V kalendáři Plzeňského kraje nechybí ani ZČU

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Měsíc srpen patří institutu Nové technologie - výzkumné centrum.
Plzeňský kraj vydal pro letošní rok kalendář nazvaný Budoucnost. Prostřednictvím graficky upravených fotografií a 3D vizualizací mapuje zajímavé projekty blízké i vzdálené budoucnosti Plzeňského kraje.

V kalendáři najdeme například rekonstrukci Domu sociální péče Kralovice, studii nové budovy Západočeské galerie v Plzni, cykloboxy nebo dostavbu Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici. Stopu ovšem zanechala i Západočeská univerzita v Plzni. Koláž měsíce srpna představuje virtuální modelování lidského těla, kterému se věnují odborníci v institutu Nové technologie - výzkumné centrum. Výsledky počítačových simulací srážky automobilu a chodce využívají výrobci automobilů i dopravní experti při vývoji bezpečnostních opatření.

Kalendář, který vyšel v nákladu 255 kusů, je neprodejný.

Galerie


Celouniverzitní

Pavel KORELUS

03. 01. 2020


Volby do Akademického senátu a do Rady VaV zaměstnanců FAV se konaly elektronicky

Studenti Univerzita Zaměstnanci

Fakulta aplikovaných věd

19. 11. 2020

Cenu města Plzně získal vědec Jindřich Matoušek ze Západočeské univerzity

Úspěchy Věda Zaměstnanci

Fakulta aplikovaných věd

24. 11. 2020

Fakulta pedagogická získala HR Award

Úspěchy Věda Zaměstnanci

Fakulta pedagogická

19. 11. 2020