Děkan Fakulty strojní předával ocenění za dlouhodobou spolupráci

Spolupráce Tisková zpráva Veřejnost

Během Slavnostního zasedání Vědecké rady Fakulty strojní ZČU u příležitosti 70 let vysokého technického školství v Plzni převzali ocenění zástupci průmyslových podniků, děkani technických fakult a emeritní rektor Josef Průša.

Akademický rok 2019/20 se nese v duchu oslav 70. výročí od zahájení výuky technických oborů v Plzni na vysokoškolské úrovni. V rámci tohoto kulatého jubilea pořádala v říjnu Fakulta strojní Slavnostní zasedání Vědecké rady v plzeňském Parkhotelu.

Za přítomnosti prorektorů, děkanů fakult Západočeské univerzity a členů vědecké rady poděkoval děkan Milan Edl za dlouhodobou spolupráci všem zúčastněným a současně jim předal ocenění.

Členové Průmyslové rady Fakulty strojní a významní partneři obdrželi skleněnou plaketu. „Velice si vážíme spolupráce s průmyslovými partnery, kteří nám pomáhají při nelehkém úkolu vychovávat odborníky v oblasti strojního inženýrství a připravit je tak na jejich budoucí profesní kariéru,“ řekl děkan Milan Edl.

Významná ocenění získaly také technické fakulty v České republice a na Slovensku. Děkani a proděkani si přebírali bronzovou pamětní medaili za dlouhodobou spolupráci. „Těší mě, že jsme se tu dnes sešli v takovém počtu a osobně mohli poděkovat za dlouhodobou spolupráci, rozvoj a vzájemnou podporu také sesterským strojním fakultám,“ uvedl Milan Edl.

V duchu oslavy technického vysokoškolského vzdělávání v Plzni ocenila Fakulta strojní také Josefa Průšu, emeritního rektora Západočeské univerzity. Ten měl jako absolvent původní Vysoké školy strojní a elektrotechnické a později jako pedagog a rektor možnost nejen vidět, ale především ovlivnit celou etapu vývoje, přeměny a transformace technických fakult. „Pana docenta Průši si velice vážíme. Je to osobnost, která se významně zasadila o rozvoj technického vysokého školství v Plzni. Proto jsme se rozhodli vyznamenat ho touto cenou a tím mu poděkovat za dosavadní práci a úsilí, které vynaložil,“ uvedl Milan Edl.

Zasedání přihlíželi významní hosté - poslankyně a emeritní rektorka Ilona Mauritzová, poslanec Lukáš Bartoň, náměstek hejtmana Plzeňského kraje Ivo Grüner, náměstek hejtmanky Karlovarského kraje Jaroslav Bradáč, primátor města Plzně Martin Baxa a mnoho dalších.

Galerie


Fakulta strojní

Eva Krauzová

18. 10. 2019


On-line soutěž KONTEXT zná vítěze

Soutěž Spolupráce Univerzita

Celouniverzitní

10. 01. 2020

Fakulta zdravotnických studií se představí uchazečům

Tisková zpráva Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

16. 01. 2020

Fakulta elektrotechnická nabízí nové studijní programy

Studium Věda Veřejnost

Fakulta elektrotechnická

14. 01. 2020