Renáta Fučíková získala Uměleckou cenu města Plzně

Univerzita Úspěchy Zaměstnanci

Město ocenilo projekt Dobrých 100, na němž s akademickou malířkou pracovali také studenti ateliéru Mediální a didaktické ilustrace Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU.

Akademická malířka Renáta Fučíková, která na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara ZČU vede ateliér Mediální a didaktické ilustrace, se stala držitelkou Umělecké ceny města Plzně za rok 2018. Získala ji za mimořádný umělecký počin pro umělce nad 30 let .

Hodnotící komise ocenila práci Renáty Fučíkové na projektu Dobrých 100. V odůvodnění stojí, že "pod jejím vedením a ve spolupráci s historičkou Lenkou Křížovou vytvořilo celkem 46 studentů ateliéru Mediální a didaktické ilustrace Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni na 102 ilustrací pro pozitivní mapu sta let republiky. Finální produkty jsou encyklopedie a soubor vzdělávacích karet. Obrazová publikace nabízí na více než 200 stranách výběr událostí, vynálezů, děl, ale i věcí každodenní potřeby, které měly a mnohdy stále mají na Českou republiku pozitivní dopad."

Cenu za Renátu Fučíkovou převzal proděkan pro projekty a rozvoj Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeského univerzity v Plzni Tomáš Chochole. Spolu s ní získali ocenění sólista muzikálového souboru Divadla J. K. Tyla Jozef Hruškoci (za mimořádný umělecký počin pro umělce do 30 let ), umělecký šéf a režisér Divadla Alfa Tomáš Dvořák (za celoživotní dílo - síň slávy), manželé Touschkovi (Mecenáš(ka) plzeňské kultury ) a Markéta Formanová (za významnou kulturní událost - projekt Vilém Heckel 100 let.

Ocenění města Plzně putovalo na fakultu i vloni, kdy cenu Společnost přátelská umění a kultuře/Mecenáš(ka) plzeňské kultury získal Radoslav L. Sutnar, syn Ladislava Sutnara, který daroval městu a fakultě řadu děl svého otce. Umožnil tak zřízení stálé expozice světoznámého designéra a malíře v jeho rodném městě.

Galerie


Ocenění z rukou náměstkyně primátora pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí Elišky Bartákové převzal za Renátu Fučíkovou proděkan pro projekty a rozvoj Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Tomáš Chochole.

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Pavel KORELUS

19. 09. 2019


Fakulta filozofická se připojila k Archeologickému létu

Tisková zpráva Univerzita Veřejnost

Fakulta filozofická

19. 06. 2020

Seznamte se se špičkovými sportovci z řad studentů ZČU

Sport Studenti Univerzita

Celouniverzitní

23. 06. 2020

Fakulta aplikovaných věd slaví 30. výročí založení

Univerzita Veřejnost Zaměstnanci

Fakulta aplikovaných věd

03. 07. 2020