Západočeskou univerzitu navštívili podnikatelé z Bavorska a Rakouska

Spolupráce Transfer Univerzita

Na návštěvu Západočeské univerzity zavítala ve středu 23. října německo-rakouská delegace tvořená patnácti zástupci významných bavorských a hornorakouských podniků.

Členové delegace byli součástí projektu OPAL. Ten každoročně oceňuje zástupce podnikatelské praxe za řízení společnosti v duchu zásad udržitelného rozvoje. Kromě dlouhodobé existence na trhu musí společnosti prokázat udržitelný nadprůměrný růst zaměstnanců a tržeb. Podnikatel musí být angažovaným zastáncem regionu. Jeho sociální a environmentální závazek vůči regionu má být nadprůměrný a zvláštní důraz je kladen také na budoucí životaschopnost společnosti, včetně plánování nástupnictví a hodnoty zaměstnanců.

Organizátorem soutěže OPAL je Evropský region Dunaj – Vltava, s nímž spolupracuje i Západočeská univerzita. Ten pro podnikatele uspořádal návštěvu Plzeňského kraje – regionu, který je partnerem bavorského regionu Horní Falc, a to jak na úrovni hospodářské či kulturní, tak například i v oblasti vědy a výzkumu.

Součástí návštěvy bylo i setkání na Západočeské univerzitě, kde zahraniční delegaci přivítala prorektorka pro internacionalizaci Dita Hommerová. Podnikatelům se představily technické fakulty ZČU, všechna čtyři výzkumná centra i pracoviště jako Transfer a smluvní výzkum, Projektové centrum nebo Kariérní centrum. Poté členové delegace navštívili výzkumná centra NTIS, RTI a RICE.

Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

29. 10. 2019


Ústav jazykové přípravy pořádá kurz Komunikace vědeckého výzkumu

Další vzdělávání Věda Zaměstnanci

Ústav jazykové přípravy

06. 02. 2020

Fakulta pedagogická ZČU vysílá živě do celého světa

Spolupráce Studenti Tisková zpráva

Fakulta pedagogická

20. 02. 2020

Studenti a studentky se setkali s významnými zaměstnavateli regionu

Další vzdělávání Studenti Univerzita

Celouniverzitní

28. 02. 2020