Akademičtí pracovníci se mohou hlásit na intenzivní kurz angličtiny

Další vzdělávání Univerzita Zaměstnanci

Kurz naučí plynulé, jazykově správné komunikaci s aktuální slovní zásobou. Stále je ještě pár volných míst.
Ústav jazykové přípravy ZČU nabízí akademickým a výzkumným pracovníkům Západočeské univerzity možnost přihlásit se k intenzivnímu kurzu angličtiny. Naučí se díky němu komunikovat plynule, jazykově správně a aktivně používat moderní, aktuální slovní zásobu a frazeologii. Prostřednictvím diskusí a debat dostanou účastníci kurzů příležitost rozvíjet schopnost jasně se vyjadřovat, obhajovat svá stanoviska a vhodně reagovat na názory jiných.

Organizátoři výuku rádi individuálně přizpůsobí dle potřeb konkrétního pracoviště či přímo sestaví tematické okruhy. Kurz je určen zájemcům s pokročilou znalostí angličtiny (minimální vstupní jazyková úroveň je B2 dle Společného evropského referenčního rámce SERR), kteří jej ještě neabsolvovali. Výuka v rozsahu 25 hodin probíhá jednou týdně, začala 15. října 2019 a stále je možné se přihlásit.

Pro přihlášení na jeden ze tří termínů mohou zájemci využít webový formulář. Kurz je zdarma.

Kurz probíhá v rámci projektu ESF/CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287.

Celouniverzitní

Daniela Kopřivová

21. 10. 2019


Plzeň bude testovat 5G technologie. Partnerem projektu je Západočeská univerzita

Spolupráce Univerzita Úspěchy

Fakulta elektrotechnická

14. 01. 2020

Přání do roku 2020

Studenti Univerzita Zaměstnanci

Celouniverzitní

01. 01. 2020

Studenti kreslí komiksy pro Paměť národa

Spolupráce Studenti Veřejnost

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

07. 01. 2020