Projekt Peregrinus Silva Bohemica skončil, přeshraniční turistický průvodce je hotov

Spolupráce Univerzita Úspěchy

Závěrečná konference představila projekt, na němž spolupracovala Západočeská univerzita s dalšími partnery.

Více jak 150 návštěvníků se během závěrečné konference projektu Peregrinus Silva Bohemica seznámilo s jeho finálními výstupy. Dvoudenní konference se konala 26. září v Plzni a 27. září v Klatovech a vystoupili na ní zástupci všech partnerů projektu (Západočeská univerzita v Plzni, Úhlava o.p.s. a Technische Hochschule Deggendorf), představitelé Plzeňského kraje, Regionální rozvojové agentury a zástupci Univerzity Palackého v Olomouci.

Peregrinus Silva Bohemica je multimediální a digitální turistický průvodce pro přeshraniční historické cesty v Bavorském lese a na Šumavě. Účastníci konference si vyzkoušeli všechny funkce, které průvodce nabízí jak na počítači s dotykovou obrazovkou, tak na tabletu či chytrém telefonu. Dále měli možnost si prohlédnout barevné 3D modely vybraných objektů, vytištěné z běžného kancelářského papíru, i knihu o zájmových objektech.

Přednášející seznámili účastníky konference s postupem realizace a technickým řešením projektu. "Hovořili o sběru dat o zájmových objektech, postupech měření, práci s archivními materiály, technickém řešení tvorby webové aplikace i mobilní verzi průvodce," uvedl za pořádající katedru geomatiky FAV ZČU Pavel Hájek. "Vedle technických informací o průvodci se posluchači rovněž dozvěděli o barokním poutnictví, hudbě, kultuře, krajině a exkurzích realizovaných během projektu Peregrinus Silva Bohemica přímo k vybraným památkám ležícím na Vintířově nebo Svatojakubské stezce," dodal.

Návštěva ze zahraničí

Závěrečná konference projektu Peregrinus Silva Bohemica patřila k letošnímu ročníku tradiční konference ISAF & Geomatika v projektech a Plan4All, a tak si ji nenechali ujít ani významní návštěvníci ze dvou lotyšských univerzit. Ginta Majore, prorektorka pro akademické a vědecké záležitosti na Vidzeme University of Applied Sciences ve Valmieře, expert na webové mapové aplikace a hlavní vývojář webové mapové knihovny HS Layers NG téže univerzity Raitis Bērziņš a Māris Alberts, dlouholetý vedoucí laboratoře real-time a autonomních systémů na Institute of Mathematics and Computer Science University of Latvia, kromě konference navštívili také výzkumný program 6 centra NTIS Fakulty aplikovaných věd ZČU.

"Návštěva na pracovišti pomohla prohloubit již dříve navázanou spolupráci mezi plzeňským týmem a zahraničními experty a přinesla řadu diskuzí nad aktuálními výzkumnými tématy a možnými projektovými výzvami v dalším období," doplnil za katedru geomatiky Michal Kepka. Jedním z výsledků této návštěvy je pozvání plzeňského týmu na Vidzeme University of Applied Sciences do Valmiery, kde bude studentům a výzkumníkům prezentovat výsledky svých projektů.

Galerie


Fakulta aplikovaných věd

Pavel KORELUS

04. 10. 2019


Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů

Studium Tisková zpráva Univerzita

Celouniverzitní

12. 03. 2020

Kybernetici z Fakulty aplikovaných věd posilují v reakci na pandemii titulkování živých pořadů ČT

COVID-19 Spolupráce Tisková zpráva

Fakulta aplikovaných věd

23. 03. 2020

Západočeská univerzita ruší výuku / Classes at the University of West Bohemia Are Cancelled

COVID-19 Tisková zpráva Univerzita

Celouniverzitní

11. 03. 2020