Na Fakultě elektrotechnické proběhlo hasičské cvičení

Studenti Zaměstnanci

Ve středu 11. prosince dopoledne se v budově Fakulty elektrotechnické (FEL) uskutečnil cvičný hasičský zásah. Prověřil připravenost hasičů poradit si s případným požárem i schopnost studentů a zaměstnanců správně zareagovat při požárním poplachu.  
Poplach byl v rámci cvičení vyhlášen v celém objektu fakulty včetně výzkumného centra RICE. V budově se tak rozezněl požární zvonek - signál vyzývající k opuštění budovy.

Zájem vyzkoušet si zásah právě v budově FEL vzešel z vzájemné dohody mezi vedení FEL a Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje. "Hasiči chtěli zjistit, jak vnitřní prostory fakulty přesně vypadají, dohodli jsme se proto na tomto cvičení," řekl proděkan FEL Jiří Hammerbauer. Doplnil, že aby cvičení prověřilo i připravenost lidí se v případě nouzového stavu evakuovat, bylo potřeba uskutečnit ho ještě v době, kdy probíhá semestr a v učebnách a laboratořích jsou studenti a vyučující. Z toho důvodu bylo o cvičení informováno jen několik osob z FEL, rektorátu a Provozu a služeb.

Cvičný zásah trval asi půl hodiny. Hasiči následně akci vyhodnotí a poskytnou vedení fakulty zpětnou vazbu k jejímu průběhu.  

Galerie


Fakulta elektrotechnická

Šárka Stará

11. 12. 2019


Na náměstí a před muzeum se po roce vrátily Dny vědy a techniky

Festival Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

15. 09. 2020

Představujeme Etický kodex ZČU (1)

Studenti Univerzita Zaměstnanci

Celouniverzitní

21. 09. 2020

Sutnarka opět oděla do hávu světel a projekcí zámek ve Valči

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

04. 09. 2020