Ministerstvo školství ocenilo vědce z výzkumného centra NTC

Univerzita Úspěchy Zaměstnanci

Cenu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti vysokého školství, vědy a výzkumu za rok 2019 získal také muž, který vyvinul inovativní řešení takzvaných vanadových průtočných baterií.

Ing. Jiřího Vránu, Ph.D. z výzkumného centra NTC Západočeské univerzity ocenilo ministerstvo školství za výsledky v doktorském studijním programu, který absolvoval na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Vědec se zabývá výzkumem distribuovaných elektrochemických úložišť energie, v rámci kterého vyvinul inovativní řešení vanadových průtočných baterií.

Redoxní průtočné baterie se jeví jako jeden z nejvhodnějších systémů pro ukládání energie. Jejich výkon a kapacitu lze nezávisle nastavit, mají extrémní životnost a vysokou účinnost. Jiří Vrána v dizertační práci představil vyspělou technologii vyvinutých vanadových redoxních průtočných baterií s důrazem na jednu z klíčových komponent, iontově-výměnnou membránu.

„Vanadové redoxní průtočné baterie jsou flexibilním modulárním systémem pro ukládání elektřiny s vysokou účinností, který je orientovaný zejména na větší měřítka. Systém je nehořlavý a nevýbušný, maximálně recyklovatelný i po skončení životnosti převyšující až 25 let. Výhodou jsou minimální nároky na údržbu. Z praktického hlediska je zajímavá vysoká škálovatelnost systému. V úložišti je totiž možné nezávisle nastavit výkon volbou aktivní plochy prostřednictvím bateriových svazků a kapacitu objemem elektrolytů na bázi vanadu,“ vysvětluje Jiří Vrána.

V rámci výzkumného centra NTC se Jiří Vrána i nadále zabývá rozvojem baterií na pracovišti, kde vyvinuli svazek pro vanadovou redoxní průtočnou baterii. V současnosti se autorský kolektiv věnuje i vývoji pokročilých úložišť na bázi redoxních průtočných baterií s organickými elektrolyty v rámci výzkumného a inovačního projektu HIGREEW (Affordable High-performance Green REdox floW batteries), jehož cílem  je design, vývoj a ověření technologie s organickými elektrolyty na vodné bázi. „Tento systém by měl mít ještě lepší recyklovatelnost právě díky organickým elektrolytům. Prototyp baterie bude testován a ověřen v rámci pilotní testovací stanice partnera projektu Siemens Gamesa ve Španělsku. Jedná se o projekt z výzvy LC-BAT-04-2019, který byl podpořený Evropskou komisí pod č. 875613,“ dodává Jiří Vrána.

Při předávání Cen Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti vysokého školství, vědy a výzkumu za rok 2019 získala ocenění také didaktička Fakulty pedagogické ZČU Lucie Rohlíková.

Foto: MŠMT

Galerie


Na snímku jsou (zleva) náměstek MŠMT pro vysoké školy, vědu a výzkum Pavel Doleček, Jiří vrána a ministr školství Robert Plaga.

Nové technologie - výzkumné centrum

Pavel KORELUS

17. 12. 2019


Studenti dostali od rektora na uvítanou nealko

Studenti Studium Univerzita

Celouniverzitní

21. 09. 2020

Noví studenti Fakulty zdravotnických studií prožili seznamovací týden

Přednáška Studenti Studium

Fakulta zdravotnických studií

21. 09. 2020

FZS uspořádala tradiční konferenci Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství XI.

Konference Přednáška Spolupráce

Fakulta zdravotnických studií

24. 09. 2020