Nový přístroj SARPES řadí výzkumné centrum NTC mezi evropské špičky

Tisková zpráva Univerzita Věda

Vysokoškolský ústav Nové technologie – výzkumné centrum (NTC) Západočeské univerzity v Plzni se stává výjimečným pracovištěm v rámci ČR i Evropy. Tamní vědci totiž začali používat přístroj SARPES, fotoelektronový emisní spektrometr se spinovým a úhlovým rozlišením za 44 milionů Kč, s nímž mohou zkoumat elektronické struktury nových materiálů, vyvíjených v NTC. Upravenou laboratoř, sídlící ve Vědeckotechnickém parku Plzeň, dnes slavnostně otevřeli představitelé NTC, univerzity i hosté.

Na návrhu přístroje SARPES se vědci z NTC sami podíleli. Budou ho využívat ve fotoemisní laboratoři, upravené za jeden milion korun. Fotoemise je metoda, jež pomáhá pochopit vlastnosti určitých materiálů tím, že na ně světlo dopadá s dostatečnou energií a uvolňuje elektrony a částice, které jsou za jejich unikátní vlastnosti zodpovědné. SARPES umožní vědcům zkoumat nejen energii a hybnost elektronu, ale rovněž výjimečnou kvantovou vlastnost – takzvaný spin.

„Způsob uspořádání elektronu v pevné fázi nám prozrazuje nečekaně mnoho informací o vlastnostech materiálu. Není to jen rozdělení materiálu z pohledu vodič a izolant, ale díky výzkumu a několik desítek let trvajícímu vývoji této techniky je s její pomocí možné objevovat nové exotické částice a zkoumat nejrůznější kvantové efekty, nacházet materiály, které se pro jeden typ spinu chovají jako vodiče, zatímco v druhém případě se chovají jako izolant,“ vysvětluje za NTC Ján Minár, hlavní řešitel projektu CEDAMNF, díky němuž mohlo centrum přístroj pořídit. „Tato technika nám napomáhá najít a vysvětlit případy, kde se Einsteinova teorie relativity setkává s novými technologiemi,“ dodává Ján Minár.

Pořízení přístroje SARPES vyšlo na 44 milionů korun, z toho pět procent hradilo výzkumné centrum NTC z vlastních zdrojů a 95 procent projekt CEDAMNF z programu OP VVV, výzvy na podporu excelentních výzkumných týmů. Výzva se zaměřuje na angažování prestižního vědce ze zahraničí, který svými odbornými znalostmi a kontakty na zahraniční instituce dokáže pozvednout prováděný výzkum na světovou úroveň. Tým z NTC, vedený Jánem Minárem, má 16 členů, z nichž více než polovinu tvoří zahraniční vědci.

„Perfektní přístrojové vybavení by nemělo smysl bez vynikajících pracovníků,“ říká prorektor pro výzkum a vývoj Západočeské univerzity v Plzni Luděk Hynčík a podotýká: „Proto jsem velmi rád, že se nám daří držet krok se zahraničím a zvát k nám zahraniční výzkumníky.“

Laboratoř vybavená přístrojem SARPES je pro NTC velkým přínosem do budoucna. Jeho univerzálnost a vybavení bude neocenitelné při vysvětlování a zdůvodňování základních jevů, a kromě uplatnění v základním výzkumu může tato metoda v současnosti najít využití také v průmyslu pro chemickou analýzu materiálů. Přístroj zvýší rozsah spolupráce ZČU s institucemi v Plzeňském kraji, česko-bavorském regionu i v rámci celé Evropy.

Galerie


Ján Minár (vlevo) představuje přístroj SARPES.

Přístroj SARPES.

Budova NTC.

Nové technologie - výzkumné centrum

Pavel KORELUS

24. 09. 2019


Letošní letní škola Homo Economicus byla ve znamení ekologicky šetrného hospodaření

Studium Univerzita Veřejnost

Fakulta ekonomická

20. 07. 2020

Fakulta aplikovaných věd otevírá nový studijní program Stavební inženýrství - Moderní budovy

Spolupráce Studium Tisková zpráva

Fakulta aplikovaných věd

21. 07. 2020

Západočeská univerzita a Nadace InterCora se staly partnery

Spolupráce Studium Tisková zpráva

Celouniverzitní

29. 07. 2020