Výzkum elektrických pohonů spojí Fakultu elektrotechnickou s německým koncernem ZF

Spolupráce Tisková zpráva Univerzita

Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) se bude podílet na společných výzkumných projektech s koncernem ZF, jedním ze světových lídrů v oblasti technologií a inovací v automobilovém průmyslu. Zástupci obou institucí dnes podepsali smlouvu o spolupráci na půdě Fakulty elektrotechnické ZČU, jejíž odborníci i studenti budou pro spolupráci se ZF důležití.

Fakulta elektrotechnická ZČU a ZF jsou dlouhodobě v úzkém kontaktu. Dnes uzavřená smlouva o strategické spolupráci se týká výzkumu v oblasti nových technologií elektrických pohonů a výkonových elektronických systémů vozidel a je uzavřena na pět let. ZF bude podporovat i vzdělávání v této oblasti s cílem rozšířit teoretické znalosti studentů pomocí praktických příkladů, studenti dostanou možnost stáže v ZF.

Děkan Fakulty elektrotechnické prof. Zdeněk Peroutka k tomu říká: „Dnešním podpisem smlouvy o strategickém partnerství mezi ZČU a ZF dochází ke spojení know-how Fakulty elektrotechnické, která patří ve výkonové elektronice a pohonech mezi největší evropské výzkumné skupiny, s výrobně-technologickým zázemím koncernu ZF, který patří mezi inovační lídry v automobilovém průmyslu. Toto spojení je klíčové pro vznik nových technologií a produktů v oblasti elektrifikovaných pohonů vozidel. Podepsaná smlouva přináší výhody i pro naše studenty. Umožní jim rozšířit své teoretické vědomosti o praktické zkušenosti a aktivně se zapojit do výzkumných projektů řešených společnými týmy ZČU a ZF.“

Ředitel ZF Engineering Plzeň Dr. Mathias Eickhoff dodává: „Elektromobilita je důležitým pilířem naší Strategie mobility nové generace. Těšíme se na spolupráci se Západočeskou univerzitou i na to, že budeme těžit z rozsáhlých výzkumných znalostí a zkušeností Fakulty elektrotechnické. Její studenti a absolventi mohou kromě získání nových poznatků také zjistit, jaké kariérní příležitosti lze najít u globálního dodavatele automobilového průmyslu.“

Německý výrobce automobilových komponentů ZF Friedrichshafen má v ČR zastoupení v sedmi městech, v Plzni sídlí jedno z jeho vývojových center a pobočka ZF OPENMATICS, ve Staňkově na Domažlicku je jeden z českých výrobních závodů. V Plzeňském vývojovém centru ZF pracuje na 600 zaměstnanců, většina z nich jsou absolventi ZČU.

Galerie


Zleva děkan FEL Zdeněk Peroutka, rektor ZČU Miroslav Holeček a ředitel ZF Engineering Plzeň Mathias Eickhoff

Zleva děkan FEL Zdeněk Peroutka, rektor ZČU Miroslav Holeček a ředitel ZF Engineering Plzeň Mathias Eickhoff

Fakulta elektrotechnická

Pavel KORELUS

07. 01. 2020


Svojí prací inspiruje Lucie Houdová i další dívky vydat se cestou vědy

Spolupráce Věda Zaměstnanci

Fakulta aplikovaných věd

07. 02. 2020

Začíná první ročník mezinárodní jazykové soutěže iKontext

Soutěž Spolupráce Univerzita

Celouniverzitní

17. 02. 2020

Studenti Sutnarky navrhli pro fakulty ZČU pouzdra na senzory teploty a vlhkosti

Spolupráce Tisková zpráva Univerzita

Fakulta elektrotechnická

24. 02. 2020