Západočeská univerzita uspořádala workshop o HR Award

Seminář Univerzita Věda

Na konci listopadu se v Plzni sešli zástupci univerzit z celé České republiky, aby se podělili o své zkušenosti související s HR Award.

V plzeňské Moving Station měly své zastoupení jak univerzity, které už HR Excellence in Research Award, krátce HR Award, získaly, tak ty, které o ni teprve usilují.

Na Západočeské univerzitě (ZČU) se oceněním Evropské komise, které vyjadřuje, že instituce vytváří příznivé podmínky pro práci vědeckých pracovníků, mohou pochlubit čtyři součásti – výzkumné centrum NTC a fakulty elektrotechnická, strojní a aplikovaných věd. O známku požádaly samostatně a stejně postupují i další součásti. V procesu podávání žádosti jsou v současné době fakulty filozofická, pedagogická a ekonomická. Začátkem příštího roku by o certifikát měla žádat také Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara.  

O specifikách HR Award na ZČU promluvil na setkání koordinátorů HR Award Petr Šimon z Projektového centra ZČU. V následné diskusi byla řeč o způsobu zapojení rozhodovacích složek univerzit v celém procesu žádosti o HR Award. Hovořilo se také o motivaci vysokých škol získat HR Award. „Mluvili jsme o tom, proč se jednotlivé univerzity vlastně rozhodly zažádat o HR Award,“ popisuje Petr Šimon s tím, že důvody se neliší podle toho, zda žádá univerzita jako celek, nebo zda se, podobně jako na ZČU, o titul ucházejí jednotlivé součásti. „Titul by měl především potvrzovat, že daná instituce se chce v oblasti péče o vědecké pracovníky skutečně posouvat kupředu. Vážně míněný záměr zvyšovat kvalitu pracovního prostředí by tedy měl být na prvním místě. Univerzity také chtějí být ve společnosti významných evropských institucí, které již tento label mají, a chtějí využívat finančních benefitů, které HR Award u některých programů přináší,“ vyjmenovává Petr Šimon důvody vedoucí k cestě za HR Award.

„Aby změny skutečně dlouhodobě probíhaly, musejí zaměstnanci vědět, co HR Award znamená, a vedení součástí musí směřovat k naplňování akčních plánů a uskutečňovat strategii v oblasti lidských zdrojů i po skončení projektu,“ upozorňuje Petr Šimon. Na workshopu proto zaznívala doporučení týkající se implementace akčního plánu, ale třeba i popularizace HR Award.

Samostatný příspěvek byl pak věnován tématu, které může být ve srovnání s ostatními opomíjeno, a to otázce rovných příležitostí mužů a žen. „V souvislosti s HR Award si lidé vybaví takové aspekty práce vědců, jako jsou etika nebo svoboda výzkumu, stejně významné je ale také téma rovného přístupu,“ vysvětluje Petr Šimon. O genderu jako nedílné součásti HR Award proto promluvily Jana Dvořáčková a Timea Crofony ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR.

Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

03. 12. 2019


Univerzita třetího věku učí, jak cvičit doma. Přidat se může každý

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

07. 08. 2020

Student Fakulty elektrotechnické získal prestižní Cenu Becquerel za jaderný výzkum

Studenti Tisková zpráva Úspěchy

Fakulta elektrotechnická

16. 07. 2020

SmartCAMPUS ZČU využívá pokročilejší cloudový systém

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

07. 07. 2020