Výzkum elektrických pohonů spojí Fakultu elektrotechnickou s německým koncernem ZF

Spolupráce Tisková zpráva Univerzita

Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) se bude podílet na společných výzkumných projektech s koncernem ZF, jedním ze světových lídrů v oblasti technologií a inovací v automobilovém průmyslu. Zástupci obou institucí dnes podepsali smlouvu o spolupráci na půdě Fakulty elektrotechnické ZČU, jejíž odborníci i studenti budou pro spolupráci se ZF důležití.

Fakulta elektrotechnická ZČU a ZF jsou dlouhodobě v úzkém kontaktu. Dnes uzavřená smlouva o strategické spolupráci se týká výzkumu v oblasti nových technologií elektrických pohonů a výkonových elektronických systémů vozidel a je uzavřena na pět let. ZF bude podporovat i vzdělávání v této oblasti s cílem rozšířit teoretické znalosti studentů pomocí praktických příkladů, studenti dostanou možnost stáže v ZF.

Děkan Fakulty elektrotechnické prof. Zdeněk Peroutka k tomu říká: „Dnešním podpisem smlouvy o strategickém partnerství mezi ZČU a ZF dochází ke spojení know-how Fakulty elektrotechnické, která patří ve výkonové elektronice a pohonech mezi největší evropské výzkumné skupiny, s výrobně-technologickým zázemím koncernu ZF, který patří mezi inovační lídry v automobilovém průmyslu. Toto spojení je klíčové pro vznik nových technologií a produktů v oblasti elektrifikovaných pohonů vozidel. Podepsaná smlouva přináší výhody i pro naše studenty. Umožní jim rozšířit své teoretické vědomosti o praktické zkušenosti a aktivně se zapojit do výzkumných projektů řešených společnými týmy ZČU a ZF.“

Ředitel ZF Engineering Plzeň Dr. Mathias Eickhoff dodává: „Elektromobilita je důležitým pilířem naší Strategie mobility nové generace. Těšíme se na spolupráci se Západočeskou univerzitou i na to, že budeme těžit z rozsáhlých výzkumných znalostí a zkušeností Fakulty elektrotechnické. Její studenti a absolventi mohou kromě získání nových poznatků také zjistit, jaké kariérní příležitosti lze najít u globálního dodavatele automobilového průmyslu.“

Německý výrobce automobilových komponentů ZF Friedrichshafen má v ČR zastoupení v sedmi městech, v Plzni sídlí jedno z jeho vývojových center a pobočka ZF OPENMATICS, ve Staňkově na Domažlicku je jeden z českých výrobních závodů. V Plzeňském vývojovém centru ZF pracuje na 600 zaměstnanců, většina z nich jsou absolventi ZČU.

Galerie


Zleva děkan FEL Zdeněk Peroutka, rektor ZČU Miroslav Holeček a ředitel ZF Engineering Plzeň Mathias Eickhoff

Zleva děkan FEL Zdeněk Peroutka, rektor ZČU Miroslav Holeček a ředitel ZF Engineering Plzeň Mathias Eickhoff

Fakulta elektrotechnická

Pavel KORELUS

07. 01. 2020