Děkan Fakulty strojní předával ocenění za dlouhodobou spolupráci

Spolupráce Tisková zpráva Veřejnost

Během Slavnostního zasedání Vědecké rady Fakulty strojní ZČU u příležitosti 70 let vysokého technického školství v Plzni převzali ocenění zástupci průmyslových podniků, děkani technických fakult a emeritní rektor Josef Průša.

Akademický rok 2019/20 se nese v duchu oslav 70. výročí od zahájení výuky technických oborů v Plzni na vysokoškolské úrovni. V rámci tohoto kulatého jubilea pořádala v říjnu Fakulta strojní Slavnostní zasedání Vědecké rady v plzeňském Parkhotelu.

Za přítomnosti prorektorů, děkanů fakult Západočeské univerzity a členů vědecké rady poděkoval děkan Milan Edl za dlouhodobou spolupráci všem zúčastněným a současně jim předal ocenění.

Členové Průmyslové rady Fakulty strojní a významní partneři obdrželi skleněnou plaketu. „Velice si vážíme spolupráce s průmyslovými partnery, kteří nám pomáhají při nelehkém úkolu vychovávat odborníky v oblasti strojního inženýrství a připravit je tak na jejich budoucí profesní kariéru,“ řekl děkan Milan Edl.

Významná ocenění získaly také technické fakulty v České republice a na Slovensku. Děkani a proděkani si přebírali bronzovou pamětní medaili za dlouhodobou spolupráci. „Těší mě, že jsme se tu dnes sešli v takovém počtu a osobně mohli poděkovat za dlouhodobou spolupráci, rozvoj a vzájemnou podporu také sesterským strojním fakultám,“ uvedl Milan Edl.

V duchu oslavy technického vysokoškolského vzdělávání v Plzni ocenila Fakulta strojní také Josefa Průšu, emeritního rektora Západočeské univerzity. Ten měl jako absolvent původní Vysoké školy strojní a elektrotechnické a později jako pedagog a rektor možnost nejen vidět, ale především ovlivnit celou etapu vývoje, přeměny a transformace technických fakult. „Pana docenta Průši si velice vážíme. Je to osobnost, která se významně zasadila o rozvoj technického vysokého školství v Plzni. Proto jsme se rozhodli vyznamenat ho touto cenou a tím mu poděkovat za dosavadní práci a úsilí, které vynaložil,“ uvedl Milan Edl.

Zasedání přihlíželi významní hosté - poslankyně a emeritní rektorka Ilona Mauritzová, poslanec Lukáš Bartoň, náměstek hejtmana Plzeňského kraje Ivo Grüner, náměstek hejtmanky Karlovarského kraje Jaroslav Bradáč, primátor města Plzně Martin Baxa a mnoho dalších.

Galerie


Fakulta strojní

Eva Krauzová

18. 10. 2019


Projektové centrum nabízí semináře pro zaměstnance i informace o projektech

Seminář Univerzita Zaměstnanci

Celouniverzitní

08. 09. 2020

Fakulta elektrotechnická navázala spolupráci s výrobcem sportovních trenažérů JOFO sport

Spolupráce Sport Univerzita

Fakulta elektrotechnická

09. 09. 2020

Expedice Z101 vyrazí na cestu se záštitou rektora ZČU

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

24. 08. 2020