Akademičtí pracovníci se mohou hlásit na intenzivní kurz angličtiny

Další vzdělávání Univerzita Zaměstnanci

Kurz naučí plynulé, jazykově správné komunikaci s aktuální slovní zásobou. Stále je ještě pár volných míst.
Ústav jazykové přípravy ZČU nabízí akademickým a výzkumným pracovníkům Západočeské univerzity možnost přihlásit se k intenzivnímu kurzu angličtiny. Naučí se díky němu komunikovat plynule, jazykově správně a aktivně používat moderní, aktuální slovní zásobu a frazeologii. Prostřednictvím diskusí a debat dostanou účastníci kurzů příležitost rozvíjet schopnost jasně se vyjadřovat, obhajovat svá stanoviska a vhodně reagovat na názory jiných.

Organizátoři výuku rádi individuálně přizpůsobí dle potřeb konkrétního pracoviště či přímo sestaví tematické okruhy. Kurz je určen zájemcům s pokročilou znalostí angličtiny (minimální vstupní jazyková úroveň je B2 dle Společného evropského referenčního rámce SERR), kteří jej ještě neabsolvovali. Výuka v rozsahu 25 hodin probíhá jednou týdně, začala 15. října 2019 a stále je možné se přihlásit.

Pro přihlášení na jeden ze tří termínů mohou zájemci využít webový formulář. Kurz je zdarma.

Kurz probíhá v rámci projektu ESF/CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287.

Celouniverzitní

Daniela Kopřivová

21. 10. 2019


Plzeň hostila druhý ročník mezinárodního sympozia k bezpečnosti dopravy

Konference Spolupráce Věda

Nové technologie - výzkumné centrum

29. 10. 2019

Profesoři z vídeňské slavistiky navštívili ZČU

Přednáška Studenti Studium

Fakulta pedagogická

06. 11. 2019

ZČU ocenila vůdčí osobnosti studentských stávkových výborů z listopadu 1989

Tisková zpráva Univerzita

Celouniverzitní

14. 11. 2019