ZČU navštívila delegace z partnerské čínské provincie Zhejiang

Spolupráce Studium Univerzita

S pětičlennou delegací, tvořenou mimo jiné zástupci dvou čínských univerzit, se setkali proděkani pěti fakult ZČU.
Představitele Jiaxing University, Zhejiang Normal University a úřadu zabývajícího se školstvím v provincii Zhejiang přivítali v pátek 6. prosince v budově rektorátu proděkani technických fakult ZČU - Jan Michalík z Fakulty elektrotechnické, Roman Čermák z Fakulty strojní a Pavel Baroch z Fakulty aplikovaných věd, dále proděkan Fakulty ekonomické Jiří Preis a jeho kolega z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Tomáš Chochole.

Hosté z Číny získali potřebné informace o Západočeské univerzitě, jejích fakultách, mezinárodní spolupráci a úspěších v oblasti vědy a výzkumu. Během prezentace se mimo jiné dozvěděli, že v současné době, tedy v zimním semestru akademického roku 2019/20, studuje na ZČU 19 studentů z Číny. Lenka Porazilová z International Office poskytla členům delegace informace o systému přijímání zahraničních studentů na ZČU, v souvislosti s tím zmínila také nabídku intenzivních kurzů češtiny, zaměřených buď na obecnou češtinu, nebo jako příprava ke studiu na technických fakultách a Fakultě ekonomické.

Po setkání s proděkany v budově rektorátu si členové delegace prohlédli kampus ZČU a navštívili Fakultu elektrotechnickou, kde si prohlédli posluchárny a laboratoře a seznámili se s několika oblastmi výzkumu realizovaného ve výzkumném centru RICE.

Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

09. 12. 2019


MŠ kardinála Berana otevírá další třídu

Spolupráce Tisková zpráva Veřejnost

Celouniverzitní

29. 09. 2020

Na Jaderných dnech se bude diskutovat o novém jaderném zdroji pro ČR

Konference Tisková zpráva Veřejnost

Fakulta strojní

16. 09. 2020

Fakulta pedagogická spolupořádá krajskou environmentální konferenci pro pedagogické pracovníky

Konference Univerzita Veřejnost

Fakulta pedagogická

22. 09. 2020