VELVET EFFECT 1989/1990 ze Sutnarky pozve Američany do Československa v době sametové revoluce

Studenti Tisková zpráva Výstava

Studenti dvou ateliérů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni se spojili, aby mohl vzniknout meziateliérový projekt VELVET EFFECT 1989/1990. Emotivní výstava ilustrací a grafiky bude od 12. září k vidění v prostorách Velvyslanectví České republiky ve Washingtonu coby součást tradičního festivalu vzájemných inspirací Mutual Inspirations Festival 2019, který letos organizátoři věnovali Martě Kubišové. Výstava studentů ze Sutnarky pozve návštěvníky do Československa v době sametové revoluce.

Obrazová část výstavy VELVET EFFECT 1989/1990 vznikla pod vedením akademické malířky Renáty Fučíkové, vedoucí ateliéru Mediální a didaktická ilustrace. O grafickou část se postarali studenti z ateliéru Grafický design, vedení akademickou malířkou Dittou Jiřičkovou. Na projektu nejprve pracovalo padesát studentů, z nichž dvaadvacet se nakonec podílelo také na finálních pracích. Používali kvaš i akvarel, kreslili, malovali v počítači, tvořili koláže. Těmito technikami zachytili například stávku dělníků v ČKD nebo mši svatou u příležitosti svatořečení Anežky České, vznikly rovněž portréty organizátorů studentské stávky nebo čtyřportrét, který představuje Václava Havla jako divadelníka, disidenta, vězně i prezidenta.

Podle Renáty Fučíkové se ateliér Mediální a didaktické ilustrace pravidelně věnuje zásadním společenským událostem či historickým výročím, jakými bylo například 100 let republiky či 100 let emancipačního ústavního zákona. „Vždycky k těmto tématům přistupujeme s touhou po jisté originalitě. I proto jsme se u práce nad třicátým výročím sametové revoluce pokusili autenticky zmapovat nejen listopad 1989, ale i období před a po. Tudíž začínáme s mapováním našich moderních dějin už v polovině 80. let a končíme rozdělením Československa,“ říká Renáta Fučíková.

Výstava ve Washingtonu představí podstatnou část projektu VELVET EFFECT 1989/1990. „Na velvyslanectví jsme vystavovali už vloni a je pro nás velkou poctou přiblížit už podruhé během jednoho roku naše dějiny jeho významným hostům. Nejkrásnější ironií celého projektu je, že ho zpracovali mladí lidé, kteří v době sametové revoluce ještě nebyli na světě. Ale zpracovali ho s takovou chutí, že zaujali jedno naše velké nakladatelství, takže by VELVET EFFECT 1989/1990 měl vyjít i tiskem v plné šíři,“ dodává Renáta Fučíková.

Děkan Sutnarky Josef Mištera práci studentů oceňuje. „VELVET EFFECT 1989/1990 je velmi důležitý meziateliérový projekt. Studenti, kteří v době sametové revoluce ještě nebyli na světě, nám prezentují sametovou porážku „říše zla“ v České republice. Ale jen v pohádkách dobro vítězí nad zlem absolutně a jednou provždy. Zlo je jako úporný plevel, se kterým musíte stále bojovat, jinak se znovu přemnoží a zadusí vše dobré. To je nutné si stále připomínat. Boj za svobodu nikdy nekončí,“ zamýšlí se Josef Mištera.


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni je uměleckou školou 21. století. Svým posláním se hlásí k odkazu plzeňského rodáka, významného českého a amerického designéra Ladislava Sutnara. Fakulta sídlí v originální budově s nejmodernějším vybavením a vzdělává budoucí designéry a umělce v širokém spektru dvaceti oborů. Ateliér Mediální a didaktická ilustrace, který učí studenty zprostředkovat a vyložit informace prostřednictvím obrazu, získal za svou práci speciální ocenění na bienále v Záhřebu, podílel se na publikaci oceněné designérskou cenou Red Dot, vytavuje doma i v zahraničí a publikuje společné projekty v běžné distribuci. Ateliér Grafický design se věnuje úkolům, v nichž studenti výrazným grafickým řešením zpracovávají projekty související například s historií naší země či společenskými a filozofickými tématy. Používají k tomu nové digitální technologie i klasická tištěná média.

Galerie


Portréty Václava Havla - Eva Bartošová.

Stávka v ČKD - Eva Bartošová.

Portréty studentských vůdců - Anna Marie Mišterová.

Svatořečení Anežky České - Gabriela Mangerová.

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Pavel KORELUS

27. 08. 2019


Jak na výrobu a údržbu roušky

COVID-19 Spolupráce Veřejnost

Celouniverzitní

17. 03. 2020

ZČU spustila web s informacemi o nouzovém stavu kvůli koronavirové nákaze

COVID-19 Studenti Zaměstnanci

Celouniverzitní

18. 03. 2020

Některé fakulty ZČU prodlužují lhůtu pro odevzdání přihlášek ke studiu

COVID-19 Studium Tisková zpráva

Celouniverzitní

31. 03. 2020