ZČU navštívila delegace z partnerské čínské provincie Zhejiang

Spolupráce Studium Univerzita

S pětičlennou delegací, tvořenou mimo jiné zástupci dvou čínských univerzit, se setkali proděkani pěti fakult ZČU.
Představitele Jiaxing University, Zhejiang Normal University a úřadu zabývajícího se školstvím v provincii Zhejiang přivítali v pátek 6. prosince v budově rektorátu proděkani technických fakult ZČU - Jan Michalík z Fakulty elektrotechnické, Roman Čermák z Fakulty strojní a Pavel Baroch z Fakulty aplikovaných věd, dále proděkan Fakulty ekonomické Jiří Preis a jeho kolega z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Tomáš Chochole.

Hosté z Číny získali potřebné informace o Západočeské univerzitě, jejích fakultách, mezinárodní spolupráci a úspěších v oblasti vědy a výzkumu. Během prezentace se mimo jiné dozvěděli, že v současné době, tedy v zimním semestru akademického roku 2019/20, studuje na ZČU 19 studentů z Číny. Lenka Porazilová z International Office poskytla členům delegace informace o systému přijímání zahraničních studentů na ZČU, v souvislosti s tím zmínila také nabídku intenzivních kurzů češtiny, zaměřených buď na obecnou češtinu, nebo jako příprava ke studiu na technických fakultách a Fakultě ekonomické.

Po setkání s proděkany v budově rektorátu si členové delegace prohlédli kampus ZČU a navštívili Fakultu elektrotechnickou, kde si prohlédli posluchárny a laboratoře a seznámili se s několika oblastmi výzkumu realizovaného ve výzkumném centru RICE.

Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

09. 12. 2019


Fakulta zdravotnických studií se představí uchazečům

Tisková zpráva Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

16. 01. 2020

Experimentální CT pomůže při výzkumu krevního zásobení tkání a personalizaci medicíny

Spolupráce Univerzita Úspěchy

Celouniverzitní

10. 01. 2020

Západočeská univerzita otevře dveře zájemcům o studium

Studium Tisková zpráva Univerzita

Celouniverzitní

09. 01. 2020