Didaktička ze Západočeské univerzity Lucie Rohlíková získala cenu ministerstva školství

Tisková zpráva Úspěchy Zaměstnanci

Ve středu 27. listopadu se v prostorách Senátu uskutečnilo slavnostní předávání Cen Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti vysokého školství, vědy a výzkumu za rok 2019. Vedle vynikajících vysokoškolských studentů a špičkových vědců letos ministerstvo poprvé oceňovalo i mimořádné vyučující na vysokých školách. Jednou z pěti takto oceněných vysokoškolských učitelů je také Lucie Rohlíková z Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni (ZČU).

PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D., působí v Oddělení celoživotního a distančního vzdělávání a na katedře didaktické a výpočetní techniky Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Zaměřuje se na využívání moderních technologií ve výuce, e-learning a distanční vzdělávání. Na cenu, udělovanou za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole, ji bez jejího vědomí nominovali studenti. Z celkem 59 navržených pedagogů byla Lucie Rohlíková vybrána mezi pětici těch, kteří včera v prostorách Senátu ČR převzali cenu z rukou ministra Roberta Plagy a náměstka pro vysoké školy, vědu a výzkum Pavla Dolečka.

„Nominace ze strany studentů mne moc potěšila. Jsem ráda, že společnost začíná více vnímat smysl práce vysokoškolského učitele nejenom ve špičkovém výzkumu, ale i v kvalitní, o výzkum opřené výuce,“ říká Lucie Rohlíková. „Děkuji všem svým spolupracovníkům, kteří mi pomáhají s realizací náročnějších výukových projektů s využitím technologií,“ vzkazuje oceněná didaktička.

Výuka Lucie Rohlíkové je postavená na konstruktivistickém přístupu, orientaci na praktické projekty, smysluplném využívání technologií a partnerském jednání se studenty. Motivuje studenty učitelství k celoživotnímu vzdělávání a zapojení se do učitelských komunit. Pro podporu studia využívá cloudové systémy, včetně systému pro tvorbu digitálních portfolií studentů.

Lucie Rohlíková stojí také například za konceptem takzvané virtuální třídy, tedy trenažéru ve virtuální realitě určeného pro studenty učitelství, který jim umožňuje simulovat a zkoušet situace, k nimž dochází při výuce ve škole. S myšlenkou virtuální třídy oslovila didaktička  Lucie Rohlíková odborníky na virtuální realitu z Fakulty strojní ZČU. Tak se zrodil v rámci České republiky jedinečný projekt, který má studenty učitelství připravit na praxi ve školách a posílit praktickou část jejich studia.

Mezi oceněnými pedagogy je Lucie Rohlíková jedinou ženou. Kromě ní cenu za vzdělávací činnost na vysoké škole převzali Zdeněk Bochníček z Ústavu fyzikální elektroniky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Tomáš Gráf z Ústavu anglického jazyka a didaktiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Petr Habala z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze a Petr Slavíček, který působí v Ústavu fyzikální chemie Fakulty chemicko-inženýrské na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze.

Při slavnostním ceremoniálu byly dále předány ceny vynikajícím studentům, ceny za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, Cena Františka Běhounka za propagaci a popularizaci české vědy v Evropském výzkumném prostoru a Cena Milady Paulové za celoživotní přínos vědě.

Galerie


Na snímku jsou (zleva) státní tajemník MŠMT Jindřich Fryč, Lucie Rohlíková a náměstek MŠMT pro vysoké školy, vědu a výzkum Pavel Doleček. foto: MŠMT

foto: MŠMT

foto: MŠMT

Fakulta pedagogická

Šárka Stará

28. 11. 2019