Transfer technologií pořádá kurzy pro zaměstnance univerzity

Transfer University Employees

Chtěli byste se přiučit základní orientaci v problematice veřejné podpory pro výzkum a vývoj? Zajímá vás téma vyjednávání a rádi byste se naučili, jak ho efektivně využívat? Nebo snad spolupracujete s firmami, pro které děláte smluvní výzkum a řešíte společně projekty? To vše a mnoho dalšího se dozvíte na kurzech, které pořádá Transfer technologií Západočeské univerzity v Plzni.

Harmonogram plánovaných akcí  v zimním semestru 2019

ZÁŘÍ

Veřejná podpora v oblasti výzkumu, vývoje a inovací - praktická aplikace pravidel
Lektor se bude věnovat jak základní orientaci v problematice veřejné podpory pro výzkum a vývoj, tak problematice specifické, jako je například výjimka ze zákazu, oddělené sledování hospodářských a nehospodářských činností zejména dle takzvaného rámce a jiné. Dále se zaměří na diskusi nad tématy smluvního výzkumu, licence a zakládání spin-off společností, reinvestice zisku transferu znalostí, kofinancování z neveřejných zdrojů, obtíže s aplikací de minimus... Účastníci mohou přijít s dotazy, které je zajímají.

Termín: 17. 9.
Lektor: Matěj Kliman

Trénink vyjednávání s vyjednavačem
Přijďte si vyzkoušet vyjednávací taktiky a naučit se novým schopnostem v oblasti vyjednávání pod vedením evropsky uznávaného profesionálního vyjednavače Víta Prokůpka. Praktické simulace, nové trendy, asertivní přístupy, to vše i více je možné se dozvědět na kurzech, které budou rozděleny do tří bloků. Jednáte někdy s obtížnými a tvrdými vyjednavači? Rádi byste zlepšili své dovednosti a přesvědčivě a diplomaticky argumentovali? Nebo vás jednoduše zajímá oblast vyjednávání? Pak se neváhejte registrovat.

Termín: 18. 9.
Lektor: Vít Prokůpek
V říjnu se uskuteční navazující kurz Trénink vyjednávání II a kurz Trénink vyjednávání pro pokročilé.

ŘÍJEN

Spolupráce s aplikační sférou – práva a povinnosti v praxi
Spolupracujete s firmami? Děláte pro ně smluvní výzkum a řešíte společně projekty? A víte, jak postupovat, abyste neporušili pravidla veřejné podpory, proč je potřeba smluvně upravit nakládání se společnými výsledky a kdo nese riziko neúspěchu smluvního výzkumu? Pokud nikoli, odpověď na tyto otázky naleznete buď v zákoně o vynálezech a zlepšovacích návrzích, autorském zákoně, občanském zákoníku, rámci pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací nebo na školení Spolupráce s aplikační sférou - práva a povinnosti v praxi.

Termín: 30. 10.
Lektor: Markéta Menclová

PROSINEC

Kurz zaměřený na marketing a propagaci v univerzitním prostředí
Termín: 11. 12.
Lektor: Luboš Limberg

Na všechny akce bude možné se přihlásit přes registrační formuláře na webu Celoživotního a distančního vzdělávání ZČU, případně na emailu polesakr@rek.zcu.cz.

University-wide

Radana Polešáková

16. 09. 2019


US Point offered help to students, teachers and general public

covid-19 Seminar Public

Institute of Applied Language Studies

24. 05. 2021

RICE Research Center Develops Unique Technology for Plastics Separation

Press Release Transfer Science

Faculty of Electrical Engineering

03. 05. 2021

APCOM conference

An international conference focused on the structure of materials

Conference Cooperation Science

New Technologies - Research Centre (NTC)

30. 06. 2021

The Study in Pilsen brand attracts students to enrol at WBU / CUFMP

Students Study University

International Office

26. 05. 2021

Observation of triple-point Fermions

Cooperation Achievements Science

New Technologies - Research Centre (NTC)

14. 06. 2021