Vědci z katedry informatiky a výpočetní techniky vyvíjejí kvalitní systém na pomoc diabetikům

Cooperation University Science

Tomáš Koutný a Martin Úbl z katedry informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni mají na kontě další úspěch. Na mezinárodní konferenci ICTH'19 získali ocenění Best Paper Award. Představili další krok ve vývoji systému SmartCGMS – platformě, která umožňuje vývoj a ověření správné činnosti algoritmů pro řízení inzulínové pumpy diabetických pacientů.

„Na současných algoritmech, které počítají množství inzulínu k doručení do podkoží pacienta, odkud se inzulín vstřebává dál, je stále ještě co vylepšovat. Diabetický pacient se musí snažit udržet si koncentraci glukózy v krvi (glykémie) v určitém rozsahu – ani moc nízkou, ani moc vysokou. Naším cílem je, aby existovaly algoritmy, které dokáží udržet optimální glykémii diabetika po co nejdelší dobu. Ať už je vytvoříme my, anebo někdo jiný,“ říkají Tomáš Koutný a Martin Úbl.

Konference ICTH'19 se zaměřuje na současné trendy v technologiích, které pečují o lidské zdraví. Oceněný systém SmartCGMS zaujal tím, že umožňuje mimo jiné provést objektivní počítačový test a porovnávat algoritmy počítající množství inzulínu za identických podmínek, případně provést jejich mnohem hlubší analýzu. „Ocenění jsme získali za kvalitu článku a reálný přínos k vývoji systémů, které budou kvalitní, bezpečné a diabetikům ulehčí život od každodenních starostí s jejich nemocí,“ pokračují autoři.

Za vývojem systému ale stojí více lidí než dva vědci z Fakulty aplikovaných věd. Tým je dnes už mezinárodní. „První článek jsme publikovali v roce 2010, kdy začala spolupráce s odborníky z Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Plzni. Od té doby jsme se rozrostli, vytvořili  výrazně pokročilejší systém SmartCGMS, který dnes umíme propojit s nástroji schválenými Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (U.S. Food & Drug Administration). Náš tým zahrnuje inženýry a lékaře se specializací v diabetologii i endokrinologii. Rovněž se každým rokem účastníme prestižního českého diabetologického kongresu Technologie v diabetologii,“ popisují Tomáš Koutný a Martin Úbl.

Systém SmartCGMS není jen řízení inzulínové pumpy. Zástupci katedry informatiky a výpočetní techniky s tímto systémem vytvořili také hru Íkaros má diabetes. Na pozadí hry pracuje matematický model, který ovládá svět herní postavy ptáčka Íkara. Úkolem hráče je udržet Íkara co nejblíže stanovené letové hladině – analogii glykémie. Ovládání hry je totiž analogií k ovládání inzulínové pumpy, jednorázovému dodávání inzulínu a příjmu cukrů. Hra má tak vzdělávací potenciál, a to nejen pro děti. „Odezva herní postavy je totiž vypočítána s modelem diabetického pacienta. Ve zrychlené simulaci proto můžeme pozorovat, co s ní udělá vnější podnět – v našem případě jídlo, nastavení pumpy a jednorázové dávky neboli bolusy inzulínu,“ dodávají autoři, kteří se ale téma diabetu chystají pojmout i vážnější formou: „Kromě této hry vyvíjíme i variantu trenažéru, který bude sloužit nově diagnostikovaným diabetikům v rámci úvodního školení, při němž se učí dávkovat inzulín a nastavovat inzulínovou pumpu.“

Hru Íkaros má diabetes si lze bezplatně stáhnout ze stránek https://diabetes.zcu.cz/ikaros.

Gallery


Best Paper Award pro Martina Úbla a Tomáše Koutného.

Martin Úbl (vpravo) přebírá ocenění.

Hra Íkaros má diabetes.

Faculty of Applied Sciences

Pavel KORELUS

09. 01. 2020


What can the University of West Bohemia do for the future of the world?

Students University Employees

University-wide

19. 05. 2021

APCOM conference

An international conference focused on the structure of materials

Conference Cooperation Science

New Technologies - Research Centre (NTC)

30. 06. 2021

The digital apian laboratory on the roof of the Faculty of Mechanical Engineering can be followed

Competition University Public

Faculty of Mechanical Engineering

17. 05. 2021

The Faculty of Electrical Engineering of the University of West Bohemia can boast of a new patent

University Achievements Science

Faculty of Electrical Engineering

17. 06. 2021

Observation of triple-point Fermions

Cooperation Achievements Science

New Technologies - Research Centre (NTC)

14. 06. 2021