Projekt Peregrinus Silva Bohemica skončil, přeshraniční turistický průvodce je hotov

Cooperation University Achievements

Závěrečná konference představila projekt, na němž spolupracovala Západočeská univerzita s dalšími partnery.

Více jak 150 návštěvníků se během závěrečné konference projektu Peregrinus Silva Bohemica seznámilo s jeho finálními výstupy. Dvoudenní konference se konala 26. září v Plzni a 27. září v Klatovech a vystoupili na ní zástupci všech partnerů projektu (Západočeská univerzita v Plzni, Úhlava o.p.s. a Technische Hochschule Deggendorf), představitelé Plzeňského kraje, Regionální rozvojové agentury a zástupci Univerzity Palackého v Olomouci.

Peregrinus Silva Bohemica je multimediální a digitální turistický průvodce pro přeshraniční historické cesty v Bavorském lese a na Šumavě. Účastníci konference si vyzkoušeli všechny funkce, které průvodce nabízí jak na počítači s dotykovou obrazovkou, tak na tabletu či chytrém telefonu. Dále měli možnost si prohlédnout barevné 3D modely vybraných objektů, vytištěné z běžného kancelářského papíru, i knihu o zájmových objektech.

Přednášející seznámili účastníky konference s postupem realizace a technickým řešením projektu. "Hovořili o sběru dat o zájmových objektech, postupech měření, práci s archivními materiály, technickém řešení tvorby webové aplikace i mobilní verzi průvodce," uvedl za pořádající katedru geomatiky FAV ZČU Pavel Hájek. "Vedle technických informací o průvodci se posluchači rovněž dozvěděli o barokním poutnictví, hudbě, kultuře, krajině a exkurzích realizovaných během projektu Peregrinus Silva Bohemica přímo k vybraným památkám ležícím na Vintířově nebo Svatojakubské stezce," dodal.

Návštěva ze zahraničí

Závěrečná konference projektu Peregrinus Silva Bohemica patřila k letošnímu ročníku tradiční konference ISAF & Geomatika v projektech a Plan4All, a tak si ji nenechali ujít ani významní návštěvníci ze dvou lotyšských univerzit. Ginta Majore, prorektorka pro akademické a vědecké záležitosti na Vidzeme University of Applied Sciences ve Valmieře, expert na webové mapové aplikace a hlavní vývojář webové mapové knihovny HS Layers NG téže univerzity Raitis Bērziņš a Māris Alberts, dlouholetý vedoucí laboratoře real-time a autonomních systémů na Institute of Mathematics and Computer Science University of Latvia, kromě konference navštívili také výzkumný program 6 centra NTIS Fakulty aplikovaných věd ZČU.

"Návštěva na pracovišti pomohla prohloubit již dříve navázanou spolupráci mezi plzeňským týmem a zahraničními experty a přinesla řadu diskuzí nad aktuálními výzkumnými tématy a možnými projektovými výzvami v dalším období," doplnil za katedru geomatiky Michal Kepka. Jedním z výsledků této návštěvy je pozvání plzeňského týmu na Vidzeme University of Applied Sciences do Valmiery, kde bude studentům a výzkumníkům prezentovat výsledky svých projektů.

Gallery


Faculty of Applied Sciences

Pavel KORELUS

04. 10. 2019


The University of West Bohemia Celebrates its 30th Anniversary

Press Release University Public

University-wide

18. 06. 2021

Observation of triple-point Fermions

Cooperation Achievements Science

New Technologies - Research Centre (NTC)

14. 06. 2021

The Faculty of Electrical Engineering of the University of West Bohemia can boast of a new patent

University Achievements Science

Faculty of Electrical Engineering

17. 06. 2021

What can the University of West Bohemia do for the future of the world?

Students University Employees

University-wide

19. 05. 2021

The Study in Pilsen brand attracts students to enrol at WBU / CUFMP

Students Study University

International Office

26. 05. 2021