Informatici přivezli hned dvě ocenění z mezinárodních konferencí

Odborníci ze sekce informačních technologií fakulty aplikovaných věd uspěli se svými články na dvou mezinárodních konferencích v oboru softwarového inženýrství během dvou týdnů.

Kamil Ježek, Lukáš Holý a Jakub Daněk představili na konferenci SWQD (Software Quality. The Future of Systems-and Software Development), která se koná každoročně ve Vídni, a je zaměřena na kvalitu software, článek s názvem Preventing Composition Problems in Modular Java Applications. Jejich text se zabývá prevencí chyb v aplikacích programovaných v jazyce Java a představil sadu nástrojů a metodu pro reverzní analýzu binárních kódů s cílem odhalit chybné části v software automatizovaně, dříve, než je program nasazen a problémy odhaleny za provozu. Smyslem výzkumu je objevovat problémy včasně od začátku vývojového cyklu software, kdy je detekce, oprava a předcházení chyb levnější oproti chybám propagovaným až do provozu.

Jakub Daněk a jeho školitel Přemysl Brada prezentovali druhý úspěšný článek s názvem Finding Optimal Compatible Set of Software Components Using Integer Linear Programming na konferenci SOFSEM 2016: Theory and Practice of Computer Science. Jejich text popisuje metodu, která umožňuje nalézt sadu komponent, jež poskytují požadovanou množinu funkcí, jsou konzistentní na úrovni typové kontroly a zároveň by daná sada měla být optimální vzhledem k volitelné metrice. Cílem výzkumu je poskytnout sadu nástrojů, které by dokázaly zajistit typovou konzistenci všech komponent v systému/aplikaci a to automaticky, bez potřeby většího úsilí ze strany vývojářů a zároveň dost rychle na to, aby to někdo chtěl používat v praxi.

Oba týmy autorů jsou složené z výzkumníků vědeckého centra NTIS – Nové technologie pro informační společnost a studentů doktorského studia na FAV.

Galerie


Fakulta aplikovaných věd

02. 02. 2016


Zámek Nečtiny otevírá a zve na historii, občerstvení i výlety

Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

12. 05. 2020

Ve výzkumném centru NTIS vyvinuli vlastního robota pro náročné manipulace v omezeném prostoru

Tisková zpráva Univerzita Věda

Fakulta aplikovaných věd

04. 06. 2020

Roman Kodet z FF získal grant japonské vlády. Přinese nové poznatky o dějinách Japonska

Tisková zpráva Úspěchy Věda

Fakulta filozofická

15. 05. 2020