Týden vědy a techniky se opět konal také na Západočeské unvierzitě

Univerzita Věda Veřejnost

Do akce pořádané Akademií věd ČR se zapojily Fakulta pedagogická, Fakulta aplikovaných věd a výzkumné centrum NTC.

Také letos se Západočeská univerzita připojila k Týdnu vědy a techniky Akademie věd ČR. Akce, které k týdnu patřily, se v Plzni konaly od 12. do 15. listopadu.

Fakulta aplikovaných věd ZČU zvala nejen do svých prostor, ale také do výzkumného centra NTIS. Návštěvníci zjistili, kde sídlí katedra kybernetiky a katedry fyziky, a proděkan pro mezinárodní spolupráci a vnější vztahy je neopomněl seznámit s historií fakulty i nabídkou studia. Fakultu si přišli prohlédnout současní i bývalí studenti, uchazeči o studium, rodiče s dětmi, studenti ostatních fakult i zástupci široké veřejnosti. Zájem byl veliký a kapacitu prohlídek se podařilo naplnit, nicméně těm, na něž se nedostalo, Fakulta aplikovaných věd vzkazuje, že nemusí zoufat. Blíží se společný Den otevřených dveří všech technických fakult ZČU, který se uskuteční 29. ledna 2020.

Oddělení geověd Centra biologie, geověd a envigogiky Fakulty pedagogické uspořádalo dvě akce. V rámci workshopu Virtuální realita ve výuce zeměpisu podnikli žáci základních škol exkurzi na jakékoli místo planety za použití brýlí pro virtuální realitu i aplikací pro mobilní telefon. Prohlédli si tak nejen okolí svého bydliště, ale i exotické destinace, o kterých se dosud jen učili ve školních lavicích. Na přednášce Motivační výuka zeměpisu v souvislostech: Pozor slon! pak centrum účastníkům, především z řad budoucích učitelů zeměpisu, představilo Jihoafrickou republiku v ne zcela tradičním podání. Došlo na zeměpisná fakta v souvislostech i na to, co lze vše o JAR říci fotografií ragbyového týmu. Nechyběla možnost ochutnat čaj rooibos, ocenit vůni tradičního jihoafrického koření a prohlédnout si diamant.

Výzkumné centrum Nové technologie (NTC) si pro Týden vědy a techniky připravilo přednášku Počítačové modelování pro bezpečnost v dopravě. Zúčastnili se jí studenti SPŠ dopravní Plzeň, kterým Jan Vychytil, vedoucí odboru Modelování lidského těla, představil problematiku bezpečnosti dopravních prostředků, jejich testování a dále pak nejnovější trendy v oblasti využití počítačových simulací, které jsou součástí výzkumu NTC. Jeho kolegové Vít Nováček a Alberto Sanchez pak při spolupráci se studenty předvedli experimentální zařízení - tenzometrické desky, které jsou nezbytné při vytváření virtuálních modelů lidského těla.

Galerie


Týden vědy a techniky na Fakultě aplikovaných věd.

Týden vědy a techniky na Fakultě aplikovaných věd.

Týden vědy a techniky v Centru biologie, geověd a envigogiky Fakulty pedagogické.

Týden vědy a techniky v Centru biologie, geověd a envigogiky Fakulty pedagogické.

Týden vědy a techniky v NTC - Jan Vychytil přednáší na téma Počítačové modelování pro bezpečnost v dopravě.

Týden vědy a techniky v NTC - Alberto Sanchez (vlevo) a Vít Nováček (vpravo) představují experimentální zařízení, tenzometrické desky.

Celouniverzitní

Pavel KORELUS

19. 11. 2019


Profesor Pavel Drábek z FAV získal Stříbrnou pamětní medaili předsedy Senátu

Tisková zpráva Úspěchy Zaměstnanci

Fakulta aplikovaných věd

29. 09. 2020

Zástupci vysokých škol diskutovali o koronavirové krizi a o tom, co dělat dál

COVID-19 Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

18. 09. 2020

Fakulta pedagogická spolupořádá krajskou environmentální konferenci pro pedagogické pracovníky

Konference Univerzita Veřejnost

Fakulta pedagogická

22. 09. 2020