V kalendáři Plzeňského kraje nechybí ani ZČU

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Měsíc srpen patří institutu Nové technologie - výzkumné centrum.
Plzeňský kraj vydal pro letošní rok kalendář nazvaný Budoucnost. Prostřednictvím graficky upravených fotografií a 3D vizualizací mapuje zajímavé projekty blízké i vzdálené budoucnosti Plzeňského kraje.

V kalendáři najdeme například rekonstrukci Domu sociální péče Kralovice, studii nové budovy Západočeské galerie v Plzni, cykloboxy nebo dostavbu Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici. Stopu ovšem zanechala i Západočeská univerzita v Plzni. Koláž měsíce srpna představuje virtuální modelování lidského těla, kterému se věnují odborníci v institutu Nové technologie - výzkumné centrum. Výsledky počítačových simulací srážky automobilu a chodce využívají výrobci automobilů i dopravní experti při vývoji bezpečnostních opatření.

Kalendář, který vyšel v nákladu 255 kusů, je neprodejný.

Galerie


Celouniverzitní

Pavel KORELUS

03. 01. 2020


Ústav jazykové přípravy pořádal kurz Komunikace vědeckého výzkumu

Další vzdělávání Věda Zaměstnanci

Ústav jazykové přípravy

21. 02. 2020

Technické fakulty Západočeské univerzity zvou na Večer otevřených dveří

Studium Tisková zpráva Univerzita

Celouniverzitní

19. 02. 2020

Fakulta pedagogická ZČU vysílá živě do celého světa

Spolupráce Studenti Tisková zpráva

Fakulta pedagogická

20. 02. 2020