Renáta Fučíková získala Uměleckou cenu města Plzně

University Achievements Employees

Město ocenilo projekt Dobrých 100, na němž s akademickou malířkou pracovali také studenti ateliéru Mediální a didaktické ilustrace Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU.

Akademická malířka Renáta Fučíková, která na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara ZČU vede ateliér Mediální a didaktické ilustrace, se stala držitelkou Umělecké ceny města Plzně za rok 2018. Získala ji za mimořádný umělecký počin pro umělce nad 30 let .

Hodnotící komise ocenila práci Renáty Fučíkové na projektu Dobrých 100. V odůvodnění stojí, že "pod jejím vedením a ve spolupráci s historičkou Lenkou Křížovou vytvořilo celkem 46 studentů ateliéru Mediální a didaktické ilustrace Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni na 102 ilustrací pro pozitivní mapu sta let republiky. Finální produkty jsou encyklopedie a soubor vzdělávacích karet. Obrazová publikace nabízí na více než 200 stranách výběr událostí, vynálezů, děl, ale i věcí každodenní potřeby, které měly a mnohdy stále mají na Českou republiku pozitivní dopad."

Cenu za Renátu Fučíkovou převzal proděkan pro projekty a rozvoj Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeského univerzity v Plzni Tomáš Chochole. Spolu s ní získali ocenění sólista muzikálového souboru Divadla J. K. Tyla Jozef Hruškoci (za mimořádný umělecký počin pro umělce do 30 let ), umělecký šéf a režisér Divadla Alfa Tomáš Dvořák (za celoživotní dílo - síň slávy), manželé Touschkovi (Mecenáš(ka) plzeňské kultury ) a Markéta Formanová (za významnou kulturní událost - projekt Vilém Heckel 100 let.

Ocenění města Plzně putovalo na fakultu i vloni, kdy cenu Společnost přátelská umění a kultuře/Mecenáš(ka) plzeňské kultury získal Radoslav L. Sutnar, syn Ladislava Sutnara, který daroval městu a fakultě řadu děl svého otce. Umožnil tak zřízení stálé expozice světoznámého designéra a malíře v jeho rodném městě.

Gallery


Ocenění z rukou náměstkyně primátora pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí Elišky Bartákové převzal za Renátu Fučíkovou proděkan pro projekty a rozvoj Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Tomáš Chochole.

Ladislav Sutnar Faculty of Art and Design

Pavel KORELUS

19. 09. 2019


The Study in Pilsen brand attracts students to enrol at WBU / CUFMP

Students Study University

International Office

26. 05. 2021

US Point offered help to students, teachers and general public

covid-19 Seminar Public

Institute of Applied Language Studies

24. 05. 2021

The International Staff Week was organized for the first time by the UWB with OTH Amberg Weiden

Cooperation University

International Office

25. 05. 2021

APCOM conference

An international conference focused on the structure of materials

Conference Cooperation Science

New Technologies - Research Centre (NTC)

30. 06. 2021

University of West Bohemia Among Top 7 Czech Universities in Terms of Sustainable Development

University Achievements Public

University-wide

03. 05. 2021