Renáta Fučíková získala Uměleckou cenu města Plzně

Univerzita Úspěchy Zaměstnanci

Město ocenilo projekt Dobrých 100, na němž s akademickou malířkou pracovali také studenti ateliéru Mediální a didaktické ilustrace Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU.

Akademická malířka Renáta Fučíková, která na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara ZČU vede ateliér Mediální a didaktické ilustrace, se stala držitelkou Umělecké ceny města Plzně za rok 2018. Získala ji za mimořádný umělecký počin pro umělce nad 30 let .

Hodnotící komise ocenila práci Renáty Fučíkové na projektu Dobrých 100. V odůvodnění stojí, že "pod jejím vedením a ve spolupráci s historičkou Lenkou Křížovou vytvořilo celkem 46 studentů ateliéru Mediální a didaktické ilustrace Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni na 102 ilustrací pro pozitivní mapu sta let republiky. Finální produkty jsou encyklopedie a soubor vzdělávacích karet. Obrazová publikace nabízí na více než 200 stranách výběr událostí, vynálezů, děl, ale i věcí každodenní potřeby, které měly a mnohdy stále mají na Českou republiku pozitivní dopad."

Cenu za Renátu Fučíkovou převzal proděkan pro projekty a rozvoj Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeského univerzity v Plzni Tomáš Chochole. Spolu s ní získali ocenění sólista muzikálového souboru Divadla J. K. Tyla Jozef Hruškoci (za mimořádný umělecký počin pro umělce do 30 let ), umělecký šéf a režisér Divadla Alfa Tomáš Dvořák (za celoživotní dílo - síň slávy), manželé Touschkovi (Mecenáš(ka) plzeňské kultury ) a Markéta Formanová (za významnou kulturní událost - projekt Vilém Heckel 100 let.

Ocenění města Plzně putovalo na fakultu i vloni, kdy cenu Společnost přátelská umění a kultuře/Mecenáš(ka) plzeňské kultury získal Radoslav L. Sutnar, syn Ladislava Sutnara, který daroval městu a fakultě řadu děl svého otce. Umožnil tak zřízení stálé expozice světoznámého designéra a malíře v jeho rodném městě.

Galerie


Ocenění z rukou náměstkyně primátora pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí Elišky Bartákové převzal za Renátu Fučíkovou proděkan pro projekty a rozvoj Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Tomáš Chochole.

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Pavel KORELUS

19. 09. 2019


Záchranáři Fakulty zdravotnických studií se zúčastnili mezinárodního cvičení

Spolupráce Studenti Studium

Fakulta zdravotnických studií

09. 12. 2019

Panelová diskuse Fakulty filozofické umožnila zamyšlení nad interdisciplinaritou

Beseda Spolupráce Věda

Fakulta filozofická

03. 12. 2019

ZČU jednala o spolupráci s univerzitami na Tchaj-wanu

Spolupráce Univerzita Věda

Celouniverzitní

02. 12. 2019