Transfer technologií pořádá kurzy pro zaměstnance univerzity

Transfer Univerzita Zaměstnanci

Chtěli byste se přiučit základní orientaci v problematice veřejné podpory pro výzkum a vývoj? Zajímá vás téma vyjednávání a rádi byste se naučili, jak ho efektivně využívat? Nebo snad spolupracujete s firmami, pro které děláte smluvní výzkum a řešíte společně projekty? To vše a mnoho dalšího se dozvíte na kurzech, které pořádá Transfer technologií Západočeské univerzity v Plzni.

Harmonogram plánovaných akcí  v zimním semestru 2019

ZÁŘÍ

Veřejná podpora v oblasti výzkumu, vývoje a inovací - praktická aplikace pravidel
Lektor se bude věnovat jak základní orientaci v problematice veřejné podpory pro výzkum a vývoj, tak problematice specifické, jako je například výjimka ze zákazu, oddělené sledování hospodářských a nehospodářských činností zejména dle takzvaného rámce a jiné. Dále se zaměří na diskusi nad tématy smluvního výzkumu, licence a zakládání spin-off společností, reinvestice zisku transferu znalostí, kofinancování z neveřejných zdrojů, obtíže s aplikací de minimus... Účastníci mohou přijít s dotazy, které je zajímají.

Termín: 17. 9.
Lektor: Matěj Kliman

Trénink vyjednávání s vyjednavačem
Přijďte si vyzkoušet vyjednávací taktiky a naučit se novým schopnostem v oblasti vyjednávání pod vedením evropsky uznávaného profesionálního vyjednavače Víta Prokůpka. Praktické simulace, nové trendy, asertivní přístupy, to vše i více je možné se dozvědět na kurzech, které budou rozděleny do tří bloků. Jednáte někdy s obtížnými a tvrdými vyjednavači? Rádi byste zlepšili své dovednosti a přesvědčivě a diplomaticky argumentovali? Nebo vás jednoduše zajímá oblast vyjednávání? Pak se neváhejte registrovat.

Termín: 18. 9.
Lektor: Vít Prokůpek
V říjnu se uskuteční navazující kurz Trénink vyjednávání II a kurz Trénink vyjednávání pro pokročilé.

ŘÍJEN

Spolupráce s aplikační sférou – práva a povinnosti v praxi
Spolupracujete s firmami? Děláte pro ně smluvní výzkum a řešíte společně projekty? A víte, jak postupovat, abyste neporušili pravidla veřejné podpory, proč je potřeba smluvně upravit nakládání se společnými výsledky a kdo nese riziko neúspěchu smluvního výzkumu? Pokud nikoli, odpověď na tyto otázky naleznete buď v zákoně o vynálezech a zlepšovacích návrzích, autorském zákoně, občanském zákoníku, rámci pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací nebo na školení Spolupráce s aplikační sférou - práva a povinnosti v praxi.

Termín: 30. 10.
Lektor: Markéta Menclová

PROSINEC

Kurz zaměřený na marketing a propagaci v univerzitním prostředí
Termín: 11. 12.
Lektor: Luboš Limberg

Na všechny akce bude možné se přihlásit přes registrační formuláře na webu Celoživotního a distančního vzdělávání ZČU, případně na emailu polesakr@rek.zcu.cz.

Celouniverzitní

Radana Polešáková

16. 09. 2019


Nejlepší současná grafická umělecká tvorba je v Galerii Ladislava Sutnara

Univerzita Veřejnost Výstava

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

16. 06. 2020

Už tři roky komunikuje pozemní stanice na Fakultě elektrotechnické s nanosatelitem VZLUSAT-1

Tisková zpráva Úspěchy Věda

Fakulta elektrotechnická

25. 06. 2020

Seznamte se se špičkovými sportovci z řad studentů ZČU

Sport Studenti Univerzita

Celouniverzitní

23. 06. 2020