitelnou a hravou formou se základními poznatky a zajímavostmi v oborech elektrotechnika a elektronika. Pro obě části JuniorFEL je připraven samostatný program zohledňující věkovou skupinu a znalosti účastníků. Během týdne se tak zájemci dozví, co je vlastně elektřina, jak vznikají blesky, jak si mohou vytvořit a zapojit elektrický obvod, jakým způsobem se šíří rádiové vlny, co pohání tramvaje a trolejbusy nebo jak funguje gyroskop. Všichni si také vyzkoušejí naprogramovat robota, poměřit své síly při výrobě elektřiny nebo odhalit skrytý vysílač.

Účastníci [JuniorFEL2] se budou věnovat i satelitní technice – příjmu dat z českého nanosatelitu VZLUSAT-1, praktickým elektrotechnickým zapojením, jako jsou zásuvka, zvonek, světlo nebo transformátor, i reálnému využití 3D tisku při sestavování jednoduchého elektrického motoru nebo chodicího robota.

Na závěr účastníky čeká slavnostní promoce, při které převezmou doklady o absolvování.

Podrobné informace: juniorfel.zcu.cz


MECHCAMP

MechCamp se uskuteční od 4. do 6. září a katedra mechaniky Fakulty aplikovaných věd ZČU jeho uspořádáním myslela na studenty středních škol, které baví matematika a fyzika a kteří se chtějí dozvědět něco o moderních materiálech, dynamice vozidel nebo biomechanice.

Účastníci si vyzkouší výrobu kompozitních vzorků a jejich testování na trhacím stroji, seznámí se s počítačovým modelováním silničních vozidel, např. s tím, jak vypadá simulace jízdy trolejbusu a formule, a uvidí, jak probíhá počítačové modelování srážky vozidla s chodcem. Dozví se, jak se určují mechanické vlastnosti lidských tkání nebo jak probíhá počítačová simulace proudění krve v cévách člověka.

Podrobné informace:  mechcamp.zcu.cz

 

BOOT CAMP – Z 0 NA START ZA 5 DNÍ

Boot Camp pořádá ve dnech 9. – 13. září katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovaných věd ZČU pro studenty nastupující od září do prvního ročníku bakalářského studia na této fakultě, kteří nemají žádnou praktickou zkušenost s programováním. Cílem soustředění je, aby si studenti osvojili nejzákladnější znalosti a dovednosti z programování, a tím dosáhli lepší startovní pozice pro začátky programování v prvním semestru studia na vysoké škole. Účastníci se během soustředění seznámí se základními pojmy jako proměnná a pole a naučí se používat základní řídící struktury, jakými jsou například podmíněné příkazy a cykly.

V průběhu celého týdne bude hlavní důraz kladen na náležité procvičení vysvětlených struktur, přičemž se začne od těch nejjednodušších úloh a s postupujícím časem bude docházet ke zvyšování jejich složitosti. Na konci týdne tak každý zvládne naprogramovat i pokročilejší úlohy, k jejichž řešení je potřeba využít vnořených či vícenásobných cyklů. Celý kurz bude koncipován tak, aby studentům pomohl k rozvinutí algoritmického myšlení a k osvojení si programátorských základů.

Podrobné informace: bootcamp.fav.zcu.cz

Celouniverzitní

Šárka Stará

09. 08. 2019


Nejlepší současná grafická umělecká tvorba je v Galerii Ladislava Sutnara

Univerzita Veřejnost Výstava

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

16. 06. 2020

Izraelský velvyslanec Daniel Meron navštívil výzkumné centrum NTC

Hosté Spolupráce Věda

Nové technologie - výzkumné centrum

29. 06. 2020

Ve výzkumném centru NTIS vyvinuli vlastního robota pro náročné manipulace v omezeném prostoru

Tisková zpráva Univerzita Věda

Fakulta aplikovaných věd

04. 06. 2020