V kalendáři Plzeňského kraje nechybí ani ZČU

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Měsíc srpen patří institutu Nové technologie - výzkumné centrum.
Plzeňský kraj vydal pro letošní rok kalendář nazvaný Budoucnost. Prostřednictvím graficky upravených fotografií a 3D vizualizací mapuje zajímavé projekty blízké i vzdálené budoucnosti Plzeňského kraje.

V kalendáři najdeme například rekonstrukci Domu sociální péče Kralovice, studii nové budovy Západočeské galerie v Plzni, cykloboxy nebo dostavbu Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici. Stopu ovšem zanechala i Západočeská univerzita v Plzni. Koláž měsíce srpna představuje virtuální modelování lidského těla, kterému se věnují odborníci v institutu Nové technologie - výzkumné centrum. Výsledky počítačových simulací srážky automobilu a chodce využívají výrobci automobilů i dopravní experti při vývoji bezpečnostních opatření.

Kalendář, který vyšel v nákladu 255 kusů, je neprodejný.

Galerie


Celouniverzitní

Pavel KORELUS

03. 01. 2020


Výklenky zdi pražského kláštera zdobí malby od studentky Sutnarky

Studenti Úspěchy Veřejnost

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

20. 07. 2020

Letošní letní škola Homo Economicus byla ve znamení ekologicky šetrného hospodaření

Studium Univerzita Veřejnost

Fakulta ekonomická

20. 07. 2020

Fakulta aplikovaných věd otevírá nový studijní program Stavební inženýrství - Moderní budovy

Spolupráce Studium Tisková zpráva

Fakulta aplikovaných věd

21. 07. 2020