Západočeskou univerzitu navštívili podnikatelé z Bavorska a Rakouska

Spolupráce Transfer Univerzita

Na návštěvu Západočeské univerzity zavítala ve středu 23. října německo-rakouská delegace tvořená patnácti zástupci významných bavorských a hornorakouských podniků.

Členové delegace byli součástí projektu OPAL. Ten každoročně oceňuje zástupce podnikatelské praxe za řízení společnosti v duchu zásad udržitelného rozvoje. Kromě dlouhodobé existence na trhu musí společnosti prokázat udržitelný nadprůměrný růst zaměstnanců a tržeb. Podnikatel musí být angažovaným zastáncem regionu. Jeho sociální a environmentální závazek vůči regionu má být nadprůměrný a zvláštní důraz je kladen také na budoucí životaschopnost společnosti, včetně plánování nástupnictví a hodnoty zaměstnanců.

Organizátorem soutěže OPAL je Evropský region Dunaj – Vltava, s nímž spolupracuje i Západočeská univerzita. Ten pro podnikatele uspořádal návštěvu Plzeňského kraje – regionu, který je partnerem bavorského regionu Horní Falc, a to jak na úrovni hospodářské či kulturní, tak například i v oblasti vědy a výzkumu.

Součástí návštěvy bylo i setkání na Západočeské univerzitě, kde zahraniční delegaci přivítala prorektorka pro internacionalizaci Dita Hommerová. Podnikatelům se představily technické fakulty ZČU, všechna čtyři výzkumná centra i pracoviště jako Transfer a smluvní výzkum, Projektové centrum nebo Kariérní centrum. Poté členové delegace navštívili výzkumná centra NTIS, RTI a RICE.

Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

29. 10. 2019


Další rok s BoostUpem

BoostUp Studenti Univerzita

Celouniverzitní

11. 09. 2020

Sutnarka opět oděla do hávu světel a projekcí zámek ve Valči

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

04. 09. 2020

Konference potrdila význam geografů v nejisté době

Konference Spolupráce Věda

Fakulta ekonomická

15. 09. 2020