Informatici přivezli hned dvě ocenění z mezinárodních konferencí

Odborníci ze sekce informačních technologií fakulty aplikovaných věd uspěli se svými články na dvou mezinárodních konferencích v oboru softwarového inženýrství během dvou týdnů.

Kamil Ježek, Lukáš Holý a Jakub Daněk představili na konferenci SWQD (Software Quality. The Future of Systems-and Software Development), která se koná každoročně ve Vídni, a je zaměřena na kvalitu software, článek s názvem Preventing Composition Problems in Modular Java Applications. Jejich text se zabývá prevencí chyb v aplikacích programovaných v jazyce Java a představil sadu nástrojů a metodu pro reverzní analýzu binárních kódů s cílem odhalit chybné části v software automatizovaně, dříve, než je program nasazen a problémy odhaleny za provozu. Smyslem výzkumu je objevovat problémy včasně od začátku vývojového cyklu software, kdy je detekce, oprava a předcházení chyb levnější oproti chybám propagovaným až do provozu.

Jakub Daněk a jeho školitel Přemysl Brada prezentovali druhý úspěšný článek s názvem Finding Optimal Compatible Set of Software Components Using Integer Linear Programming na konferenci SOFSEM 2016: Theory and Practice of Computer Science. Jejich text popisuje metodu, která umožňuje nalézt sadu komponent, jež poskytují požadovanou množinu funkcí, jsou konzistentní na úrovni typové kontroly a zároveň by daná sada měla být optimální vzhledem k volitelné metrice. Cílem výzkumu je poskytnout sadu nástrojů, které by dokázaly zajistit typovou konzistenci všech komponent v systému/aplikaci a to automaticky, bez potřeby většího úsilí ze strany vývojářů a zároveň dost rychle na to, aby to někdo chtěl používat v praxi.

Oba týmy autorů jsou složené z výzkumníků vědeckého centra NTIS – Nové technologie pro informační společnost a studentů doktorského studia na FAV.

Galerie


Fakulta aplikovaných věd

02. 02. 2016


Pracovníka výzkumného centra NTIS ocenila Mezinárodní geodetická asociace

Tisková zpráva Úspěchy Věda

Fakulta aplikovaných věd

28. 08. 2019

Výstava provází sedmdesáti lety technického vysokého školství v Plzni

Univerzita Veřejnost Výstava

Celouniverzitní

03. 09. 2019

Další Dny vědy a techniky jsou tu. Na jejich program láká nový web

Univerzita Věda Veřejnost

Celouniverzitní

20. 08. 2019