Západočeskou univerzitu navštívili podnikatelé z Bavorska a Rakouska

Spolupráce Transfer Univerzita

Na návštěvu Západočeské univerzity zavítala ve středu 23. října německo-rakouská delegace tvořená patnácti zástupci významných bavorských a hornorakouských podniků.

Členové delegace byli součástí projektu OPAL. Ten každoročně oceňuje zástupce podnikatelské praxe za řízení společnosti v duchu zásad udržitelného rozvoje. Kromě dlouhodobé existence na trhu musí společnosti prokázat udržitelný nadprůměrný růst zaměstnanců a tržeb. Podnikatel musí být angažovaným zastáncem regionu. Jeho sociální a environmentální závazek vůči regionu má být nadprůměrný a zvláštní důraz je kladen také na budoucí životaschopnost společnosti, včetně plánování nástupnictví a hodnoty zaměstnanců.

Organizátorem soutěže OPAL je Evropský region Dunaj – Vltava, s nímž spolupracuje i Západočeská univerzita. Ten pro podnikatele uspořádal návštěvu Plzeňského kraje – regionu, který je partnerem bavorského regionu Horní Falc, a to jak na úrovni hospodářské či kulturní, tak například i v oblasti vědy a výzkumu.

Součástí návštěvy bylo i setkání na Západočeské univerzitě, kde zahraniční delegaci přivítala prorektorka pro internacionalizaci Dita Hommerová. Podnikatelům se představily technické fakulty ZČU, všechna čtyři výzkumná centra i pracoviště jako Transfer a smluvní výzkum, Projektové centrum nebo Kariérní centrum. Poté členové delegace navštívili výzkumná centra NTIS, RTI a RICE.

Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

29. 10. 2019


Už plánujeme, jak se potkáme a navštívíme, říká studentka o Erasmu, který přerušil koronavirus

COVID-19 Studenti Studium

Fakulta ekonomická

13. 05. 2020

Kniha Noční lov od studentky Sutnarky je ve finále soutěže Silent Book Contest

Studenti Úspěchy Veřejnost

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

22. 05. 2020

ZČU nezapomíná na odkaz letců a zve na výstavu do mázhausu radnice

Univerzita Veřejnost Výstava

Celouniverzitní

05. 06. 2020