Začíná další ročník česko-bavorského certifikátového programu pro studenty

Studenti Studium Univerzita

Doplňkové studium je otevřeno všem studentům, doposud oslovilo zástupce sedmi fakult Západočeské univerzity.

Na Západočeské univerzitě v Plzni startuje nový ročník certifikátového programu Kompetence pro česko-bavorské příhraničí, který je jako doplňkové studium otevřen všem studentům univerzity. Dvousemestrální program jazykových, areálových a dalších volitelných kurzů, obohacený o exkurze a setkávání s aktéry příhraniční praxe i se studenty a vyučujícími univerzity v Regensburgu, se rozjíždí již potřetí. Doposud oslovil studenty sedmi fakult ZČU.

Zároveň končí související projekt č. 79 Kompetence pro česko-bavorské příhraničí – Kompetenzen für die tschechisch-bayerische Grenzregion (podpořený z Evropského fondu pro regionální rozvoj: Cíl EÚS Česká Republika – Svobodný stát Bavorsko 2014–2020). „Díky němu bylo možné tuto studijní nabídku zavést a pilotně realizovat paralelně na ZČU a na Universität Regensburg. Na obou univerzitách se podařilo program dobře etablovat,“ uvedla za řešitelský tým Daniela Blahutková z katedry filozofie Fakulty filozofické ZČU.

„V letošním akademickém roce budeme pokračovat ve společném květnovém workshopu Grenzüberschreitende Interaktion a nyní v zimním semestru nás čekají besedy s Davidem Verešem z Centra Bavaria Bohemia či historikem Jiřím Stočesem, exkurze do Regensburgu a další vhledy do života na české a bavorské straně hranic. Více o spolupráci institutu Bohemicum v Regensburgu a KFI ZČU a aktuálním běhu certifikátu najdete na webu katedry filozofie a na Facebooku,“ dodala Daniela Blahutková

Program podpořil Evropský fond pro regionální rozvoj (Cíl EÚS Česká Republika – Svobodný stát Bavorsko 2014–2020).

Galerie


Celouniverzitní

Pavel KORELUS

27. 09. 2019


Konference Energetické stroje a zařízení se konala už podevatenácté

Konference Univerzita Věda

Fakulta strojní

16. 09. 2020

Na Jaderných dnech se bude diskutovat o novém jaderném zdroji pro ČR

Konference Tisková zpráva Veřejnost

Fakulta strojní

16. 09. 2020

FZS přiblížila školákům zdravotnická studia, lidské tělo i první pomoc

Spolupráce Studenti Studium

Fakulta zdravotnických studií

29. 09. 2020