ZČU navštívila delegace z partnerské čínské provincie Zhejiang

Spolupráce Studium Univerzita

S pětičlennou delegací, tvořenou mimo jiné zástupci dvou čínských univerzit, se setkali proděkani pěti fakult ZČU.
Představitele Jiaxing University, Zhejiang Normal University a úřadu zabývajícího se školstvím v provincii Zhejiang přivítali v pátek 6. prosince v budově rektorátu proděkani technických fakult ZČU - Jan Michalík z Fakulty elektrotechnické, Roman Čermák z Fakulty strojní a Pavel Baroch z Fakulty aplikovaných věd, dále proděkan Fakulty ekonomické Jiří Preis a jeho kolega z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Tomáš Chochole.

Hosté z Číny získali potřebné informace o Západočeské univerzitě, jejích fakultách, mezinárodní spolupráci a úspěších v oblasti vědy a výzkumu. Během prezentace se mimo jiné dozvěděli, že v současné době, tedy v zimním semestru akademického roku 2019/20, studuje na ZČU 19 studentů z Číny. Lenka Porazilová z International Office poskytla členům delegace informace o systému přijímání zahraničních studentů na ZČU, v souvislosti s tím zmínila také nabídku intenzivních kurzů češtiny, zaměřených buď na obecnou češtinu, nebo jako příprava ke studiu na technických fakultách a Fakultě ekonomické.

Po setkání s proděkany v budově rektorátu si členové delegace prohlédli kampus ZČU a navštívili Fakultu elektrotechnickou, kde si prohlédli posluchárny a laboratoře a seznámili se s několika oblastmi výzkumu realizovaného ve výzkumném centru RICE.

Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

09. 12. 2019


Vědec ze Západočeské univerzity pracuje na modelu ochranné masky

COVID-19 Spolupráce Zaměstnanci

Fakulta elektrotechnická

13. 03. 2020

Jak na výrobu a údržbu roušky

COVID-19 Spolupráce Veřejnost

Celouniverzitní

17. 03. 2020

Některé fakulty ZČU prodlužují lhůtu pro odevzdání přihlášek ke studiu

COVID-19 Studium Tisková zpráva

Celouniverzitní

31. 03. 2020