Začíná další ročník česko-bavorského certifikátového programu pro studenty

Studenti Studium Univerzita

Doplňkové studium je otevřeno všem studentům, doposud oslovilo zástupce sedmi fakult Západočeské univerzity.

Na Západočeské univerzitě v Plzni startuje nový ročník certifikátového programu Kompetence pro česko-bavorské příhraničí, který je jako doplňkové studium otevřen všem studentům univerzity. Dvousemestrální program jazykových, areálových a dalších volitelných kurzů, obohacený o exkurze a setkávání s aktéry příhraniční praxe i se studenty a vyučujícími univerzity v Regensburgu, se rozjíždí již potřetí. Doposud oslovil studenty sedmi fakult ZČU.

Zároveň končí související projekt č. 79 Kompetence pro česko-bavorské příhraničí – Kompetenzen für die tschechisch-bayerische Grenzregion (podpořený z Evropského fondu pro regionální rozvoj: Cíl EÚS Česká Republika – Svobodný stát Bavorsko 2014–2020). „Díky němu bylo možné tuto studijní nabídku zavést a pilotně realizovat paralelně na ZČU a na Universität Regensburg. Na obou univerzitách se podařilo program dobře etablovat,“ uvedla za řešitelský tým Daniela Blahutková z katedry filozofie Fakulty filozofické ZČU.

„V letošním akademickém roce budeme pokračovat ve společném květnovém workshopu Grenzüberschreitende Interaktion a nyní v zimním semestru nás čekají besedy s Davidem Verešem z Centra Bavaria Bohemia či historikem Jiřím Stočesem, exkurze do Regensburgu a další vhledy do života na české a bavorské straně hranic. Více o spolupráci institutu Bohemicum v Regensburgu a KFI ZČU a aktuálním běhu certifikátu najdete na webu katedry filozofie a na Facebooku,“ dodala Daniela Blahutková

Program podpořil Evropský fond pro regionální rozvoj (Cíl EÚS Česká Republika – Svobodný stát Bavorsko 2014–2020).

Galerie


Celouniverzitní

Pavel KORELUS

27. 09. 2019


Nový česko-bavorský projekt dvou univerzit zatraktivní výuku společné historie

Další vzdělávání Spolupráce Univerzita

Celouniverzitní

13. 01. 2020

IoT laboratoř se představila středoškolákům

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

20. 01. 2020

Nejlepší ROBO vozítko mají studenti z Chorvatska

Soutěž Spolupráce Univerzita

Celouniverzitní

17. 01. 2020