VELVET EFFECT 1989/1990 ze Sutnarky pozve Američany do Československa v době sametové revoluce

Studenti Tisková zpráva Výstava

Studenti dvou ateliérů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni se spojili, aby mohl vzniknout meziateliérový projekt VELVET EFFECT 1989/1990. Emotivní výstava ilustrací a grafiky bude od 12. září k vidění v prostorách Velvyslanectví České republiky ve Washingtonu coby součást tradičního festivalu vzájemných inspirací Mutual Inspirations Festival 2019, který letos organizátoři věnovali Martě Kubišové. Výstava studentů ze Sutnarky pozve návštěvníky do Československa v době sametové revoluce.

Obrazová část výstavy VELVET EFFECT 1989/1990 vznikla pod vedením akademické malířky Renáty Fučíkové, vedoucí ateliéru Mediální a didaktická ilustrace. O grafickou část se postarali studenti z ateliéru Grafický design, vedení akademickou malířkou Dittou Jiřičkovou. Na projektu nejprve pracovalo padesát studentů, z nichž dvaadvacet se nakonec podílelo také na finálních pracích. Používali kvaš i akvarel, kreslili, malovali v počítači, tvořili koláže. Těmito technikami zachytili například stávku dělníků v ČKD nebo mši svatou u příležitosti svatořečení Anežky České, vznikly rovněž portréty organizátorů studentské stávky nebo čtyřportrét, který představuje Václava Havla jako divadelníka, disidenta, vězně i prezidenta.

Podle Renáty Fučíkové se ateliér Mediální a didaktické ilustrace pravidelně věnuje zásadním společenským událostem či historickým výročím, jakými bylo například 100 let republiky či 100 let emancipačního ústavního zákona. „Vždycky k těmto tématům přistupujeme s touhou po jisté originalitě. I proto jsme se u práce nad třicátým výročím sametové revoluce pokusili autenticky zmapovat nejen listopad 1989, ale i období před a po. Tudíž začínáme s mapováním našich moderních dějin už v polovině 80. let a končíme rozdělením Československa,“ říká Renáta Fučíková.

Výstava ve Washingtonu představí podstatnou část projektu VELVET EFFECT 1989/1990. „Na velvyslanectví jsme vystavovali už vloni a je pro nás velkou poctou přiblížit už podruhé během jednoho roku naše dějiny jeho významným hostům. Nejkrásnější ironií celého projektu je, že ho zpracovali mladí lidé, kteří v době sametové revoluce ještě nebyli na světě. Ale zpracovali ho s takovou chutí, že zaujali jedno naše velké nakladatelství, takže by VELVET EFFECT 1989/1990 měl vyjít i tiskem v plné šíři,“ dodává Renáta Fučíková.

Děkan Sutnarky Josef Mištera práci studentů oceňuje. „VELVET EFFECT 1989/1990 je velmi důležitý meziateliérový projekt. Studenti, kteří v době sametové revoluce ještě nebyli na světě, nám prezentují sametovou porážku „říše zla“ v České republice. Ale jen v pohádkách dobro vítězí nad zlem absolutně a jednou provždy. Zlo je jako úporný plevel, se kterým musíte stále bojovat, jinak se znovu přemnoží a zadusí vše dobré. To je nutné si stále připomínat. Boj za svobodu nikdy nekončí,“ zamýšlí se Josef Mištera.


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni je uměleckou školou 21. století. Svým posláním se hlásí k odkazu plzeňského rodáka, významného českého a amerického designéra Ladislava Sutnara. Fakulta sídlí v originální budově s nejmodernějším vybavením a vzdělává budoucí designéry a umělce v širokém spektru dvaceti oborů. Ateliér Mediální a didaktická ilustrace, který učí studenty zprostředkovat a vyložit informace prostřednictvím obrazu, získal za svou práci speciální ocenění na bienále v Záhřebu, podílel se na publikaci oceněné designérskou cenou Red Dot, vytavuje doma i v zahraničí a publikuje společné projekty v běžné distribuci. Ateliér Grafický design se věnuje úkolům, v nichž studenti výrazným grafickým řešením zpracovávají projekty související například s historií naší země či společenskými a filozofickými tématy. Používají k tomu nové digitální technologie i klasická tištěná média.

Galerie


Portréty Václava Havla - Eva Bartošová.

Stávka v ČKD - Eva Bartošová.

Portréty studentských vůdců - Anna Marie Mišterová.

Svatořečení Anežky České - Gabriela Mangerová.

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Pavel KORELUS

27. 08. 2019


Katedra geografie Fakulty ekonomické se podílí na přípravě pocitové teplotní mapy Plzně

Spolupráce Věda Veřejnost

Fakulta ekonomická

31. 07. 2020

Pražské vouchery mohou na ZČU přivést podnikatele z hlavního města

Spolupráce Transfer Univerzita

Odbor transfer a smluvní výzkum

04. 08. 2020

Učitelé ruštiny z Plzně a Plzeňského kraje se sešli v Ruském centru

Seminář Univerzita Veřejnost

Ústav jazykové přípravy

10. 07. 2020