Fakulta aplikovaných věd rozšířila na ZČU skupinu součástí oceněných známkou HR Award

Úspěchy Věda Zaměstnanci

Fakulta aplikovaných věd (FAV) je vedle výzkumného centra NTC a fakult elektrotechnické a strojní už čtvrtou součástí Západočeské univerzity (ZČU), která se může pochlubit oceněním HR Award.

Prestižní známku HR Excellence in Research (HR Award) uděluje Evropská komise za péči o lidské zdroje ve vědeckém prostředí. Fakulta aplikovaných věd, jejíž součástí je evropské výzkumné centrum excelence Nové technologie pro informační společnost (NTIS), ji získala na začátku srpna 2019. Zdolala tak první důležitý krok v dlouhodobém procesu spojeném se známkou HR Award.

Na jeho začátku bylo přihlášení se k principům zakotveným v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a v Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Následovalo zpracování sebehodnoticí analýzy a poté příprava akčního plánu, obsahujícího mimo jiné priority, na nichž chce fakulta v následujících dvou letech zapracovat. Po uplynutí této lhůty proběhne další hodnocení.

„Ocenění HR Award si velice vážíme. Je pro naši fakultu významným krokem k posílení internacionalizace, to znamená zejména pro získávání špičkových výzkumných pracovníků, ale i studentů ze zahraničí," říká děkanka FAV Vlasta Radová a zmiňuje tak jeden z důležitých pozitivních efektů, které může známka HR Award fakultě a jejímu výzkumnému centru NTIS přinést.

Získáním známky HR Award se fakulta zavazuje k vytváření kvalitních pracovních podmínek pro vědecké pracovníky, a to z hlediska transparentních postupů při jejich přijímání, kariérního rozvoje, rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem nebo hodnocení jejich výkonnosti. Řadí se tak mezi instituce, které jasně sdělují, že péči o podmínky pro vědecké pracovníky věnují a budou věnovat velkou pozornost.

Galerie


Fakulta aplikovaných věd

Šárka Stará

16. 08. 2019


Profesor Hodonský představil svoji malířskou tvorbu v galerii Nová síň

Univerzita Veřejnost Výstava

Fakulta pedagogická

02. 03. 2020

Odborníci z Fakulty elektrotechnické se podíleli na vývoji respirátoru CIIRC RP95

COVID-19 Spolupráce Tisková zpráva

Fakulta elektrotechnická

23. 03. 2020

Západočeská univerzita ruší výuku / Classes at the University of West Bohemia Are Cancelled

COVID-19 Tisková zpráva Univerzita

Celouniverzitní

11. 03. 2020